Viden med værdi - dit faglige forspring

Værktøj: Faciliterende ledelse
Ledelse & organisation Af
At udøve faciliterende ledelse kan sammenlignes med at være fodboldtræner. Trænerens opgave er at få de enkelte spillere til at bidrage på en måde, så holdet spiller en god kamp. Træneren spiller ikke selv med. Der er meget, træneren ikke kan styre, men træneren følger udviklingen og giver input for at optimere holdets indsats.


Hvornår?
Faciliterende ledelse er velegnet, når:
 • Medarbejderne besidder de nødvendige kompetencer – de skal blot bringes i spil
 • Tilliden mellem dig og medarbejderne er tilstrækkelig høj til, at I gensidigt tør lufte tvivl
 • Forskellige kompetencer skal i spil – opgaven kræver en tværfaglig tilgang
 • Resultatet bliver bedre af, at medarbejderne oplever en høj grad af ejerskab
Som faciliterende leder tilstræber du at være neutral i forhold til emnet. Idéen er at lade medarbejderne finde svar og træffe beslutninger. Det er vigtigt, at du definerer præmisserne for opgaven, før du går i gang med at agere neutral facilitator.


Hvordan?

 • God facilitering tager udgangspunkt i formålet: Hvad ønsker vi at opnå? Facilitator fastholder gennem mødet fokus på formålet og hjælper gruppen tilbage på sporet, hvis de er på afveje
 • Du skal sætte en klar ramme for gruppens arbejde: Hvis der er begrænsninger eller konkrete krav, så sig det fra start
 • Kernen i facilitering er gode spørgsmål og ægte interesse i svarene
 • Facilitering kræver opsummeringer undervejs, som sikrer delkonklusioner, og at dialogen bliver på sporet
 • Din holdning er vigtig. Vær nysgerrig efter at høre folks svar, vær tålmodig og vær bevidst om, i hvor høj grad der er brug for, at du udfordrer eller giver opbakning til medarbejderne i den givne situation
Værktøjet
Fire-trins-modellen til facilitering af både 1:1-dialoger og til møder med flere deltagere er inspireret af løsningsfokuseret metode. De bærende principper i modellen er:
 • Fokus på visionen. Skift tidligt i dialogen fokus fra problem til ønsket løsning. Ved at tale om ønsket løsning skabes retning – vi ved, hvor vi gerne vil hen
 • Fokus på ressourcer. Sæt gennem dine spørgsmål fokus på, hvilke ressourcer medarbejderen kan trække på for at komme videre
 • Små skridt. Sæt fokus på det næste skridt snarere end på omfattende revolutionerende forandringer. Det fremmer motivationen til at handle
 
Figur 1. Firetrins-model til at strukturere løsningsfokuserede samtaler


Fremgangsmåden

1. Situation

Start med at spørge medarbejderne om, hvad udfordringen eller problemet er. Dine spørgsmål kan gøre medarbejderne skarpere på, hvad det egentlige problem er. Og de giver dig selv en bedre forståelse af, hvad udfordringen er. Spørgsmålene kunne være:
 • Hvad er udfordringen?
 • Hvad er konsekvensen af den her udfordring?
 • Hvordan påvirker udfordringen jer?

2. Vision
Når problemet er identificeret, er opgaven at flytte fokus fra problemet til drømmen eller visionen bag: Hvad er det, medarbejderne ønsker at opnå? Basisspørgsmål:
 • Hvad er det, vi gerne vil opnå?
 • Hvilke fordele ville det give os, hvis vi opnåede det?
 • Hvis vi skulle være endnu mere ambitiøse, hvad skulle vi så gå efter at nå?
Idéen er at hjælpe medarbejderen eller gruppen til at skabe et klart fælles billede af, hvad man ønsker at opnå.


3. Udforskning
Næste skridt er at undersøge, hvilke ressourcer og erfaringer der kan trække på, hvilke risici der skal håndteres, og hvilke idéer, der kunne arbejdes videre med for at realisere visionen. Spørgsmål, der sætter fokus på ressourcer, er ofte særligt nyttige her:
 • Hvad har I allerede forsøgt at gøre for at løse problemerne? Hvad lærte I af det?
 • Hvad er jeres bedste erfaringer med at håndtere lignende udfordringer? Hvordan kan vi bruge dem her?
 • Hvilke løsningsmuligheder mener I, der er? Hvad er fordele og ulemper ved hver af disse?

4. Konklusion
Når I har været rundt i landskabet og udforsket mulighederne, er det tid til at konkludere på samtalen. Du skal ikke selv involvere dig i at lave finplanlægning, men tværtimod sikre dig at medarbejderne går fra jeres møde med fuldt ejerskab for opgaven og dens løsning. Idéer til spørgsmål:
 • Hvad har mødet her gjort tydeligere for jer hver især?
 • Hvad skal være jeres næste skridt?


I bogen Håndbog i God Ledelse af Lene Flensborg, som udkommer på Akademisk forlag 29. april, finder du en længere beskrivelse af metoden faciliterende ledelse. 

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder