Viden med værdi - dit faglige forspring

Indblik: Dansk erhvervsliv møder de digitale unge I
Jens Aaløse
Foto: Philip Høpner
Ledelse & organisation Af
Hvert år i uge 9 afholdes CBS Case Competition, hvor hold af udenlandske og danske  studerende dyster om at skabe den bedste løsning på en udfordring, som bliver stillet af en af Danmarks største virksomheder. De bliver ansporet og fulgt – såvel som målt og vejet – af et tungt dommerpanel af førende danske erhvervsfolk, der skal vurdere, hvilket hold der skaber det bedste, mest bæredygtige og gennemtænkte løsningforslag. I år blev udfordringen stillet af TDC, der med udgangspunkt i en 57 siders lang casebeskrivelse bad de studerende om at øge telegigantens indtjening og kundetilfredshed inden udgangen af 2018.

 Børsen Ledelse blev inviteret til at overvære den afsluttende konkurrence på Copenhagen Business School. Vi benyttede lejligheden til at blive meget klogere på, hvordan de digitale unge løser virksomhedsudfordringer, hvad virksomhedslederne tænker om dem som kommende medarbejdere, og om de unge virkelig er så store generationsgåder, som ledelsesdebatten gerne gør dem til. Vi talte med koncerndirektør i TDC, Jens Aaløse, der stillede caseopgaven og var med til at udvælge vinderne.

Hvilken type opgave har I stillet de studerende?
Det er en bred caseopgave, der kører i to spor: Det ene handler om at få kundetilfredsheden til at stige, og det andet handler om at øge vores finansielle power ved at få TDC tilbage i et vækstspor, der er bæredygtigt. Konkret har vi bedt de studerende tage udgangspunkt i privatmarkedet i Danmark og tænke på tværs af alle vores brands og produkter: Bredbånd, mobil og fastnet.

Det kræver et stort forarbejde at stille op som casevirksomhed. Hvorfor gør I det?
Vi gør det for at få nogle eksterne input i tillæg til dem, som vi selv skaber internt i virksomheden. Samtidig vil vi gerne tættere på uddannelsesinstitutionerne og universiteterne. Ikke kun for at få dem til at løse opgaver for os, men fordi de forsker i den seneste viden inden for ledelse, produkter og konsumentadfærd – områder, som vi gerne vil være en del af fremadrettet. Og det er ikke nogen hemmelighed, at de produkter, som TDC har i markedet, typisk er produkter, som er meget nærværende for den yngre generation. Den digitale verden er ofte mere naturlig for dem, end den er for mange erhvervsvirksomheder, og det er derfor også dem, der spotter, hvilken vej udviklingen og brugeradfærden bevæger sig. Det har været vigtigt for os at "tappe" ind i den viden og indsigt. Endelig, er CBS også stedet, hvor vi skal rekruttere mange af vores kommende medarbejdere fra, og derfor handler vores involvering også om employer branding: At vi som virksomhed viser, at vi ikke er en stor og støvet organisation, men er en moderne og digital organisation, der søger input og dialog og gerne bliver udfordret.


"Jeg synes ikke, at de studerende har nogen særlig endimensionel tilgang til sig selv og deres egen generation – tværtimod"


Ser man på direktionen i TDC, så falder det i øjnene, at I faktisk er temmelig unge. Er det noget, man mærker internt i TDC?
Ja, og det har været en rejse. Der er ingen tvivl om, at vi har en direktion nu, som er præget af en stor grad af diversitet på alder, køn og uddannelsesmæssig baggrund. Det er også nødvendigt i vores industri, som er meget omskiftelig. Derfor er der internt i TCD også er en naturlig forståelse for, at man inviterer andre indsigter og personer indenfor til at finde de rigtige løsninger til glæde for vores kunder.

Hvad tænker du om de løsninger, som de studerende har præsenteret?
De studerende har vist, at de har indsigt og mod til at udfordre. Heldigvis tænker de mange af de samme tanker, som vi selv har tænkt. For eksempel at sælge flere samlede løsninger til husstandene. Samtidig er jeg virkelig glædelig overrasket over at se den energi, som de studerende har i forhold til TDC og vores produkter. De tager opgaven alvorligt, er ambitiøse og seriøse, og de gør det her, fordi de vil vinde – de er dygtige. Det er virkelig inspirerende.

Har du oplevet, at de studerende så muligheder eller udfordringer, som TDC ikke selv har set?
De studerende har gjort os opmærksom på, hvor afgørende "simplicity" – altså enkelhed er. Det vil konkret sige, hvor vigtigt det er, at produkter for eksempel kan "bundles" sammen på en enkel og letforståelig måde på trods af et komplekst produktudbud. Produkter kan være nok så fantastiske, det kan ikke kompensere for manglende enkelhed. De studerende har også meget tydeligt peget på, at vi bør arbejde med en tydeligere segmentering af, hvad det er vi leverer for hvem.

Man siger ofte om den generation, som de studerende tilhører, at de kun ser deres egne behov. Hvordan oplever du, at de ser på andre generationer og forbrugere end dem selv?
Jeg synes ikke, at de har nogen særlig endimensionel tilgang til sig selv og deres egen generation – tværtimod. En af de ting, som netop de studerende har gjort os opmærksom, er, at vi i TDC skal tænke anderledes, når vi arbejder med segmentering. De studerende har for eksempel vist os, at masser af ældre forbrugere adopterer de digitale løsninger, fordi de bliver fortrolige med dem gennem den "interne uddannelsesproces", der finder sted i familierne. De yngre generationer uddanner så at sige de ældre i de digitale medier og lærer dem, hvordan den digitale teknologi forbruges.

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder