Viden med værdi - dit faglige forspring

Digitaliseringen rusker op i økonomifunktionen
Foto: Colourbox
Økonomistyring Af ,
Digitaliseringen vil vende op og ned på CFO'ens hverdag i form af nye kompetencekrav til medarbejderne, nye leveranceforme og reorganisering af økonomifunktionens opgaver. De dygtigste virksomheder er allerede i gang med at integrere den nye teknologi og høster konkurrencemæssige fordele.

 En ny undersøgelse blandt europæiske CFO'er fra Deloitte viser, at digitalisering står højt på dagsordenen, idet 71 pct. af CFO'erne prioriterer digitalisering højt i deres virksomhed inden for de næste 12 måneder. Næst efter omkostningsstyring, er digitalisering den faktor, der prioriteres højest af CFO'erne. Men halvdelen af CFO'erne tilkendegiver samtidig, at deres virksomhed endnu ikke har en defineret digitaliseringsstrategi for finansfunktionen, og ganske få er i gang med eller overvejer at implementere de digitale teknologier.

Økonomifunktionerne har historisk set haft fokus på kerneopgaven – at lægge budgetter og få tallene til at stemme. Den præmis fylder desværre så meget i dag, at det i mange tilfælde overskygger både den strategiske forretningsunderstøttelse og evnen til at forholde sig til nye udviklingsmuligheder, som blandt andet digitaliseringen bibringer.

Faktum er, at der er væsentlige forskelle mellem de bedste og de dårligste økonomifunktioner – og de bedste er over dobbelt så effektive som de dårligste målt på omkostninger i forhold til omsætning. Ser man på kvalitative mål såsom procesmodenhed, forretningsindsigt, kunde- og medarbejdertilfredshed samt anvendelsen af teknologi, vil man se en tilsvarende forskel. Gabet bliver ikke mindre med tiden - det bliver kun større og større.

Ser man på de seneste 10-år, har forskellene mellem de bedste og dårligste økonomifunktioner særligt været drevet af fire faktorer:
  1. Evnen til at implementere en værdiskabende performancestyringsmodel i virksomheden, der skaber den rette sammenhæng mellem forretningsstrategi, virksomhedskultur, økonomiprocesser og data, der skal understøtte virksomhedens retning og fremdrift.
  2. Evnen til at udrulle sammenhængende, standardiserede og automatiserede finansprocesser og systemer.
  3. Evnen til at anvende Centers of Excellence, shared services og outsourcing.
  4. Evnen til at opbygge og integrere forretningsrelevante business partnere med kompetencer og analytiske evner tæt på virksomhedens beslutningstagere – på alle niveauer og på tværs af organisationen.
I fremtiden vil disse værdikilder spille en væsentlig rolle for, i hvilken grad en økonomifunktion er effektfuld i en virksomhed. Digitaliseringen vil på væsentlige områder vende tingene helt på hovedet i forhold til hvilke værktøjer, CFO'en skal anvende for at få sin økonomifunktion helt op på øverste niveau af modenhedsskalaen og i toppen af sin industri.

Hvordan vil digitaliseringen påvirke økonomifunktionen?
De fleste større økonomifunktioner er i dag organiseret med en central koncernfunktion, decentrale forretningsenheder med egne økonomifunktioner, centrale "Centers of Excellence" samt forskellig anvendelse af shared services.

Fordelingen af opgaver mellem de enkelte områder varierer i betragtelig grad men med et tydeligt fokus på specialisering og centralisering, således at kun forretningskritiske kompetencer bevares i de lokale enheder. I nær fremtid vil vi opleve, at disse ting kommer til at ændre sig.

Cloudløsninger, robotautomatisering og kunstig intelligens vil øge muligheden for i højtlønslande at skabe omkostningseffektive alternativer til near- og offshoring. Her er visionen om en fuldautomatiseret finansfabrik bestående af en ERP-løsning, intelligente robotter og et menneskeligt minimum af kontrol alene er et spørgsmål om fokus og tid, før den vil blive ført ud i livet.

 De fleste økonomifunktioner har stadigvæk op til 50 pct. af deres omkostninger bundet i operationelle finansprocesser. På det nuværende udviklingsniveau kan robotter udføre finansprocesser til en brøkdel af såvel onshore som offshore ressourcer. Business-casen er således ekstrem stærk, og CFO'en bør forholde sig til, hvordan økonomifunktionen skal levere sine ydelser fremadrettet. Det er ikke urealistisk at forestille sig, at antallet af medarbejdere, der er beskæftiget med operationelle opgaver i økonomifunktionen, kan reduceres med 70-80 pct. over de næste 5-10 år i takt med implementeringen af ny teknologi.

Men også business finance, controllere og business partnere vil i høj grad også blive påvirket af digitaliseringen. Software-robotter, visualiseringsværktøjer, avancerede analyseværktøjer, in-memory computing og kunstig intelligens giver mulighed for markant at ændre den måde, hvorpå økonomifunktionen også på disse områder fungerer og betjener sine interne kunder.

Vi ser allerede nu, at de mest avancerede økonomifunktioner centraliserer alt fra ledelsesrapportering og business controlling til budgettering og forecasting, hvor teknologien anvendes til at automatisere rapporteringsprocesser og skabe selvbetjeningsløsninger, så eksempelvis ledelsesrapportering flyttes direkte ud til brugerne i interaktive og visuelt appellerende værktøjer.

På den måde kan beslutningstagere på strategisk, taktisk og operationelt niveau selv bygge deres rapporter og samtidig kombinere de finansielle indikatorer og operationelle fremskrivninger, som skaber størst værdi i forhold til beslutningsunderstøttelse.

En økonomiafdeling med kommunikative kompetencer
Sidst men ikke mindst vil teknologierne i deres helhed ændre væsentligt på kompetencekravene til økonomimedarbejderne.

Der vil være mindre behov for medarbejdere til at gennemføre regelbaseret transaktionsbaserede opgaver indenfor de operationelle finansområder og dataanalyse indenfor business finance. Disse opgaver vil i fremtiden blive fuldt ud automatiseret.

Derimod vil behovet øges for helt nye færdigheder inden for de nye finansteknologier, dataspecialister og mennesker med dybe specialistkompetencer, god forretningsmæssig forståelse og ikke mindst stærke ledelses- og kommunikationsevner. Fremtidens økonomimedarbejder besidder dermed stærke kommunikative og relationsskabende kompetencer.

Som CFO er digitaliseringen en mulighed, man ikke skal lade gå forbi. Teknologiske forandringer kan være skræmmende og udfordrende men er først og fremmest en mulighed for at løfte hele virksomheden, ikke bare økonomifunktionen, til næste niveau. Hvis man griber det rigtigt an, er digitaliseringen samtidig en mulighed for at udvikle medarbejderne til at i langt højere grad at påvirke og bidrage til forretningen som helhed.

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder