Viden med værdi - dit faglige forspring
6.3

Effektive ledergrupper – Disciplinen at sætte, drive og udvikle effektive ledergrupper

1. | Introduktion

Effektive ledergrupper er en afgørende faktor i moderne organisationer. Nyere forskning viser, at ledergruppens evne til at sikre en stærk koordination af udvikling, implementering og drift på gruppens samlede område hænger tæt sammen med områdets produktivitet. Det at kunne sætte, drive og udvikle en effektiv ledergruppe er en afgørende del af ledelsesfaget – både for de ledere, der er ansvarlige for ledergruppens præstationer og for de ledere, som påvirkes af ledergruppens præstationer på eget område (Bang, Middelfart, Molly-Søholm og Elmholdt, 2015). Effektive ledergrupper er således en afgørende faktor for organisationers succes, og derfor er der brug for praksisteorier og metoder til at sætte, drive og udvikle effektive ledergrupper.

Vi har samlet den eksisterende viden om, hvilke forudsætninger og samarbejdsprocesser der er vigtigst for at skabe effektivitet i ledergrupper og efterfølgende testet det i et forskningsprojekt “Effektive ledergrupper på 3 organisatoriske niveauer” med deltagelse af 76 danske ledergrupper. Fokus var at finde ud af, hvad der karakteriserer effektive ledergrupper generelt set samt specifikt på tre forskellige organisatoriske niveauer. 17 danske offentlige og private organisationer deltog og bidrog til spændende ny viden om, hvilke forudsætninger, proceskvaliteter og resultatfokus der kendetegner meget effektive og meget lidt effektive ledergrupper på forskellige lederniveauer.

Konklusionen er, at det at sætte, drive og udvikle en effektiv ledergruppe fundamentalt kræver tre ting:

  1. Et skarpt blik for de resultater, som en ledergruppe kan og skal sikre. En effektiv ledergruppe optimerer de tværgående tiltag og arbejdsgange, sikrer implementerings- og udviklingskraften på området samt styrker og udvikler den enkelte leder
  2. En stærk forståelse for ledergruppens særlige rolle og opgave i organisationen – her især om man er en topledergruppe, en mellemledergruppe eller en frontledergruppe
  3. En stærk praksisteori om, hvilke forudsætninger og arbejdsprocesser, der skal arbejdes med for at skabe en effektiv ledergruppe

2. | Effect-modellen: En praksisteori om effektive ledergrupper

Forskningsprojektet bygger videre på Bang & Middelfarts arbejde med at samle de sidste 30 års forskningsbaseret viden om ledergruppers arbejde og danner baggrunden for effect-modellen for effektive ledergrupper. Effect-modellen er en praksisrettet og velfunderet model, som indeholder de vigtigste forudsætninger, processer og resultater for at skabe en effektiv ledergruppe. Endvidere har vi skabt en teori om effektive ledergrupper på tre organisatoriske niveauer, topledergrupper, mellemledergrupper og frontledergrupper.

I det følgende gennemgås effect-modellen for effektive ledergrupper. Læsere som er interesserede i mere viden om særlige forhold forbundet med effektive ledergrupper på tre forskellige organisatoriske niveauer kan læse mere i Bang, Middelfart, Elmholdt og Molly-Søholm, 2015).

Som figur 1 viser, har vi organiseret faktorerne i effect-teorien i en klassisk input-proces-output-model, hvor vi skelner mellem tre faktorer: Forudsætninger, processer og resultater

Figur 1. Effect-modellen for effektive ledergrupper (Bang, Middelfart, Elmholdt og Molly-Søholm, 2015).

Vi starter med en uddybning af resultater, dernæst forudsætninger og processer.

3. | Resultater en ledergruppe kan og skal sikre

Hvad er det egentlig for resultater, som en given ledergruppe skal skabe, og hvad er ledergruppens grundlæggende rolle? 

Det er afgørende for en ledergruppe at have en fælles forståelse af, hvilke resultater den er sat i verden for at skabe, og hvad ledergruppens grundlæggende rolle er. Hvis dette ikke er på plads, er sammenhængskraften og effektiviteten i ledergruppen truet. Forskningen i ledergruppeeffektivitet peger på, at vi skal arbejde med tre resultatdimensioner for ledergruppers arbejde: Merværdi for organisationen, merværdi for ledergruppen og merværdi for den enkelte leder. Disse tre resultatdimensioner, der fremgår af figur 2, gennemgås én for én i det følgende afsnit.

Figur 2. Resultater en ledergruppe kan og skal sikre.

3.1 | Resultater – merværdi for organisationen

De resultater, effektive ledergrupper bevirker, som skaber merværdi for organisationen, er omfattende.

Hertil og ikke længere...

Denne artikels fulde indhold er forbeholdt vores betalende kunder. Prøv Børsen Ledelse i en måned til 65 kr. inkl. moms.

Kontakt mig venligst angående Børsen Ledelse

Personligt lederskab

JA TAK, kontakt mig

 Jeg vil gerne blive klogere på Børsen Ledelse.