Viden med værdi - dit faglige forspring

Få din strategi ud i organisationen. Del 2
Foto: Colourbox
Strategi Af
I min forrige kommentar beskrev jeg, hvordan organisationer implementerer 5 pct. af deres strategier succesfuldt, mens 70 pct. af de strategiske initiativer fejler i forhold til de opstillede målsætninger. De resterende 25 pct. oplever blandet succes og får ikke realiseret deres fulde potentiale. Og jeg beskrev en række årsager til dette.

 I denne kommentar vil jeg fokusere på, hvordan ledelsen gennem fire enkelte trin øger sandsynligheden for, at strategiimplementeringen bliver succesfuld.

Som udgangspunkt gælder det om at skabe en fælles bevidsthed og formål i hele organisationen. Disse ord er formuleret af General Stanley McChrystal, der blandt andet var chef for det amerikanske Joint Specials Command Operations og er kendt for at have moderniseret og transformeret JSCO. Han bliver af flere betragtet som en meget dygtig militær leder. Han beskriver formålet med at skabe den fælles bevidsthed således:
  • Det gælder om at skabe "et niveau af åbenhed og inkludering, hvor organisationen deler informerede perspektiver og en følelse af fælles ejerskab og ansvar for en klart forstået mission"
  • Det gælder således om at få denne fælles bevidsthed og formål til at leve ned gennem organisationen – ved hjælp af involvering og engagerende strategisk kommunikation.
Fælles bevidsthed og formål i 4 trin
For at skabe fælles ejerskab og ansvar skal organisationen gennem følgende trin:

1. Align dit ledelsesteam
Saml dit ledelsesteam til en workshop over to dage. Få ledelsesteamet til at diskutere og skabe første udkast af jeres fælles strategi, og destillér jeres ambition og strategi ned til et roadmap på maks. en A4-side. En opfølgningsrunde kan være nødvendig for at forbedre og tydeliggøre strategien.

2. Empower og involver mellemledelsen
Inviter derefter udvalgte mellemledere til en workshop af en til to dages varighed med dit ledelsesteam, og bed om deres hjælp. Fokus er at forbedre strategien ved at gøre jeres roadmap mere konkret og fokusere på de konkrete initiativer, der skal løfte strategien. Dette sikrer, ud over mellemledernes ejerskab, også at virksomhedens ambition, strategi og eksekvering hænger sammen. Gruppen vil også begynde planlægningen af et strategi-kick off for alle medarbejdere. Gruppen vil blive enige om et tema eller navn for strategien, som kan hjælpe med at bringe strategien til live og give den en mere emotionel kontekst. En ekstra fordel ved at involvere mellemlederne er, at det tilføjer nye perspektiver og idéer til strategien, og det tvinger ledelsesteamet til at være åbent og kommunikerende.

3. Sikre medarbejderengagement og involvering
Lancer jeres strategi til et medarbejder-kick off. Ledelsesteamet vil fortælle en enkel og stærk strategi-fortælling, baseret på det strategiske roadmap. Ledelsesteamet vil tale og præsentere i et sprog, som alle forstår og kan engagere sig i. Strategi-fortællingen vil også fokusere på, hvorfor der er behov for en eventuel ny retning for at sikre en bred accept og villighed til forandring. Tilføj et følelsesmæssigt og underholdende lag i fortællingen, så medarbejderne kan mærke og engagere sig i strategien. Undgå traditionelle PowerPoint-slides begravet i tekst og grafer. De er kedelige, og publikum mister interesse og koncentration. Skab et forum, hvor alle medarbejdere bliver taget igennem strategien igen i mindre grupper af de mellemledere, der har været med til at skabe strategien. Bed medarbejderne om at bidrage til strategien og udtrykke eventuelle bekymringer. Det får strategien og ejerskabet til at leve gennem hele organisationen.

4. Få strategien til at leve
Dette trin er det sværeste, da vi ofte falder tilbage til "business as usual" efter at have brugt meget tid på at lancere en strategi. Det gælder om at få strategien til at leve i hverdagen. Brug strategitemaet og strategiens "Must win battles" som agendapunkter for ledelses- og afdelingsmøder. Lav en enkel kommunikationsplan, som sikrer en løbende og transparent kommunikation og opfølgning på virksomhedens strategiske rejse. En del af kommunikationen bør være på at dele fremskridt gennem måneds- eller kvartalsmæssige updates.

Og for at sikre et bredt momentum, bør der arrangeres et medarbejder-kick off nummer 2 efter ca. 12 måneder. Fokuser på, hvad ambitionen var, og hvad medarbejderne har udrettet indtil videre. Og præsenter den strategiske retning for de næste 12 måneder. Lad præsentationerne være mere drevet af medarbejdere og mellemledere og i mindre grad af det øverste ledelsesteam.

Hvad kan du forvente af at benytte de fire trin?
Hvis du involverer og engagerer dit ledelsesteam, mellemledere og medarbejdere i strategiarbejdet og udrulningen, kan du ifølge Copenhagen Business School Leadership Lab forvente følgende: Når medarbejdere medinddrages, giver strategien ca. 70 pct. mere mening og værdi for den enkelte.
Når strategien er klart forstået og accepteret, føler medarbejderne sig 55 pct. mere handlekraftige og giver ca. 65 pct. mere commitment.

Når nærmeste leder fastholder fokus på at gøre strategien til en del af hverdagen, giver strategien ca. 60 pct. mere effekt.

God fornøjelse.

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder