Viden med værdi - dit faglige forspring
1.1

Det handler stadig om at tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle

1. | Introduktion

De fire klassiske temaer

De fleste der har lidt erfaring med personaleledelse og – administration, og igennem de senere år med HRM, kender til de fire klassiske temaer, der har kendetegnet feltet igennem meget lang tid: Tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling. Helt tilbage fra det tidligere IP (Dansk Institut for Personalerådgivning), over Dansk Management Forum og nu Center for Ledelse – samt mange kursusudbydere ikke at forglemme – har de aktivitet man har praktiseret været opdelt i disse fire temaer – og det både inden for forskningen og i praksis. De er ind imellem blevet præsenteret i en lidt anden rækkefølge – der været byttet om på fastholdelse og udvikling – men temaer er samlet set blevet gentaget i ganske mange sammenhænge, og i de toneangivende publikationer (se f.eks. en af de mest kendt bøger af Henrik Holt Larsen og Jesper Wégens fra 1986 og inden den Flemming Klöcker-Larsens bog, som kom i et utal af udgaver op igennem 1960erne og 1970erne).

Temaerne, og deres indbyrdes sammenhænge og forløb, er illustreret i figur 1 nedenfor. Personale- eller HR-funktionen har til at begynde med haft til opgave at rekruttere de rigtige personer; dernæst at sørge for at de blev kontinuerligt udviklet, at man på samme tid formåede at holde fast på dem, inden en afvikling skulle finde sted. Mens rekruttering mestendels handlede om enten at lave tests eller interviews, blev udvikling tit og ofte sat lig med uddannelse og hvad fastholdelse angik, så var der reelt tale om at regulere lønforholdene (mest med hensyn til niveauet og eventuelt i sammensætningen). Afviklingen handlede om, hvordan man afskedigede folk.

Figur 1. De klassiske fire temaer inden for personaleadministration og -ledelse

I forbindelse med arbejdet inden for de fire temaer blev HR-funktionen stillet overfor de tre skitserede udfordringer: Kreativitetskrisen, identitetskrisen og produktivitetskrisen. Kriserne er blevet udlagt lidt forskelligt igennem tiderne, men i hovedsagen ligger der det i dem, at de over tid udvikles, som en konsekvens af det arbejde som udføres i “feltet inden”.

Kreativitetskrisen

Det vil sige, at man i forbindelse med tiltrækning af arbejdskraft efterhånden skaber et kreativitetsproblem – hvordan får vi de personer, som kommer ind i organisationen, og som socialiseres måske meget kraftigt ind i kulturen, til at folde deres unikke kompetencer ud i jobbet? Det er vel netop derfor, at man har rekrutteret dem? Allerede Kurt Lewin fandt i sine undersøgelser i slutningen

Hertil og ikke længere...

Denne artikels fulde indhold er forbeholdt vores betalende kunder. Prøv Børsen Ledelse i en måned til 65 kr. inkl. moms.

Kontakt mig venligst angående Børsen Ledelse

Human Resource Management

JA TAK, kontakt mig

 Jeg vil gerne blive klogere på Børsen Ledelse.