Viden med værdi - dit faglige forspring

Sådan finder din virksomhed sit WHY
Foto: Colourbox
Ledelse & organisation Af
Der er folk, der arbejder, for at nå frem til weekenden som deres uges højdepunkt, og så er der folk, der er ligeså begejstrede for ugedagene, fordi de beskæftiger sig med noget, der føles større end dem selv og deres lønseddel.

Purpose er ikke et helt nyt begreb, som lige er opfundet. Det er kommet snigende gennem mange år. I 1950'erne startede den moderne æra for Corporate Social Responsibility (CSR). I 90'erne begyndte det at blive mere og mere velanset blandt virksomheder at udvise ansvar overfor sin omverden og i 00'erne begyndte CSR bevægelsen at blive en strategisk prioritet for de fleste. I dag fylder ordet purpose mere end CSR på mange direktionsgange og for nogle har CSR bevægelsen været platformen til at engagere deres ansatte i en dybere organisatorisk eksistensberettigelse.

For nogen virksomheder er deres definerede purpose hele grundlaget for deres eksistens – deres WHY. Et eksempel, som har fyldt meget de sidste 10-15 år, er Dove, som ønsker, at den næste generation vokser op med et positivt syn på deres eget udseende og bedre selvværd.

For andre virksomheder er det bare en fluffy sætning i en virksomhedspræsentation, som ikke bliver efterlevet i hverdagen, og som både kunder og medarbejdere kan gennemskue som forceret og mindre autentisk.

Purpose mobiliserer medarbejdere
Et purpose kan mobilisere dine medarbejdere på en måde, som jagten på profit alene ikke kan. Et purpose gør det nemmere for medarbejderne at tage beslutninger. Et purpose kan bidrage til, at medarbejderne føler en større mening med deres arbejde, hvilket kan påvirke livskvalitet og arbejdsglæde.

Purpose føder overbevisning og tillid
I Deloittes 2014 Core Beliefs & Culture survey fremgår det, at 82 pct. af respondenterne (ledelse og medarbejdere), som arbejder for en organisation med en stærk følelse af purpose, siger, at de er overbeviste om, at deres organisation vil vækste samme år. Og hvis vi sammenligner med dem, som arbejder for en organisation uden et stærkt purpose, er tallet 48 pct.
Og 81 pct. af respondenterne, som arbejder for en organisation med en stærk følelse af purpose, siger, at deres stakeholders stoler på ledelsesteamet.

Purpose bidrager til forretningen
Jeg tror på, at virksomheder som jagter profit med en grad af idealisme, er finansielt mere succesfulde, end dem som kun jagter profit. Harvard Business Review og EY Beacon Institute foretog en global undersøgelse, for et par år siden, blandt 474 topledere og fandt, at der var næsten enstemmig enighed omkring værdien af et purpose til at drive en virksomheds præstationer og resultater. Under halvdelen af samme topledere mente, at deres virksomhed rent faktisk havde formuleret et stærkt purpose, som hjælp til beslutningstagen og styrkelse af motivationen. Undersøgelsen viste også, at de virksomheder, hvor purpose var en strategisk drivkraft og katalysator for beslutninger, var bedre i stand til levere vækst på toplinjen, og drive succesfulde innovationer og løbende forandringer.

Hvordan finder I jeres purpose eller WHY?
Det kan virke uoverskueligt at formulere en virksomheds eller afdelings purpose på et blankt stykke papir. En af de tilgange, som jeg synes fungerer, er inspireret af forfatter og visionær tænker Simon Sinek – manden bag Start with WHY – og hans to kollegaer Peter Docker og David Mead. Deres tilgang er enkel og pragmatisk og kræver ca. 10 personer samlet i et rum i 6-8 timer. De 10 personer vil typisk være ledelsen og udvalgte medarbejdere, hvoraf nogle gerne må have en lang historik i virksomheden.

En virksomheds WHY skal indeholde et følelsesmæssigt element, der binder virksomhed og ansatte sammen. Man kan for eksempel tilgå de følelser ved at identificere tidspunkter, hvor virksomheden fremstod fra sin bedste side, og hvor ledelse og udvalgte medarbejdere var stoltest af at være associeret med virksomheden.

Med udgangspunkt i de følelser og oplevelser fokuserer man på at identificere det bidrag, som organisationen har givet til andres liv. Dernæst identificeres hvilken indvirkning det har haft på folks liv, og hvad det har fået folk til at GØRE eller BLIVE. Doves ønsker eksempelvis, som tidligere nævnt, at få næste generation til at føle et større selvværd. Når I således har fundet jeres bidrag og indvirkning på andres liv, kan I relativt nemt formulere første udkast til jeres WHY i én sætning. Og efterfølgende skrives den nye WHY sætning igennem et par gange, indtil den er helt klart formuleret.

Som meget andet i livet skal det være lystbetonet og man kan jo starte i det små. Hvis topledelsen ikke er helt overbevist om, at et purpose kan bidrage til jeres virksomhed, så kan du overveje at starte med din afdeling eller dit team. Og når din afdeling bliver mere produktiv, mere innovativ og bidrager mere til virksomhedens resultater, så kan det være, at de højere magter selv kaster sig over arbejdet med at finde virksomhedens WHY. Og dermed give deres medarbejdere større mening i hverdagen og ikke kun længslen efter weekenden.


Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder