Viden med værdi - dit faglige forspring

Når ledelsesudvikling også er forretningsudvikling
Ledelse & organisation Af ,
Det er ved at være den tid på året igen. De indledende forberedelser er gjort, de rette lokationer er booket, deltagerne er inviteret, og alle venter spændte på dette års ritual. Ledelsesudviklingen er igen i gang i virksomhederne.

Spørgsmålet er hvorfor?

Ledelsesudviklingen er jo oftest ikke det virksomheden er sat i verden for og egentlig ikke noget kunderne efterspørger, så hvorfor er det egentligt det alligevel er en tilbagevendende begivenhed? Og hvad er det egentligt, der skal komme ud af det? Lad os vende tilbage til det spørgsmål, efter at vi har kigget på det store billede.

 Vi lever i en disruptiv verden, som Harvard professor Clayton Christensen formulerer det. Det har blandt andet den konsekvens, at det bliver vanskeligere at blive på en præ-defineret kurs, da der hurtigere og hurtigere vil være noget andet, der bliver mere rigtigt og nødvendigt at gøre.

Den disruptive virkelighed betyder, at alle virksomheder bliver nødt til at udfordre sig selv for at eksistere fremadrettet: Hvem de er, og hvem de skal være? For ledere betyder det et afgørende skifte i, hvordan de lykkes bedst: Tidligere var det rigtigt at lægge langsigtede strategiplaner og føre dem ud i livet. Noget andet er nu blevet mere rigtigt og nødvendigt, nemlig lederes evne til fundamentalt at genopfinde deres forretning kontinuerligt.


"Den disruptive virkelighed betyder, at alle virksomheder bliver nødt til at udfordre sig selv for at eksistere fremadrettet: Hvem de er, og hvem de skal være?"

Lederne skal forny den måde, hvorpå profit og værdi skabes, tranformere deres markedsposition, produkter, services og måske endda også re-evaluere deres kerneværdier og grundlæggende antagelser. Dette skal løbende valideres med kunderne, hvis behov er langt mere individualiseret og her-og-nu fokuseret. For at det ikke skal være nok, så er fundamentet, som meget ledelse bygger på (tillid og autoritet) også begyndt at erodere. Transformation, tvetydighed og uvished udfordrer markant det klassiske billede af lederens rolle: At lederen naturligvis har styr på det og bruger sin formelle magt til at få ting til at ske gennem bl.a. hierarkier, kontrol og planlægning. Men hvad gør lederen, når hierarkierne brydes ned, og kontrol og planlægning ikke længere skaber den ønskede værdi?

Det korte svar er, at lederne bliver nødt til at tænke i netværk frem for hierarkier, i distribuering af ledelse frem for i kontrol af medarbejdere og i eksperimentering frem for planlægning. For hvordan vil du styre, kontrollere og planlægge i en virkelighed og fremtid, der netop ikke lader sig forudsige og indfange som tidligere?

Glasset skal til at ændre form
Det meste ledelsesudvikling handler om at fylde på lederne – lidt ligesom at hælde vand ned i et glas. Man søger at øge indholdet i glasset, så lederne står bedre rustet, når de møder nye udfordringer. Dette har i mange år vist sig som en god model og har hjulpet mange ledere og virksomheder. Men at fylde på er ikke længere tilstrækkeligt af en række grunde:
  • Det går for langsomt og er typisk de-koblet den virkelighed, hvori ledelse skal gøre en reel forskel. Derudover bygger det på en antagelse om, at hvis man viser nogen, hvad de skal, så går de nok ud og gør det. Den fælde er de fleste af os nok faldet i, når vi har skullet få medarbejdere til at følge vores velmenende strategier og planer
  • Det bygger ofte på faste kompetencemodeller, der grundlæggende ikke differentierer sig fra konkurrenternes og antager, at organisationen befinder sig i et stabilt og afgrænset marked, hvor kundernes behov og indsigt ikke ændrer sig væsentligt
  • Metoder kommer i forgrunden og den grundlæggende opgave og kunderne tabes af syne. Man er ofte ret tydelig på, hvad lederne skal trænes i, men mindre klar i forhold til hvorfor og hvordan dette mon kan anvendes i markedet til gavn for kunderne
Ledelsesudvikling skal altså kunne udvide selve glasset, frem for blot at hælde vand i. Glasset skal ikke kun have en øget kapacitet, men vil også løbende have behov for at ændre sin form, hvis det skal lykkes i en digital og radikal anden verden, end den vi kommer fra. For det, der var forudsigeligt og stabilt i sidste uge, kan radikalt ændre sig langt hurtigere, end vi egentlig er gearet til. Her er et par bud på, hvad det konkret kommer til at betyde:
  • Der vil være mindre fokus på lederprogrammer, som vi traditionelt kender det – og mere fokus på forretningsudvikling, hvori lederudvikling udgør et centralt element
  • Det bliver mindre interessant og værdifuldt at udvikle individuelle ledelseskompetencer – og der kommer mere fokus på udvikling af ledelse i et samlet hurtigt responsivt ledelsessystem blandt alle medarbejder
  • Fragmenteret ledelsesudvikling isoleret fra driften og kunderne bliver udfaset – og langt mere sammenhængende og integreret ledelsesudvikling vil vinde frem af den simple grund, at der er bedre forretning i det
  • Det vil foregå real time og hver dag – sammen med kunderne.
  • Værktøjer vil træde mere i baggrunden – og mind-set til at anvende disse værktøjer på en værdifuld måde vil træde frem
Ledelsesudviklingen er altså allerede tvunget til at udvikle sig. Og inden længe bør den nok have sin egen udviklingssamtale som resten af lederne og medarbejderne i din virksomhed. 

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder