Viden med værdi - dit faglige forspring

Lederskab er mulighedernes kunst
Foto: Colourbox
Strategi Af ,
Har du dine medarbejderes følgeskab? Ellers er der overvejende risiko for, at du som leder ender lige så lydløs, som en dirigent uden orkester. Læs med her, hvis du vil have tre råd til, hvordan du kan sikre, at dine ledelsesmæssige bestræbelser bliver til en storslået symfoni i stedet for famlende fagter for en forvirret forsamling!

1984, USA: Den klassiske musiker og dirigent Benjamin Zander blev en bedre version af sig selv, da han i en alder af 45 år indså den skinbarlige sandhed om sit virke:

Dirigenten i et orkester laver ikke en eneste lyd! Han er komplet afhængig af musikernes evner og engagement, hvis han vil lykkes med at gøre hans vision om et stykke klassisk musik til virkelighed.

Dirigenten er lederen, men uden musikernes følgeskab er han fuldstændig magtesløs. Ifølge Benjamin Zander fik denne enkle og barske sandhed ham til at ændre sit lederskab radikalt, og den måde han var sammen med sine musikere på var forandret fra den ene dag til den anden.

November 2017, Den Sorte Diamant i København: Benjamin Zander står på scenen. Sprudlende af energi. Som altid, fristes man til at sige. I en alder af 78 år er Zander allerede en legende indenfor klassisk musik, og eftertragtet verden over som både dirigent og foredragsholder. Især ledere lader sig inspirere af Zander, og det er der en ganske simpel grund til. Zanders fortællinger om sit virke vækker nemlig markant genklang hos mennesker, som ønsker at udvikle sig selv og udfordre deres eget lederskab. Og Zanders nøjes ikke med at fortælle om det. På sine foredrag arbejder han ofte intensivt med at udvikle en mindre gruppe musikere live på scenen, og dermed gør han brug af et enormt effektivt, levende og håndgribeligt greb, der ikke efterlader nogen som helst tvivl om, hvor relevant hans over 30 år gamle åbenbaring fortsat er for ledere den dag i dag. Jeg oplevede ham på scenen i Diamanten, og i denne artikel peger jeg på et par af de mest iøjnefaldende pointer om ledelse og lederskab, som jeg har fundet inspiration i ved at læse, høre og nu også opleve Benjamin Zander live. Pointer, du som leder bør reflektere over og have med i din portefølje af ledelsesmæssige greb, hvis du vil udfordre dig selv, udvikle dit lederskab og sikre dig dine medarbejderes følgeskab.

Pointerne kan opstilles i tre overskrifter:
 • Søg efter skinnende øjne
 • Mulighedernes land er altid kun én sætning væk
 • Bidrag med det du kan i ethvert øjeblik
Søg efter de skinnende øjne
Ifølge Benjamin Zander betød hans opdagelse af hans egen og musikernes gensidige afhængighed, at han begyndte at orientere sig mod musikerne på en anden måde. Han begyndte at være nysgerrig på musikernes perspektiver og lytte mere til deres tanker og idéer. Han følger naturligvis ikke en bestemt teknik, men ved at lytte til hans historier bliver det tydeligt, at han inddrager musikerne mere. Det er ikke coaching i klassisk forstand. Det er mere en løbende dialog, hvor Zander konstant sætter retning og er ambitiøs, og fornemmer reaktionen hos andre, hvorefter han vælger sin næste kommentar eller spørgsmål. Han anvender tydeligvis også sin erfaring, viden og pondus, men gør det på en så beskeden og selvironisk måde, at ingen kan føle sig talt ned til. I Zanders øjne har alle potentialet til at opnå store ting, hvis de har talentet og arbejder hårdt. Han kan give hudløst ærlig feedback, men gør det altid med en stor portion omsorg og humor. Han fortæller om sin vision, og så starter dialogen med orkestret.

Ifølge Zander selv steg kvaliteten af musikken brat, da han ændrede sine arbejdsmetoder. Og sideløbende med det begyndte hans musikere at blomstre op. Han oplevede et nyt udtryk i deres øjne, når deres engagement var størst. For at beskrive det han så, opfandt Zander et nyt begreb, som er blevet hans varemærke: "Look for shining eyes!". Søg efter skinnende øjne. Skinnende øjne er når mennesker omkring dig ser på dig med glæde, nysgerrighed, engagement, fokus og lyst til at bidrage. Og begrebet kan give anledning til en vigtig overvejelse hos dig, som er leder.
 • Hvornår oplever du, at dine medarbejderes øjne skinner?
 • Hvad foregår der i disse forskellige situationer?
 • Hvad gør du selv som leder, som bidrager positivt til dette?
Giv dig selv lov til at reflektere over, hvornår det lykkes! Du har sikkert allerede tænkt over, hvornår det ikke lykkes, og hvornår medarbejdernes øjne er "slukket". Gør også det, og lær af det. Men brug endnu mere tid og energi på at udforske de positive spiraler, og hvad du og andre bidrager med dér.

Benjamin Zander oplever også, at musikernes øjne ikke skinner. I de situationer, er der ifølge ham kun ét spørgsmål, du bør stille dig selv: "Who am I being, so that people´s eyes are not shining?". Altså: Hvad er det, du gør lige nu, som bevirker, at dine medarbejderes øjne ikke skinner?

"Hvor mange skinnende øjne har jeg omkring mig?" – Benjamin Zanders enkle målestok for en leders succes

Mulighedernes land er altid kun én sætning væk
Zander nedskrev i 2002 i samarbejde med sin ekskone Rosamund Stone Zander deres tanker for at inspirere og formidle deres budskaber i bogen The Art of Possibility. I 2017 udkom opfølgeren Pathways to Possibility. Ordet mulighed er det centrale begreb i de to udgivelser. Et ord, der fylder meget i Benjamin Zanders univers, og i de historier han fortæller. Zander understreger, at mulighed adskiller sig fra to andre begreber, som anvendes meget: Positivitet og det muliges kunst.

Det er ikke positivitet, som udelukkende handler om at se positivt på verden. At se muligheder handler derimod om at erkende de negative ting såvel som de positive og derefter udforske, hvad næste skridt er. Hvordan kommer vi godt videre herfra? Uanset hvor vi er!

Det er heller ikke det muliges kunst, som handler om at finde et kompromis mellem to yderpunkter. Mulighedernes Kunst handler tværtimod om at finde veje, som er attraktive for alle involverede. Det er ikke nødvendigvis muligt altid. Men lederskabets rolle er at søge efter de muligheder og blive ved med at gå efter dem, når alle andre har givet op.

Mulighederens Kunst handler om at se realiteten i øjnene, og så forsøge at gøre det bedst mulige i situationen. Mens jeg hørte på Zanders fortællinger, tænkte jeg på typiske ledelsesudfordringer, som jeg igen og igen hører ledere være velbegrundet frustreret over. Dårligt performende medarbejdere. Medarbejdere, som ikke bidrager med deres fulde potentiale. Stive og bureaukratiske systemer, som hæmmer innovation og handlekraft. Ledergrupper, hvor interne stridigheder overskygger de fælles mål. Og jeg kunne blive ved. Som leder kan du ikke undgå at befinde dig i disse fastlåste og frustrerende situationer. Det er en del af din virkelighed, og det går ikke væk af sig selv. Derfor må du også give dig selv den kæmpe udfordring, det er, at finde vejen videre. Det er krævende og stiller store krav til dig. Men hvis du læner dig tilbage og afventer andres initiativ, bliver det endnu sværere hvis ikke umuligt. Det kræver et særligt mindset hos dig som leder, og måske har du meget af dette i dig allerede:
 • Vær tydelig omkring din egen vision og billedet af det, du ønsker at skabe
 • Vær nysgerrig på andres perspektiv
 • Stol på, at andre mennesker gør deres bedste
 • Giv hudløst ærlig feedback, men vær samtidig konstruktiv
 • Brug dig selv med ærlighed og selvironi
Hvor ligger du på hver af disse udsagn på en skala fra ét til ti? Hvor er dine styrker, og hvor er dine svagheder?

Der kan ikke gives en klar formel på, hvad du skal gøre for at lede ind i Mulighedernes Kunst. Det er et mindset. En måde at gå ind i et rum på. En måde at møde andre mennesker på. Når du lykkes med det, kan det løfte et samarbejde eller en dialog til nye og overraskende højder. Der skal betales med hårdt arbejde, men det kan give dit lederskab ny luft under vingerne. Og ethvert øjeblik kan bruges!

"Give people a possibility to live into! Possibility is always only one sentence away!" – Benjamin Zander

Bidrag med det du kan i ethvert øjeblik
Et tredje gennemgående tema i Zanders fortællinger er, at ethvert øjeblik tæller. Ethvert øjeblik er en mulighed for at gøre en forskel. Dette taler direkte ind i den trend, som er rullet ind over samfundet de senere år omkring nærvær og mindfulness. Og det er ikke uden grund, at mange ledere bliver nysgerrige på nærværs-træning. Nærvær er nemlig nøglen til, at vi kan bidrage bedst muligt i alle typer af situationer fra det ene øjeblik til det næste. Nærvær kan ikke sættes på formel, men skal trænes på linje med løbetræning og andre former for træning og opkvalificering. Og så ligger der endnu et vigtigt aspekt i Benjamin Zanders udtryk omkring det at bidrage i ethvert øjeblik. Han udtrykker det på denne måde: "Make a contribution in every moment". Det handler altså ikke kun om nærværet i sig selv. I min forståelse af hans ord ligger der først og fremmest lysten og viljen til at bidrage. Alt for mange mennesker har for stort fokus på, hvad andre bør bidrage med i en given sammenhæng. Det gælder i høj grad også ledere. Men mennesker, der tager lederskab, fokuserer først og fremmest på, hvordan de selv kan bidrage og dermed inspirere andre til også at give deres bidrag. Det er en investering af energi og tid, som kræver både vilje og mod, men som betaler sig.

Hvis du er nået hertil i artiklen, er du sandsynligvis allerede en person, som ønsker at lave denne investering, og byde ind med hvad du kan i enhver situation. Du er en person, som gerne vil tage lederskab og forsøge at skabe muligheder, uanset hvor besværlig eller håbløs situationen ser ud. Du er villig til at sætte dit eget ego til side, for at lade andre træde i karakter og få succes. En succes, der også bliver din, dine øvrige medarbejderes og hele din organisations, i takt med at du begynder at se en masse skinnende øjne.

Jeg ønsker dig en fortsat god rejse. Og måske kan disse spørgsmål give dig et ekstra skub eller benspænd på din vej ind i mulighedernes land:
 • I hvilke situationer er der særligt behov for, at du bidrager yderligere som leder?
 • Hvilke personer kunne du tænke dig at gøre en endnu større forskel for?
 • Hvordan hjælper du bedst muligt din organisation med at lykkes?
 • Hvilke problemer er der omkring dig, hvor der er for lidt fokus på muligheder?
 • Hvor er der styrker og potentiale, som du kan bidrage til at få foldet ud?

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder