Viden med værdi - dit faglige forspring

Har du viljen og modet til at lede? Er du blandt de modigste 3 pct.?
Foto: Colourbox
Strategi Af ,
Hvilke orienteringspunkter har du som leder i en verden hvor forandringerne er så mange at de kan vælte dig omkuld og gøre dig det som der absolut ikke er brug for i den situation – nemlig handlingslammet. Hvad skal du navigere efter? Hvad er dit kompas?

Jeg har lige brugt 3 dage sammen med ledere fra både offentlige og private virksomheder og talt med dem om hvordan den måde vi har indrettet vores organisationer på – den måde der ledes og organiseres på i højere og højere grad udfordres i dag. Vores traditionelle hierarkiske og bureaukratiske og ledelsestunge organisationer er ikke længere i sig selv en nyttig model for at realisere det menneskelig potentiale der er så afgørende at få frisat for at sikre innovation, konkurrencekraft og bæredygtige resultater.

Jeg har talt med ledere om hvad det f.eks. vil kræve at gøre alle til ledere sin organisation i stedet for at lade ledelse være noget forbeholdt de få – fordi vi er grundlæggende alle ledere i vores egne liv hvor vi træffer store og selvstændige beslutninger som frie mennesker uden en leder eller chef – hvorfor har vi så brug for en leder eller chef når vi er på arbejde?

Selvom alle de ledere jeg har talt med er med på behovet for at gentænke og redefinere organisering og ledelse fordi det er nødvendigt for at opnå andet og mere end de gør i dag – så oplever jeg alligevel en stor tilbageholdenhed ift at gøre noget anderledes – det er ok at tale om det og læse bøger om, hvad der sker og hvad vi kunne gøre. Men når der rent faktisk skal ændres noget f.eks. i ledelsessystemet så er villigheden mildest talt noget mindre.

"kun 3 pct. af ledere i dag rent faktisk tør sætte handling bag ordene om at sætte ledelse fri i organisationen og dermed på helt grundlæggende vis udfordre synet på ledelse."

Doug Kirkpatrick, som deltog i de dialoger vi har haft med lederne og som bl.a. er optaget af at minimere antallet eller helt fjerne ledere og distribuere ledelse til alle i organisationen, mener at kun 3 pct. af ledere i dag rent faktisk tør sætte handling bag ordene om at sætte ledelse fri i organisationen og dermed på helt grundlæggende vis udfordre synet på ledelse. Doug har gjort det i den virksomhed, som han har været med til at drive gennem 27 år. Tomatproducenten Morning Star i Californien. Der er flere tusinde medarbejdere og ikke én formel leder. Det er en helt radikal tilgang, som kræver stort mod og vedholdenhed. Så langt behøver alle virksomheder ikke gå fra dag ét. Men endog små eksperimenter med nye ledelsesformer kan være svære at gennemføre at fastgroede systemer. Og den personlige barriere er ofte den største.

Selv som såkaldt forandringsparat leder er det lettere at holde fast i det velkendte. Det er komfortabelt at holde fast i en struktur, vi kender, og føre den videre. Og det er især svært at opgive og ophæve de velkendte magtstrukturer, der er en fast del af den traditionelle ledelsesmodel.

"Har du så viljen og modet til at lede? Er du klar til at konfrontere dig selv med nogle grundlæggende spørgsmål som leder?"

Men hvad kræver det egentligt af dig som leder at lykkes med at navigere gennem omfattende organisatoriske og ledelsesmæssige forandringer? Hvem holder du dig til når forandringens vinde blæser og måske endda nogle gange blæser dig omkuld. Har du så viljen og modet til at lede? Er du klar til at konfrontere dig selv med nogle grundlæggende spørgsmål som leder? Hvordan lykkes jeg med at træffe virkelig vanskelige beslutninger fyldt med dilemmaer og paradokser? Hvordan sikrer jeg handling selv når risikoen ved at handle er stor? Hvordan lægger jeg det gamle og sikre bage mig og tør vende mig mod det nye?

Den nu over 90 årige ledelsesfilosof Peter Koestenbaum har gennem mere en 30 år udviklet et "kompas" et kompas med orienteringspunkter som du kan navigere efter som leder når du står midt i forandringerne og er udfordret. Koestenbaum kalder modellen for en ledelsesdiamant med fire orienteringspunkter som hvis du pejler efter dem så kan de hjælpe dig med at komme videre hvis du oplever at gå i stå eller løbe panden mod muren i en forandringsproces – det er nemlig højst sandsynligt et eller flere af de fire orienteringspunkter som du har glemt at pejle efter.

Modellen blev skitseret i en interessant artikel i Fast Company med overskriften "Do you have the will to lead" – som er tyvstjålet til denne artikel.

Modellen handler om at finde de rette balance mellem de fire orienteringspunkter der handler om at være have mod som leder og turde lede samtidig med at man er forankret i en stærk etik og moral, have føling med virkeligheden og realiteterne i ens organisation og omgivelser og være drevet af en stærk vision og kunne formidle den.

 


Lad os se lidt nærmere på de fire orienteringspunkter.

Mod er udgangspunktet for ledelse. Det handler om at turde tage ansvar og turde være dig selv. Det handler om at kunne argumentere for dine synspunkter og turde bruge din magt som leder på en nyttig og klog måde. Det handler om at turde tage initiativ også selvom du møder modstand – at kunne håndtere din usikkerhed og din frygt – at turde handle som et frit og ansvarligt menneske. Dette orienteringspunkt kan styrkes ved at du tager 100 pct. ansvar for dine frie valg og er klar til at møde omverdenen med dem og at du kan argumentere for dem.

Etik handler om ordentlighed, integritet, menneskesyn og vigtigheden af hvordan vi omgås hinanden. Det handler at ville arbejde med menneske og være opmærksom på at stille sig til rådighed og at være nyttig for andre. Dette orienteringspunkt kan styrkes ved at sikre samarbejde om opgaverne, skabe mening i arbejdet, prioritere kommunikation, overholde aftaler og i det hele taget handle i overensstemmelse med dine værdier og principper.

Virkelighed handler om at turde se realiteterne i øjnene og ikke lade illusioner overskygge. Det handler om at basere sig på fakta og ikke følelser. Det handler om at kunne sætte sig i andres sted og forstå deres opfattelse af hvordan de ser situationen og virkeligheden. Dette orienteringspunkt kan styrkes ved at stikke en finger i jorden og få indsigt i andres perspektiver på hvordan de ser virkeligheden – er der f.eks. halvdelen af organisationen der modsætter sig forandringen – er det din virkelighed?

Vision handler om at kunne male det store billede og vise hvad du vil og hvor du vil hen. Det handler om at tænke stort og at skabe det overordnede og inspirerende brændende ønske for organisationen. Dette orienteringspunkt kan styrkes ved at blive helt skarp på fortællingen om den ønskede fremtid og hvad du ønsker at organisationen skal bevæge sig hen imod og hvordan der skal arbejdes sammen om at lykkes i fremtiden.

De fleste ledere har fokus på et eller to af de fire orienteringspunkter i ledelsesdiamanten. Men de bedste ledere er ifølge Koestenbaum istand til at rumme og arbejde med alle fire orienteringspunkter i forandringsprocesserne.

Som leder står du sikkert allerede midt i eller overfor forandringer i din organisation, nogle store andre mindre forandringer, nogle overfladiske andre grundlæggende. Uanset hvilke forandringer du står i eller overfor hvordan ser dit eget kompas så ud ift. de fire punkter i ledelsesdiamanten? Hvor er din blinde vinkel? Og er du blandt de modigste 3 pct., som tør sætte ledelse fri?

Referencer:
LaBarre, P. (2000, February). Do You Have the Will to Lead? Fast Company, 32, 222.


Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder