Viden med værdi - dit faglige forspring
Niels Søndergaard

Niels Søndergaard

Cand.polyt. og partner
Implement Consulting Group
Niels Søndergaard er cand.polyt. og partner i Implement Consulting Group og har specialiseret sig inden for områderne strategisk transformation og projekt- og porteføljestyring. Niels Søndergaard har en bred erfaring som både konsulent og linjeleder, og gennem en årrække opbygget en særlig kompetence vedrørende de problemstillinger, der opstår når strategiske initiativer skal omsættes i praksis samt når organisationer står foran en omstilling fra en traditionel linjestruktur til en mere fleksibel og projektorienteret arbejdsform.