Viden med værdi - dit faglige forspring

Få din strategi ud i organisationen. Del 1
Foto: Colourbox
Strategi Af
At implementere en virksomheds strategi succesfuldt i hele organisationen er en udfordring i en klasse for sig. Vores ekspert Christian Bjerrrum forklarer her, hvorfor vi så ofte fejler, når vi skal forankre strategien helt ud i alle virksomhedens led, og hvad vi kan lære af militære ledere og deres strategiarbejde.

Udfordringen:
Omkring 5 pct. af alle organisationer implementerer deres strategier succesfuldt, mens 70 pct. af strategiske initiativer fejler i forhold til de opstillede målsætninger. De resterende 25 pct. har blandet succes og møder ikke de udviklede strategiers fulde potentiale.

Derfor fejler vi
Det kan der være mange grunde til. Jeg oplever dog fire væsentlige grunde, som dukker op igen og igen.
  1. Ofte er organisationen ikke fælles om en brændende platform. Den lever i stedet udelukkende i de øverste ledelseslag, fordi ledelsen ikke vil skabe unødvendig usikkerhed i organisationen eller risikere, at medarbejderne søger andre steder hen. En af forudsætningerne for at skabe forandring i virksomheden og skabe en succesfuld implementering af strategien er at sikre en bred forståelse og accept af den brændende platform blandt alle medarbejdere. Den brændende platform kan være aspirerende eller fatal, afhængig af virksomhedens situation.
  2. Mellemlederne føler sig ikke involveret i udviklingen af strategien og oplever derfor ikke ejerskab eller ansvar for strategien. Det påvirker i høj grad deres motivation. Hvis ikke mellemlederne føler trang til eller er motiveret til at føre strategien ud i livet, bliver resultatet halvhjertet. Og det har stor indflydelse på deres medarbejderes indsats og tilsvarende motivation. Mellemledelsen er afgørende i forhold til at implementere strategien og få den til at leve i dagligdagen.
  3. Den nye strategi bliver ofte præsenteret på et traditionelt mødested som virksomhedens kantine. Og det gøres ofte på en måde, hvor der er få følelser i spil, men til gengæld masser af managementsprog og PowerPoint-slides. Medarbejderne bliver sjældent præsenteret for en strategihistorie, som de kan eller har lyst til at involvere sig i. I stedet får de indblik i et hav af detaljer, som gør det svært for dem at forstå og omfavne strategien. Som Albert Einstein sagde: "If you can't explain it simply, you don't understand it well enough".
  4. Efter at en virksomhedens ledelse har brugt masser af ressourcer på at udvikle og lancere en ny strategi, fokuserer topledelsen og mellemledelsen forståeligt nok ofte på den daglige forretning igen. Her kan der være en tilbøjelighed til at falde tilbage til de "gamle måder" at gøre tingene på. Det skubber den langsigtede strategi til side, hvilket reducerer strategiens effekt væsentligt. Det kræver disciplin og vedholdenhed at holde fokus på den nye strategi.
Løsningen
Problemet kan løses ved at skabe en fælles bevidsthed og et fælles formål i hele organisationen. Disse ord er formuleret af General Stanley McChrystal, der som chef for det amerikanske Joint Specials Command Operations (JSCO) stod for en gennemgribende modernisering og transformation af sin organisation. Han uddyber sit løsningsforslag således:
  • Det gælder om at skabe "et niveau af åbenhed og inkludering, hvor organisationen deler information, perspektiver og en følelse af fælles ejerskab og ansvar for en klart forstået mission".
Målet er gennem involvering og engagerende strategikommunikation at få denne fælles bevidsthed og det fælles formål til at leve i hele organisationen.

Det kan gøres i fire trin, som jeg vil beskrive i min næste kommentar "Få din strategi ud i organisationen – Del 2".

Fortsættelse følger...

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder