Viden med værdi - dit faglige forspring

Transformation er lidt som at starte en løbeklub
Foto: Colourbox
Strategi Af
Forandringsdygtige organisationer skaber bedre resultater, fordi de kan omsætte ledelsesmæssige ambitioner til faktisk adfærd og handling, der rykker på resultatsiden. Men større forandringer kræver, at ledere og medarbejdere giver slip på trygheden i det vante og gør noget nyt. Man må ændre virksomhedens kultur – og så taler vi om en transformation af virksomheden.

Transformation fører også usikkerhed med sig, og jo større usikkerhed, desto vigtigere er det at have nogen, som viser vejen frem. Som erhvervsleder har du helt sikkert hørt det før: Hvor vigtigt det er at gå forrest og optræde som rollemodel for medarbejderne. Men hvem er det egentlig, der skal gå forrest? Og hvordan og hvorfor?

Lad os begynde med hvorfor
Som ledelseskonsulent har jeg bistået ledelser i førende skandinaviske virksomheder i omfattende transformationsprocesser, og jeg har erfaret, at der er to fællesnævnere for disse transformationer på tværs af sektorer og virksomhedsstørrelse:
  1. Forandring skaber utryghed. Det er menneskeligt at søge stabilitet og tryghed i det velkendte, og derfor møder al forandring en eller anden form for modstand og ikke kun hos medarbejderne. Selvom man godt kan forvente, at ens ledere driver forandring, er utryghed og modstand grundlæggende vilkår, som man er nødt til at tage hånd om – også i ledelsesregi.
  2. Forandringen kan kun lykkedes, hvis den understøttes af adfærd og handling. Altså reelle ændringer af adfærd, der viser sig som handlinger, man som leder konsekvent kan regne med sker, også selvom man ikke kigger på. Inspirationen for medarbejderne til at ændre adfærd kan kun komme et sted fra, og det er fra lederne.
Det vil altså sige, at hvis du som leder ønsker at se forandringen forankret i organisationen, skal du adressere modstanden hos dine ledere, så de har forudsætningerne for sammen med dig at være rollemodeller for den forandring, som I ønsker at se videre ud i organisationen.

Systemer og metoder er ikke nok
 Den nye forretningsstrategi, der ligger til grund for transformationen, skal selvfølgelig også understøttes af værktøjer og standarder, der fremmer transformationen til det nye målbillede, som er blevet sat. Men det er ikke nok at implementere nye systemer og metoder og tro, at de nok skal sikre de ønskede resultater.

Den adfærd der skal til for at nå målbilledet kræver, at folk ændrer mindset, så gamle og uhensigtsmæssige måder at betragte og tilgå problemstillinger bliver erstattet af de nye og mere effektive tilgange.

Ændring af mindset gennem fokus på adfærd
Ledernes og medarbejdernes mindset er styrende for virksomhedens kultur og for de handlinger og den adfærd, der er i organisationen.

Vi kan dog ikke rigtig måle på, hvad folk tænker og mener. Man kan derimod måle på, hvad folk gør, og derfor er det vigtigt at have fokus på adfærd og handlinger som et middel til at udvikle mindset og kultur i virksomheden: Hvis vi for eksempel begynder at tilgå problemer med problemløsning fremfor symptombehandling, vil vi ændre mindset og kultur i retning af løbende forbedring.

Men hvis man som medarbejder skal ændre adfærd, skal man kunne se, at lederne står bag det og lever den nye adfærd. Det bringer mig tilbage til rollemodeller og adfærd. Hvordan skaber man rollemodeller for sine medarbejdere?

Opskriften på en rollemodel: Op af sofaen – start en løbeklub
 En succesfuld transformation kræver nemlig, at alle i virksomheden forstår formålet og nødvendigheden af den forretningsstrategi, som er blevet defineret af topledelsen. Det er svært som topleder, at overbevise dine medarbejdere om, at de forandringer, der følger af den nye strategi, er nødvendige og rigtige, hvis du og dit ledelsesteam selv fortsætter med at pleje status quo. Det er meget svært at overbevise andre om, at det er fantastisk at løbe maraton, hvis de kun ser jer ligge på sofaen.

Hvis en transformation skal lykkes, skal der skabes kritisk masse i antallet af medarbejdere, der udviser den nye, ønskede adfærd. Det er afgørende at få dine ledere engagerede og med på vognen, da de er i kontakt med det største antal medarbejdere. Så toplederen skal skabe forudsætningerne for, at lederne er i stand til at gå videre ud i organisationen og udvise den adfærd og arbejde efter de standarder, som skal sikre, at forretningsstrategien bliver realiseret.

Hvordan skaber man så de forudsætninger som topleder? Man letter sig fra sofaen, adresserer den utryghed og modstand, der er i dit ledelsesteam, hvorefter I starter en løbeklub og løber maratonen sammen med resten af organisationen. Man adresserer usikkerheden, modstanden og adfærden hos sine ledere, så de kan gå ud som rollemodeller. Man omfavner forandringen og er en del af den. Man er rollemodel for forandringen.

Hvis jeg skal efterlade jer med tre hovedpointer, vil det være at:
  • Bæredygtig transformation af forretningen også kræver en forandring af mindset og virksomhedskulturen
  • Måle på, hvad folk gør – så du kan se, hvad de tænker, og om transformationen er undervejs
  • Ledelsesadfærd er altafgørende, så du skal gøre det muligt for dine ledere at være rollemodeller
Medarbejderne og mellemlederne kommer ikke til at ændre adfærd, før de ser, at du som deres topleder mener det alvorligt. At du er engageret i den transformationsproces, I er i færd med, og at det skinner igennem i din adfærd.

Op af sofaen, adressér modstanden i ledelsen, start løbeklubben, løb en maraton. Sådan bliver du rollemodel for forandringen!

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder