Viden med værdi - dit faglige forspring

Tre tegn på, at dit ledelsesteam ikke er aligned
Foto: Colourbox
Ledelse & organisation Af
Det er ikke målsætninger og strategier, de fleste firmaer mangler. Der, hvor det ofte kniber, er at få et ledelsesteam og en organisation til at spille sammen. I en undersøgelse har CBS Leadership Lab konkluderet, at op til 80 pct. af en strategi ikke bliver eksekveret. Og det skyldes blandt andet mangel på samspil i organisationen og ikke mindst i ledelsesteamet.

Mange velmenende ledere mener, at deres team spiller sammen, fordi der ikke hersker udtalte uenigheder i gruppen. Jeg mener først, at man kan tale om samspil, når der eksisterer et aktivt og fælles ejerskab på firmaets prioriteringer fra medlemmerne af teamet. Og de erfarne ledere ved, at det er deres ansvar at skabe dette samspil. For et aligned ledelsesteam er essentielt for at opnå succes og for at nå de mål, virksomheden sætter sig. Ikke mindst fordi de uenigheder der eksisterer i et ledelsesteam, bliver forstærket længere nede i organisationen.

Her er tre tegn på, at dit team ikke spiller sammen
  1. Bed dit team om at skrive firmaets tre vigtigste målsætninger ned på et stykke papir på det næste ledermøde. Bed dem efterfølgende om at dele deres konklusioner. Hvis du modtager forskellige svar, har du en klar indikation på, at dit ledelsesteam ikke har en fælles forståelse for virksomheden mål og de kritiske punkter, der skal fokuseres på for at nå derhen.
  2. Kig på, hvilke projekter og arbejdsopgaver dit team har på sin tallerken. Hvis flere af dem ikke understøtter den langsigtede vision og strategi, er der sandsynligvis ikke det nødvendige samspil i dit team. Det er ikke sjældent, at en leder investerer tid, kræfter og ressourcer på projekter, som ikke bidrager til at løse de overordnede prioriteter. Og det betyder, at de ikke bidrager til den langsigtede vision og virksomhedens succes.
  3. Hvis medlemmerne af dit team afholder mindre opfølgningsmøder efter jeres ledelsesmøder for at diskutere, hvad der blev sagt og besluttet på mødet, er det et tegn på teamet ikke spiller sammen. De bruger deres energi og ressourcer på at diskutere politik og uoverensstemmelser i stedet for at skabe fremdrift på jeres konklusioner og tage aktivt ejerskab på virksomhedens overordnede prioriteter.
Lavthængende frugter
Men hvor starter du, når du vil have lederteamets medlemmer til aktivt at tage fælles ejerskab på virksomhedens målsætninger? Her er nogle lavt hængende frugter, som kan få jeres team i gang:

Aftal en fælles brændende platform, som kan tegne enten et aspirerende eller et dystert billede af fremtiden. En forudsætning for, at teamet kan stå sammen bag en strategi og de forandringer, den medfører, er en fælles accept og forståelse af den brændende platform.

Skab enighed i din ledergruppe om virksomhedens primære udfordringer, og skab en fælles 3 års strategi gennem en overordnet slagplan. Sørg for at inkludere konkrete initiativer i strategien, så I får eksekveringen med og ikke nøjes med jeres strategiske intentioner. Efterfølgende kan hver leder udvikle en strategi for sin specifikke afdeling – med en rød tråd til den overordnede strategi.

Du bør sikre, at en betydelig del af dit teams bonusordning er forankret i et fælles mål, som igen tager udgangspunkt i den fælles strategi.

Tag udgangspunkt i jeres Must Win Battles, når I laver en dagsorden for jeres ledermøder. Det sikrer fremdrift og fælles fokus på jeres strategi.

Og sidst men ikke mindst, skab tillid i gruppen. Skab en fælles ånd. Skab fælles oplevelser. Det bygger fælles kultur.


"Remember, teamwork begins by building trust. And the only way to do that is to overcome our need for invulnerability."
Patrick Lencioni

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder