Viden med værdi - dit faglige forspring

Strategisk ledelse i et større perspektiv
Foto: Colourbox
Ledelse & organisation Af ,
At tænke og agere strategisk i en organisatorisk kontekst er ikke let, og nogle er bedre til det end andre. Nogle tænker helt automatisk strategisk – forstået på den måde, at de forstår at se mønstre og sammenhænge i markedet, i organisationen og i de tendenser, der hersker i nutiden, som gør, at de kan handle fornuftigt og træffe gode beslutninger for virksomheden. Med fornuftigt menes, at virksomheden konstant fintunes og forberedes – så godt det nu er muligt – på hvad der venter rundt om hjørnet.

 Strategisk ledelse kan an- og begribes fra mange forskellige perspektiver. De fleste associerer desværre ordet strategi og det at agere strategisk med noget, der handler om at vinde, være på forkant, udkonkurrere, slå et slag for noget. Det er naturligt, da ordet strategi i sin første spæde sammenhæng optrådte i forbindelse med krig. Når man mobiliserede sine styrker, tænkte man strategisk over, hvordan man kunne vinde slaget, udkonkurrere og ja, dræbe. Men at tænke strategisk kan og bør efter min mening tænkes fra et andet perspektiv. Det er det perspektiv, hvor man strategisk positionerer sig sammen med andre, tænker i samskabelse og partnerskaber, overvejer, hvordan man kan få folk med ombord og engagerer en større skare omkring sig.

Åh nej, ikke endnu en strategidag
Desværre er det jo ofte sådan, mange medarbejdere og ledere tænker, når det meldes ud, at nu er der atter en strategidag i vente. En dag, hvor vi skal tænke strategisk over, hvor vi vil hen og hvordan og prioritere og lave handlingsplaner. Hvor vi skal "allignes" med resten af organisationen, så det vi foretager os er i overensstemmelse med visionen for virksomheden og med de strategiske mål, der sættes i andre afdelinger.

Når jeg siger desværre, så er det fordi jeg mener, at strategisk orienterede dage, hvor man får mulighed for at re-connecte med virksomhedens overordnede målsætning og med sine kollegaer både i egen afdeling og andre, er overordentlig vigtige. Det er de dage, hvor man forhåbentligt bliver lidt klogere på, hvorfor man prioriterer og gør som man gør i virksomheden. Det kunne være – og er heldigvis også i nogle organisationer – de dage, man glædede sig til, fordi man får mulighed for at være sammen med sine kolleger på en anden måde, få tænkt lidt større tanker, end der er mulighed for til hverdag og måske endda have det sjovt imens.

Strategidage på en ny måde
Det er muligt at lave strategisk ledelse og have strategidage, hvor dette sker. Hvor de ansatte ikke vil tænke "åh nej", men i stedet glæde sig. Det kræver dog noget forberedelse, en hel del kommunikation, og at man i organisationen beslutter sig for at bedrive strategisk ledelse på en ny måde.

1. Vælg en engagerende overskrift
Et første skridt i en ny måde at tænke strategisk på, er hvordan vi definerer et strategisk projekt og strategidage. Traditionelt set giver man strategiske projekter overskrifter ud fra de problemer, de skal være med til at løse. F.eks. sygefravær, low-performance, dårlig positionering i et marked mv. Men – mennesker bliver ikke engagerede og ej hellere klogere af at tale sig ned i et problem. Hvad man hellere skal gøre, er at engagere de ansatte i strategiske projekter med overskrifter, der peger hen imod ønsket, det, man gerne vil opnå. I stedet for at fokusere på, hvordan man får nedbragt et sygefravær, kan man sætte mål op for og fokusere på, hvordan man kan opnå trivsel. Og i stedet for at fokusere på low-performance kunne man sætte sig mål for, hvordan man vil opnå initiativ, engagement og passion. Hvis det er det, man ønsker.

Læg mærke til, at ønsket ikke er udtrykt i det modsatte af problemet. Vi taler ikke om "mindre eller intet sygefravær", men om noget helt andet. Vi forsøger at løse et strategisk problem, men ikke ved at tale om problemet – men det, der forhåbentligt bliver løsningen.

 På samme måde kan man faktisk mange steder 'stretche' sit strategiske ordvalg endnu videre, og i stedet for at tale om bæredygtighed gå over til at tale om noget, der kunne være endnu mere ønskværdigt, f.eks. vitalitet. For selve ordet bæredygtigt er vel ikke i sig selv særligt aspirerende – f.eks. er det vel de færreste, der kun ønsker sig et bæredygtigt ægteskab. Man vil have mere og andet, og det er helt ok. På samme måde skal virksomheder heller ikke 'kun' stille sig tilfredse med at være bæredygtige, men stræbe endnu videre og gå efter at være engagerende, vitale, levende, blomstrende enheder.

Første skridt i mere engagerende strategidage er altså at ændre den måde, man taler strategi på, definerer projekter og får mennesker i organisationer til at tænke om det at bedrive strategi.

2. Involvér på forhånd

Næste skridt er at designe strategidagene, så de involverede parter bliver ægte involveret, og ikke kun tilskuere. Dette kan f.eks. ske ved, at man på forhånd har givet nogle opgaver, som deltagerne har engageret sig i. Det kunne være interview, man skulle lave med stakeholders, det kunne være en artikel, der skulle læses, eller noget der skulle undersøges. Når deltagerne så møder op til strategidagen, er man allerede i gang.

3. Forbered en engagerende proces

På selve dagen/strategidagene er det vigtigt, at deltagerne bliver engageret – på flere niveauer. Hvis man reelt ønsker nye associationer til strategi, er det vigtigt at sætte en ramme, hvor de involverede parter bliver bragt i en sindstilstand, hvor man kan tænke ud af boksen, handle fra hjertet og føle sig trygge nok til at fejle og komme med vilde ideer.

Dette kan ske på flere måder. Musik hjælper. Rundkredse og runde borde hjælper. En lokation, der er anderledes, f.eks. ude i naturen, hjælper. God forberedelse og nærvær fra ledelsens side på selve dagen hjælper. Konkurrence og reelle udfordringer fra virksomhedens hverdag, som man kan arbejde på, hjælper også. Og en god, struktureret proces. Der findes mange processer, der understøtter anderledes, engagerende strategiske dage, f.eks. U-metodologien, Appreciative Inquiry og design-thinking. I alle tilfælde er nøglen, at man har tænkt processen godt igennem, og giver de involverede tryghed i form af tydelige vejledninger og guidninger i løbet af dagen(e).

4. Følg op
Lige så vigtigt som forberedelse er opfølgning. Der er intet så tamt som at gå fra en strategidag med en plan, som der så ikke bliver fulgt op på og reelt arbejdet med. Sørg for at deltagerne har delt med nogle kollegaer (og fået feedback på), hvad de vil gå hjem og arbejde videre med og hvordan. Og sæt gerne medarbejderne sammen i makkerpar eller triader, f.eks. på tværs af afdelinger, som kan hjælpe hinanden med at holde fast i det aftalte og stretche og udfordre det, der handles på. 

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder