Viden med værdi - dit faglige forspring
8.3

Fri bil

Reglerne om beskatning af fri bil vedrører primært lønmodtagere, men som arbejdsgiver vil selskaber ofte være nødt til at beskæftige sig med reglerne. Dette afsnit giver derfor en kort gennemgang af reglerne.

1. | Beskatning af fri bil

For fri bil (firmabil) skal der ved opgørelsen af den skattepligtige værdi ikke tages hensyn til antallet af kørte kilometer.

Den skattepligtige værdi af fri bil fastsættes som en procentsats pr. år af bilens værdi. Satsen for året gælder både for biler købt i året og i tidligere år.

Medarbejderen kan bruge bilen til eget brug, så meget han/hun vil, når han/hun betaler skat af fri bil. Familien kan også bruge bilen. Aftalen med arbejdsgiveren kan dog indeholde begrænsninger i brugen.

1.1 | Procentsats

Procentsatsen er 25 pct. af de første 300.000 kr., og 20 pct. af resten af værdien, dog minimum 25 pct. af 160.000 kr.

1.2 | Beskatningsgrundlag

Medarbejderen skal betale en procentdel i skat af bilens værdi plus et miljøtillæg.

Bilens værdi

Beregningsgrundlaget fastlægges enten til bilens “nyvognspris” eller “brugtvognspris” således:

  • Beregningsgrundlaget for biler, som arbejdsgiveren har købt inden for tre år efter første indregistrering, er “nyvognsprisen”. For lønmodtageren nedsættes beregningsgrundlaget til 75 pct. af “nyvognsprisen” efter udløbet af 36 måneder efter, at bilen første gang har været indregistreret
  • Hvis arbejdsgiveren har anskaffet bilen mere end tre år efter første indregistrering, eller bilen er en “frikørt” hyrevogn, anvendes arbejdsgiverens købspris inkl. eventuel istandsættelse som beregningsgrundlag. De tre år er her 3 × 12 måneder = 36 måneder. Der sker ikke nogen nedsættelse af beregningsgrundlaget

Den høje beskatning skal fra og med den 1. januar 2013 gælde i 36 måneder. Uanset om bilen købes i januar eller i december, bliver beskatningen dermed ens fremover.

De nye regler får også virkning for allerede indregistrerede biler. En lønmodtager, der har en firmabil, som er indregistreret i december 2010, vil dermed ikke få nedsat beskatningsgrundlaget til 75 pct. fra januar 2013, men derimod først fra december 2013, dvs. når der er gået 36 måneder fra indregistreringen.

Tabel 1.

Beregningsgrundlaget ansættes til mindst 160.000 kr.

Hvis bilen har en nyvognsværdi på 100.000 kr., skal der således mindst medregnes 25 pct. af 160.000 kr.

Nyvognsprisen

Nyvognsprisen er bilens fakturapris inkl. moms, registreringsafgift og leveringsomkostninger samt normalt registreringsafgiftspligtigt tilbehør/ekstraudstyr.

Normalt tilbehør er tilbehør, der forekommer i privatejede biler, herunder navigationsanlæg, men ikke særligt virksomhedstilbehør.

Ekstraudstyr, der er undtaget fra registreringsafgiften, indgår ikke i grundlaget for beskatning af fri bil, jf. SKM2007.146 (LSR). Det drejer sig f.eks. om sikkerhedsudstyr som airbags. I forbindelse med opgørelse af nyvognsprisen har Landsskatteretten i en afgørelse, SKM2006.691(LSR), fastslået, at eftermonteret ekstraudstyr i form af aftageligt træk, aluminiumsfælge og vinterdæk skal medregnes i grundlaget for beskatning af fri bil.

I sagen var der tale om en bil, der ifølge fakturaen fra bilforhandleren havde kostet i alt 374.949 kr. inklusiv ekstraudstyr. Prisen dækkede over følgende:

Beregningsgrundlaget for fri bil blev af de lokale skattemyndigheder fastsat til 374.949 kr. Skatteyderen ønskede dog grundlaget nedsat til 335.970 kr. svarende til bilens pris ekskl. eftermonteret ekstraudstyr. Landsskatteretten stadfæstede skattemyndighedernes afgørelse og tog ikke skatteyderens argumenter til efterretning.

Nyvognsværdien lægges til grund for beregning i de tre første år i forhold til første indregistrering. Treårsperioden er 3 × 12 måneder.

Beregningsgrundlaget for en bil indregistreret december 2010 vil blive nedsat til 75 pct. fra december 2013. Det er ligegyldigt for den skattemæssige behandling, om det er firmaet selv, der ejer bilen på indregistreringstidspunktet, eller den er leaset.

Til og med 2012 omfattede det høje beskatningsgrundlag indregistreringsåret og de to følgende indkomstår. Det var altså gunstigt, at bilen blev indregistreret sidst i indkomståret, idet bruger herved hurtigst kunne nøjes med at beregne værdien på grundlag af 75 pct.

Som nævnt er reglerne ændret på dette punkt, så det høje beskatningsgrundlag i stedet omfatter 36 måneder, uanset hvornår på året bilen er indregistreret. Der er dermed ikke længere nogen fordel ved at indregistrere firmabilen sidst på året.

Arbejdsgiveren kan betale løbende driftsudgifter

Beskatning af fri bil omfatter udgifter, der har en driftsmæssig sammenhæng med brugen af firmabilen. Arbe

Hertil og ikke længere...

Denne artikels fulde indhold er forbeholdt vores betalende kunder. Prøv Børsen Ledelse i en måned til 65 kr. inkl. moms.

Kontakt mig venligst angående Børsen Ledelse

Skat

JA TAK, kontakt mig

 Jeg vil gerne blive klogere på Børsen Ledelse.