Viden med værdi - dit faglige forspring

Hvordan skal du lede den nye generation?
Foto: Colourbox
Ledelse & organisation Af ,
Hvordan skal vi lede den nye generation, som netop er trådt ind på arbejdsmarkedet? Det er et spørgsmål, organisationer og erhvervsliv stiller sig selv netop nu. Svaret er både forudsigeligt og overraskende: Den nye generation skal ledes markant anderledes end deres ældre kollegaer, men de er hurtige til at forlade skuden, så vil man fastholde dem, så skal man forberede sig godt.

Den nye generation er født mellem 1980-1994 og går under navnet generation Y. De er kendt for at være få i antal, og det er måske med til at præge dem. I People Test Systems har vi lavet en omfattende analyse af generation Y, som kan hjælpe til at forstå, hvordan generation Y passer ind på arbejdspladsen. Her kan I læse lidt om, hvad vores data viste:

 Hvor baby-boomer generationen så loyalitet og hårdt arbejde som en dyd, går generation Y mere op i at have et fleksibelt arbejdsmiljø, hvor arbejds- og privatliv smelter sammen. Arbejdspladsen skal altså i højere grad tilpasse sig den enkeltes behov, ikke omvendt. Generation Y vil have frihed, udvikle sig, og deres blod er altid online.

Hvor baby-boomerne accepterede, at arbejdet kunne være surt, kræver generation Y, at det skal være givende, intellektuelt udfordrende og stimulerende. De har fuldt fokus på målet, frem for vejen dertil. Den nye generation tænker ud af boksen og bliver ikke i et job, hvis det er utilfredsstillende. Så hvis en organisation eller virksomhed ønsker at beholde sine medarbejdere, så må de se sig om efter løsninger, der gør det lukrativt for medarbejderen at blive der.

"Vi plejer..." og "...sådan gør vi her"
Flere virksomhedsejere stejler over den nye generations fokus på egennytte frem for virksomhedens bedste, men det er den helt forkerte måde at anskue problemet på. Den nye generation skal blot have andre betingelser opfyldt end den tidligere. Vi ved jo alle, at virksomheder og organisationer, der følger med udviklingen, ofte har bedre betingelser, end de, der vælger at stå imod.

Nogle virksomheder vælger ikke blot at udforske og implementere de rammer, som er attraktive for medarbejdere fra den nye generation, de brander sig endda på dem for både at opnå anseelse og attråværd blandt såvel potentielle medarbejdere samt kunder, som en slags garantistempel for, at her er man altså fremtidssikret. Google og Apple kan man nævne, blot som et par, der decideret er kendte for deres frie og nærmest flade arbejdskultur og organisation. Disse virksomheder klarer sig godt.

Hvad skal der så til for at lede den nye generation?
 En ting er sikkert. Der skal helt andre boller på suppen end hos baby-boomers generationen. De er vant til at arbejde i teams og at kommunikere åbent og frit. Den nye generation kommer ikke til at være dikterende og kontrollerende. Buzzwords for denne generation er udvikling, ambitioner og tempo, og hvis man blot kan levere rammerne for at styrke disse, så er generation Y parat til at løbe stærkt for at opnå resultater. De vil arbejde hårdt, men det betyder ikke, at de vil sidde fast på kontoret i en evindelighed, for de ved også, at der er andre aspekter i livet og fritiden, hvor de er mindst lige så ambitiøse.

En af måderne virksomheder og organisationer kan sørge for, at generationen er mest effektive, er altså ved at give dem de tekniske løsninger, der gør det muligt, at arbejde når som helst og hvor som helst. Den nye generation er vokset op i en omskiftelig verden og med konstante forstyrrelser fra et stadig mere digitaliseret samfund. Alligevel er generation Y dog både yderst fokuseret og beslutningsdygtig.

De er samtidig mere udholdende end generation X og i særdeleshed i forhold til deres ældre kollegaer, baby-boomerne. Generation Y's energi og interesse for et emne slipper ikke op, før opgaven er færdig. Selvom generationen har fart på, så har de i højere grad end generation X og baby-boomers, øje for detaljen samt for at sikre kvaliteten.

Trods stræben efter kvalitet er de dog samtidig relativt risikovillige. Det er en generation, der tager langt flere chancer for at nå deres mål. Derudover har generationen en stor kontaktflade og taler meget, også meget om ting andre generationer opfatter som private emner, der ikke hører hjemme på en arbejdsplads.

Robustheden
 "Robustheden" hos generationen er generelt mindre. Generation Y scorer væsentligt lavere på egenskaberne – Mental modstandskraft og Personlig Bearbejdning. Dette indikerer, at de unge er mere sårbare, bliver mere påvirket af modgang og har tendens til at tage små ting mere personligt end de ældre generationer. Ligesom de har brug for længere tid til at bearbejde og komme sig over negative hændelser. Derudover er generation Y's humør mere svingende end de ældre generationers, hvilket kan have både positiv og negativ indvirkning på arbejdsindsatsen og arbejdsklimaet – afhængig af den unge medarbejders aktuelle sindsstemning.

Når dette så kobles med, at der ses en lille tendens til, at generation Y går højere op i planlægning og orden end både generation X og baby-boomers generationen, er det svært ikke at lede tankerne hen på det billede, der ofte tegnes i medierne, af en ung perfektionistisk kvinde, der af samme grund døjer med psykiske problemer. Behovet for at strukturere sine arbejdsopgaver og tilrettelægge sin arbejdsdag er i hvert fald mere udbredt blandt generation Y – kvinder som mænd.

5 tips til ledelse af generation Y
Der er både muligheder og udfordringer med den kommende generation, men for at beholde de fantastiske Y'ere, skal virksomheder og organisationer fokusere på:
  • At tilbyde rum for udvikling. Uddannelse, ledelse og kommunikation. Både generation X og Y stræber efter at lære. De prioriterer at træde stadig flere trin opad.
  • Den nye generation tjekker ikke ind på arbejdet klokken 8 for at hente lønchecken, når klokken bliver 16. De motiveres af fleksibilitet og rum for hensyn til deres private interesser.
  • Frihed. Den nye generation er detaljeorienteret, fokuseret og beslutningsdygtig. De ser sig ikke altid om efter en leders godkendelse, så de skal altså ikke ledes som baby-boomer generationen foretrak det, med en chef der dikterede en række ordrer.
  • Åbenhed og forståelse. Den nye generation vil arbejde loyalt og produktivt, hvis lederen formår at opnå deres respekt. Den kommer ikke per automatik via en stjerne på skulderen.
  • Den nye generation er letpåvirkelig.
En ting kan vi slå fast. Den nye generation har helt andre prioriteter end tidligere generationer. Så hvis en virksomhed ønsker at beholde de bedste og kvikkeste medarbejdere, som skal bære virksomheden ind i fremtiden, så skal de sørge for at skabe rum for netop deres værdier og prioriteter. 

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder