Viden med værdi - dit faglige forspring
3.4

Den digitale forsyningskæde

Der er markante fordele ved at digitalisere sin forsyningskæde gennem at udskifte manuelle kommunikationsstrømme med automatiserede digitale strømme af information – dokumenter. Den digitale forsyningskæde muliggør en forbedring af bundlinjen gennem lavere omkostninger såvel som en øget toplinje gennem et øget salg, drevet af en højere leverancesikkerhed.

Digitalisering af informationsstrømme har målbare positive effekter på både top- og bundlinje. På bundlinjen vil tidsbesparelser og bedre datakvalitet give en omkostningsreduktion. På toplinjen vil et mere præcist leveranceapparat drive et øget salg og en bedre kunderelation. 

De største fordele er de indirekte, der opstår ved at have den umiddelbare gennemsigtighed til, hvad der foregår i ens forsyningskæde. Dette giver en omgående indsigt og kontrol, samt muligheden for informerede beslutninger. Genvinsten er, at der opnås en markant mere effektiv eksekvering af forsyningskæden. 

Artiklen vil redegøre for, hvorfor en digital forsyningskæde er bedre og hvorledes en sådan implementeres.

1. | De principielle betragtninger

Hvis vi betragter EDI (elektronisk udveksling af data) i en forretningskontekst, altså hvad er det for en kernefunktion, det udfører, så gør EDI, at samhandelspartnere kan kommunikere med hinanden – de kan udveksle information digitalt. Et andet ofte brugt udtryk for dette er B2Bi – Business to Business Integration. Den tekniske vinkel er, at EDI er den elektroniske eller digitale transport af digitale dokumenter.

Betragter man den principelle forsyningskæde, består denne af tre primære strømme; varer (eller services), informationer samt penge. En forsyningskæde – isoleret set – består af to eller flere legale enheder, der skal udveksle noget – varer eller services. Skal disse varer eller services bevæge sig, kræver det, at information formidles – f.eks. en ordre for at købe og modtage en vare. For at betaling opnås – penge bevæger sig – kræves også, at information formidles f.eks. en faktura og en leveringsbekræftelse.  Den principielle betragtning, der anlægges er herfor, at intet bevæger sig medmindre information udveksles.

2. | Konsekvensen af manuel informationsudveksling i en forsyningskæde

I mange forsyningskæder formidles information vha. manuelle processer og fysiske dokumenter. F.eks.:

  • En ordre ringes ind til et kundeservicecenter og tastest manuelt i ordrebehandlingssystemet/ ERP systemer
  • En fax eller e-mail modtages med en ordre og tastes manuelt
  • En faktura skal sendes med posten, hvilket inkludere at printe, folde, i kuvert, frankere og sende

Der er nogle række konsekvenser af en manuel informationsudveksling. Konsekvenserne kan opdeles i to primære kategorier, hvoraf den første vil andrage de umiddelbare konsekvenser og den anden de følgevirkninger, der kan opstå. Sidstnævnte er den sværeste at kvantificere og måle, men desuagtet den vigtigste.

De umiddelbare konsekvenser af den manuelle dokumentudveksling er, at det er omkostningstungt i form af ressourcer. Når en ordre modtages via telefon eller på en e-mail, skal den tastes manuelt i et ordrebehandlings- eller ERP-system.  Det tager tid, hvilket er dyrt ressourcemæssigt og forsinker samtidig processen. Når en faktura skal sendes, kræver det, at nogen printer den, folder, putter den i en kuvert, frankere og sender den. De fleste virksomheder vil gøre det i batches, men det ændrer ikke på, at der kræves manuelle ressourcer for at udføre de fysiske opgaver og derudover kommer portoen såvel som udgifter til papir og konvolutter. Et sidste eksempel er den fysiske følgeseddel. Når man modtager varer med en fysisk følgeseddel vedlagt, er det, ud over det fysiske varetjek, først ved modtagelsen af varerne man kan foretage et match mod ordren eller rekvisitionen. Det vil altså sige, at modtager skal tage følgesedlen, gå til sin terminal, finde ordren og derefter foretage sit match ift. hvad er bestilt, hvad fremgår af følgeseddel og ikke mindst hvad er fysisk modtaget. Alt i alt en relativ ressourcetung og dermed dyr proces.

Med hensyn til følgevirkningerne kan de som nævnt – omen sværere at kvantificere – andrage nogle helt andre konsekvenser. Hvis vi går tilbage og betragter eksemplet med den manuelle ordre, der modtages og registreres manuelt i modtagers system, ud fra perspektivet “hvad er de potentielle følgevirkninger” vil et andet billede tegne sig. Når noget (hvad som helst) registreres manuelt er det en fejlbehæftet proces -  tastefejl er ikke unormale. Der er derfor inkongruens imellem det registrerede og det som kunden ønsker at bestille og modtage. I sidste ende kan det medføre, at kunden ikke modtager det bestilte (fejllevering af vare, fejl antal, fejl i leveringstidspunkt eller sted). Når en kunde ikke modtager det bestilte, har det en negativ påvirkning på relationen mellem køber og sælger og dermed på salget – det k

Hertil og ikke længere...

Denne artikels fulde indhold er forbeholdt vores betalende kunder. Prøv Børsen Ledelse i en måned til 65 kr. inkl. moms.

Kontakt mig venligst angående Børsen Ledelse

Supply Chain Innovation

JA TAK, kontakt mig

 Jeg vil gerne blive klogere på Børsen Ledelse.