Viden med værdi - dit faglige forspring

Slip nu kontrollen!
Foto: PA Consulting: Innovation Matters
Innovation Af ,
Virksomheder er kontrolfreaks. Især dem over en vis størrelse har det med at samle på politikker, regelsæt og procedurer, og som alle samlere har de umådeligt svært ved at skille sig af med dem igen. Samtidig har de indført hierarkier, som har haft deres berettigelse engang, men nu mest eksisterer for at inddele medarbejderne i kasser og siloer. Den type organisationer ser jeg mange af, også her i landet, hvor vi ellers bryster os af at have en flad organisationsstruktur og en åben omgangsform.

Forstå mig ret. Selvfølgelig skal man ikke afskaffe alt, hvad der hedder procedurer og kontroller. Uden dem kan virksomheder ikke levere et produkt eller en service til tiden, og af en vis kvalitet. Men det er skidt, når de hæmmende kontroller og rigide reglementer får overtaget i en virksomhed, for det skaber en kultur af frygt. I sådan en kultur har man medarbejdere, der er bange for at bryde reglerne og træde ved siden af, fordi de bliver straffet.

Det er tankevækkende, at næsten alle – 92 pct. – af de danske respondenter i vores globale innovationsrapport siger, at deres virksomhed i "nogen" eller "høj" grad belønner ensartethed frem for kreativitet, når de måler på medarbejdernes resultater. Ikke så mærkeligt, når man tænker på, at de fleste organisationer er sat i verden for at kontrollere, ikke inspirere, for det er nu engang svært at lave om på det, der har fungeret i mange år.

Men det er ikke befordrende for kreativiteten. Har man sådan en kultur i sin organisation, er det svært at tænke innovativt. Og innovation skal der til, for det, der gav virksomheden succes i går, er ikke det samme som det, der skal sikre succesen i morgen. Det kræver ofte grundlæggende ændringer af virksomhedens forretningsmodeller. Men forandring er svær – 70 pct. af alle forandringsprojekter lykkes ikke. Blandt andet fordi man glemmer at skabe en kultur, der fremmer forandringer.

Hvad gør man så, hvis man kan se, at kontroltyranniet har taget over i organisation, i en sådan grad, at det går ud over nytænkningen?

Fem ting, hvis I spørger mig.

Simplificér jeres processer
Punkt nummer ét på listen er at se på, hvad I kan gøre enklere. Gå bunkerne af regelsæt, procedurer og processer kritisk igennem og spørg jer selv, hvad de hjælper jer med at opnå. Gør de noget godt for jeres virksomhed, eller er de en hæmsko? Tag f.eks processen omkring projektstyring. Hvor mange nødvendige trin og stopklodser har I lagt ind, blot for at nogen længere oppe i hierarkiet skal kunne bryde ind? Hvor meget tid koster det, og hvor meget enklere ville proceduren være uden dem? Med de kontroller, som I rent faktisk ikke kan undvære, f.eks. i forhold til sikkerhed og overholdelse af formelle regler, kan I undersøge, om nye teknologier kan overtage noget af arbejdet.

Brug den agile tilgang
I stadigt flere organisationer er man begyndt at bruge den agile tilgang, som udspringer af softwareudvikling. Det betyder at sammensætte teams bestående af medarbejdere med forskellig ekspertise og baggrund, og give dem afgrænsede opgaver at arbejde med, under en kort deadline. Her kan I eksperimentere og skabe nye ting, der ikke behøver at leve op til jeres normale standarder og som I kan teste, mens de stadig er i rå og ufærdig form. I sådan et team kan man eksperimentere i mindre miljøer, hvor der ikke er fokus på KPI'er og andre traditionelle målepunkter.

Inviter de innovative talenter inden for
I behøver sikkert ikke mig til at fortælle jer, at der er kamp om talenterne. Den kamp bliver ikke mindre intens fremover, så jeg bliver bekymret, når over halvdelen af de danske virksomheder i innovationsrapporten siger, at de har svært ved at holde på de talenter, de vurderer er nødvendige for at skabe innovation.

De medarbejdere, der kan skabe innovation, har tit svært ved at finde sig til rette i en hierarkisk struktur, der er præget af kontrol. Men de vil gerne arbejde et sted, hvor lederen ikke har alle svarene, men fungerer mere som coach, og tænker teamorienteret og ikke egocentreret. De tiltrækkes også af virksomheder, der har et klart formål. Værdier betyder mere, især for de nogle-og-tyve-årige, der kommer ind på arbejdsmarkedet i disse år. Arbejder man med at få sit "why" på plads, får man lettere talenterne inden for, og øger chancen for, at de har lyst til at blive.

Tænk også anderledes, når I ansætter medarbejdere. Se lidt mindre på kandidaternes uddannelsesbaggrund, og lidt mere på deres erfaring. Hvad har de lavet før, har de et iværksætter-gen, har de prøvet at fejle stort – og lært af det? Det er værdifulde kvaliteter, der kan hjælpe jer fremad.

Byt rundt på rollerne
Måske I er så heldige at have de rigtige medarbejdere, der kan hjælpe med at sætte skub i forandringerne hos jer. Men er de placeret de rigtige steder? I behøver ikke nødvendigvis lede uden for organisationen for at ændre den måde, I gør tingene på, og lukke lidt frisk luft ind. Når man introducerer ny viden, nye tanker og nye kolleger, giver det kreativiteten et boost. At give medarbejdere nye roller og nyt ansvar er en hurtig måde at tilføre jeres organisation ny energi, og kick-starte nye projekter.

Beløn fejltagelserne
De færreste organisationer belønner fejl. Men det burde de gøre. Virksomheder som P&G og Google "belønner" fejltagelser, på den ene eller den anden måde, ud fra devisen om, at når man aktivt opfordrer sine ansatte til at tage risici og eksperimentere, lykkes man også bedre med innovationen. En af de "superinnovatører" vi har identificeret i vores rapport, altså virksomheder, der lykkes med deres innovation, siger det meget enkelt: "Fejltagelser er ikke et problem. Fejl leder dig tværtimod i retning af en bedre løsning, så længe du sørger for ikke at gentage dem. Derfor straffer vi ikke folk, når de har forsøgt at tænke innovativt. Vi belønner forsøget, og lærer af det".

Sidst, men måske vigtigst af alt, skal forandringerne starte i toppen. Det er ledelsen, der skal sørge for, at organisationen skærer overflødige regler og procedurer fra, lader gamle hierarkier falde, og fremelsker en kultur, hvor de kreative hjerner får lov at udfolde sig. Som Steve Jobs sagde det til magasinet Macworld: "De mennesker, der gør arbejdet, er dem, der driver MacIntosh fremad. Mit job er at skabe et rum for dem, at holde resten af organisationen på afstand og sikre, at de bliver der."

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder