Viden med værdi - dit faglige forspring
1.1

Kompetenceudvikling og -ledelse

Virksomhederne skal have de rigtige kompetencer for at kunne agerer i denne verdens komplekse og foranderlige verden. Udviklingen går stærkt, og en del af den danske succes på det globaliserede marked, er uden tvivl på grund af de kompetencer som danske virksomheder og institutioner besidder. Denne artikel handler om hvilke overvejelser som skal tages, for systematisk at arbejde med de kompetencer som virksomheden har og skal have i den nærmeste fremtid.

Forskellen mellem kompetencer og kvalifikationer

Kvalifikationer

  • Rummer summen af viden, færdigheder og holdninger, uanset om disse er nødvendige eller hensigtsmæssige i forhold til en given jobsituation
  • Kvalifikationer er at kunne eller vide noget
  • At være rigtig god (til ét eller andet)

Kompetencer

  • Udtrykker at en person besidder nogle forudsætninger som er anvendelige eller nødvendige i forhold til det omgivende miljø eller aktuelle krav i markedet
  • Kompetence er at kunne, hvad man skal i forhold til markedets krav
  • At være god til det rigtige

1. | Kompetenceledelse

Hvad er kompetenceledelse

Kompetenceledelse er, at lede virksomhedens kompetencer, altså have viden om, hvad der er vigtigt fremover at virksomheden kan for således, at kunne tilpasse sig markedets behov, og kende medarbejdernes nuværende kompetencer. Det en kontinuerlig proces for lederen, at overvåge og udvikle på medarbejdernes kompetencer, så der ikke opstår et udviklingsgab, som pludselig kan virke uoverskueligt, at skulle dække – både økonomisk og ressourcemæssigt.

Som eksempel ændrede kravene til virksomheder der udviklede mobiltelefoner sig voldsomt i begyndelse af dette årtusinde, hvor standarderne for den trådløse transmission hurtigt skiftede. Hvis ikke virksomhederne var opdaterede på disse nye standarder, så blev deres evne til at konkurrerer hurtigt eroderet.

Det helt gamle eksempel, er f.eks. fra København, som før 2. verdenskrig havde en håndfuld kul- og koksselskaber. Disse selskaber havde rigtig mange mennesker ansat, som leverede kul og koks til husholdningerne som brugte det i kakkelovnene. I takt med at disse brændselsformer blev udfaset tabte virksomhederne hurtigt markedsandel, og forsvandt.

Så i takt med at virksomheden placerer sig strategisk i forhold til markedet, skal den og sikre sig at medarbejdernes kompetencer udvikles til at kunne matche de krav, som er et resultat af den udvikling som hele tiden sker i omverdenen.

Sagt på en anden måde:

Definition på ­kompetenceledelse

Kompetenceledelse er bevidstgørelse om og udvikling af medarbejdernes kompetencer ved at bygge bro mellem den overordnede strategi og den enkeltes adfærd ved at sætte fokus på alle de elementer, som har betydning for lønsomhed, effektivitet og fremdrift. Lederen skal sikre, at kompetencerne i virksomheden løbende vurderes og er aktuelle i forhold til opgaverne nu og i fremtiden.

Hvorfor er det vigtigt at sikre kompetenceledelse

Der er flere hensyn at tage når der argumenteres for vigtigheden af at arbejde med kompetenceledelse.

Det er vigtigt for ­virksomheden

Målrettet kompetenceledelse gør det lettere for virksomheden at tiltrække de rigtige medarbejdere. Kompetenceledelse er således med til at gøre arbejdspladsen attraktiv. Virksomheden skal derfor sikre sig, at virksomheden er et sted, hvor medarbejderen oplever, at man kan udvikle sig både personligt og fagligt.

2. | Målrettet kompetencestyring

Målrettet styring

En målrettet styring af kompetencer gør det muligt for virksomhederne at reagere hurtigt markedernes forandringer, opkøb, fusioner, vækst, liberalisering, effektivisering m.v., idet virksomhederne igennem deres fokus på strategisk kompetencestyring konstant har det nødvendige overblik over de kompetencer som er i organisationen og de som mangler. Det er et beredskab som opbygges i takt med det målrettede arbejde med kompetencerne

Det er vigtigt for ­

Hertil og ikke længere...

Denne artikels fulde indhold er forbeholdt vores betalende kunder. Prøv Børsen Ledelse i en måned til 65 kr. inkl. moms.

Kontakt mig venligst angående Børsen Ledelse

Personligt lederskab

JA TAK, kontakt mig

 Jeg vil gerne blive klogere på Børsen Ledelse.