Viden med værdi - dit faglige forspring

Vi kan alle tage et medansvar for Danmarks fremtid
Foto: Colourbox
Ledelse & organisation Af ,
Ledelse handler om mere end at skabe en fremtid for vores virksomheder og medarbejdere. Det handler også om at løfte et bredere ansvar for at sikre Danmarks fremtid. I en verden med store forandringer kan politikerne ikke løfte opgaven alene. Deloitte har talt med over 100 ledere, der peger på tre vigtige udfordringer for Danmark, hvor vi oplagt kan bidrage.

"Danmarks potentialer kan ikke realiseres, hvis vi udelukkende afventer politisk lederskab. Alle ledere har et medansvar, og vi er allesammen nødt til at løfte vores del".

Sådan lyder budskabet fra over 100 danske ledere, som Deloitte netop har gennemført interviews med for at få deres perspektiv på Danmarks fremtid. Lysten til at tage medansvar og bidrage går som en rød tråd gennem samtalerne med erhvervsledere fra både små og store virksomheder, ledere af en række af de største fonde, topembedsmænd, politiske eksperter og andre ildsjæle.

Fælles for dem er, at de har noget på hjerte og er klar til at tage medansvar for Danmarks udvikling. Ønsket udspringer af, at lederne efterspørger langsigtede visioner for vores samfund og mod til at gennemføre de nødvendige forandringer. De ser problemer, som er blevet for komplekse til, at de alene kan løses politisk. Der er en bevægelse i gang, hvor mange ønsker at bidrage mere.

Det er virkelig opløftende, og jeg kunne ikke være mere enig. Mange ledere bidrager naturligvis allerede direkte med initiativer i deres egen baghave eller indirekte gennem brancheorganisationer. Der er mange gode kræfter i gang allerede. Men vi skal blive ved med at udfordre os selv på, om vi kan løfte i flok og gøre endnu mere.

Midt i opbrudstid
For vi står i en opbrudstid, hvor forandringerne sker meget hurtigt. Den fjerde industrielle revolution står for døren med robotter, kunstig intelligens og automatisering, der kan overtage funktioner på arbejdsmarkedet i hobetal og kræver omstilling og videreuddannelse af arbejdsstyrken. Klimaproblemerne vokser, og der er behov for handling nu. Manglende sammenhængskraft internt i nationerne med større afstand mellem top og bund medfører desperation og politiske konsekvenser.

Når vi for nylig har talt med over 100 danske ledere, så udspringer det af initiativet Small Great Nation, hvor tænketanken Kraka og Deloitte er gået sammen om at bidrage til at finde svar på, hvad Danmark skal leve af på lang sigt, og hvordan vi sikrer velstand og sammenhængskraft. Vores tilgang er analytisk, og vi vil over de næste to år bidrage til en faktabaseret diskussion og kortlægning af Danmarks styrker og svagheder, der forhåbentlig bidrager til dialog og fælles løsninger i en foranderlig verden.

Godt dansk udgangspunkt
Heldigvis er udgangspunktet for Danmark ikke bare godt, men rigtig godt. Det viser vores første analyser. Væksten i verdens efterspørgsel vil fremover især rette sig mod områder, hvor Danmark i forvejen står stærkt. Danmark ligger i top med høj kvalitet af institutionerne, som er afgørende for høj velstand. Vores produktivitetsvækst er ikke prangende – men den holder trit med sammenlignelige lande, modsat hvad vi har troet i en årrække. Jobudflytningen som følge af globalisering er aftagende. Dette er blot nogle af konklusionerne.

Det store spørgsmål, som vi ledere må stiller os selv, er: Hvor og med hvad kan vi bidrage hver især? I samtalerne med de 100 danske ledere, var der særligt tre temaer, der gik igen.

Bedre uddannelser
Fire ud af fem af lederne ønsker forbedringer af vores uddannelser – fra folkeskolen til universiteterne. Et gennemgående ønske er, at vi bliver bedre til at sikre, at vi giver de unge de rette kompetencer, så vores arbejdsstyrke står stærkt i fremtiden. Vi har en stærk grunduddannelse, men IT og programmering fylder meget lidt, og vi har brug for at skrue op for kreativitet og innovation. Mange af lederne har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft i dag, så hvordan får vi flere til at søge erhvervsuddannelserne, og hvordan sikrer vi os relevans i de videregående uddannelser?

Deloitte udførte for nylig en undersøgelse i samarbejde med Social Progress Index, der viser, at selv om vi er de bedste i verden til livskvalitet – og scorer rigtig højt på vigtige parametre for et velfungerende samfund – så taber vi mange drenge i uddannelsessystemet og ligger i den lave ende på kvaliteten af vores videregående uddannelser. Generelt er vores uddannelser kun på niveau med gennemsnittet i OECD. Hvor kan vi ledere bidrage til at rette op på det? Kunne man som ét eksempel forestille sig, at det lokale erhvervsliv og de tekniske skoler samarbejdede mere om uddannelse af lærlinge og skabte en sund gensidig afhængighed?

Tiltrækning af flere hænder
Tallet 2,1 er interessant. Det er den reproduktionsrate, der skal til for at holde et lands befolkning konstant. For Danmark er det nyligt steget fra 1,7 til 1,8 men er stadigvæk for lavt. Hele Europa er udfordret, så der bliver kamp om arbejdskraften. For næsten alle de ledere, vi talte med, står det lynende klart, at vi skal fortsætte med at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, ellers vil Danmark blive et mindre, ældre og fattigere land. Så hvordan bliver vi bedre til at tiltrække kvalificerede hænder udefra og til at tage imod de nye borgere? Vi skal sikre en konstruktiv debat, hvor vi skiller debatten om tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft fra debatten om hvordan vi hjælper flygtninge.

Omskoling og digitalisering
Det tredje tema, som lederne bragte på banen, handler om digitalisering og automatisering. Danmark er det mest digitale land i EU ifølge en undersøgelse, der måler EU-landenes digitale konkurrencedygtighed. Alle, vi har talt med, er enige om, at udviklingen er en kæmpe fordel. Robotterne gør os ikke nødvendigvis arbejdsløse. Det gjorde den industrielle revolutionen heller ikke. Vi kan producere mere. Vi bliver mere effektive.

Udfordringen er, at der en kæmpe opgave i at omstille vores arbejdsstyrke. Den skal gøres digitalt parat, og mange arbejdstagere skal omskoles til nye jobs. Vi ledere skal spørge os selv, hvordan vi kan bidrage? Og det skal vi ikke kun gøre af hensyn til økonomien, men mindst lige så meget for at sikre sammenhængskraften. Uden den ødelægger vi den åbenhed, der er en del af fundamentet for Danmarks velstand.

Samskabelse
Det er store udfordringer. Heldigvis er Danmarks udgangspunkt stærkt. Min opfordring er, at alle vi ledere kan finde et felt, hvor det giver mening at yde vores bidrag for at sikre Danmarks langsigtede velstand og sammenhængskraft. Mange er heldigvis allerede i gang. Politikerne kan og skal ikke overlades med opgaven alene. Erhvervslivet har heller ikke svarene alene. Men vi må bidrage til samskabelse, og vi må blive ved med at udfordre os selv på, om vi kan gøre mere. Deloitte og Kraka har taget initiativ til Small Great Nation, hvor vi forsøger at bidrage med det, vi kan: Tanker og viden. Grundlæggende set må vi alle spørge os selv: Hvilken fremtid ønsker vi for Danmark, og hvor kan vi og vores organisation bidrage?

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat