Viden med værdi - dit faglige forspring

Sæt Al til...
Foto: Colourbox
Innovation Af ,
Den første industrielle revolution handlede om at sætte en maskine på... På traktoren. På vognen. På skibet. På samlebåndet.... Først med damp og kul, senere med diesel.

Den 2. industrielle revolution handlede om at sætte strøm til... Til maskinen, Til ovnen. Til køleskabet. Til radiatoren. Til elevatoren. Til alt muligt.

Den 3. industrielle revolution handlede om at sætte computere og software på. På udregningen. På data-opbevaringen. På regnskabet. På fabriksstyringen. På logistik-styringen. På processerne.

Den 4. industrielle revolution er lige nu. Den handler om digitalisering. Hvilket i praksis betyder at sætte internettet på... På banken. På flybilletten. På avisen. På filmen. På varmepumpen. På alarmen. På brevet. På venskabet. På bogholderiet. På betalingen. På produktet.

Men den 4. industrielle revolution er ikke slut... den er faktisk kun lige begyndt. Næste trin (eller det der måske senere bliver døbt den 5. industrielle revolution) kommer til at handle om at sætte kunstig intelligens på. Tilføre AI. Lægge det oven på en proces som mennesket i dag selv roder med.

Finde en bog der passer. Finde musik der passer. Finde tøj der passer. Finde en behandling der passer. Finde en investering der passer. Finde en kørestil der passer. Find en rute der passer. Find en hus-temperatur som passer. Find en bivirkning. Find en dosering der undgår bivirkning. Find en flyvehøjde der sparer brændstof. Finde en bogføringskonto der passer. Finde en lagertælling der passer. Finde et ukrudtsområde der skal sprøjtes på et foto af en mark. Finde data der blot skal genindtastes i et andet system, Finde en kæreste der passer. Finde et job der passer. Finde en kandidat der passer. Finde et mønster i dem der performer og hvorfor de gør det. Finde et mønster i dem der ikke lykkes og hvorfor de ikke gør.

Mulighederne er uendelige. Vi kan forestille os at der kan sættes AI til enhver tænkelig beslutning, søgning og mønstergenkendelse. Og det er lige præcis hvad der vil ske de kommende år – at der kommer AI på det hele.

Tænk på processen som et hvert firma eller produkt skal igennem – man skal vælge et produkt der skal laves, man skal prissætte det, vælge markedsføring, vælge salgskanaler, vælge logistik og distribution. Og efter salget skal man have callcenter service og forudse kundens næste behov for produkt eller service... AI kan hjælpe med hvert eneste trin i den proces – for hvert eneste produkt.

Denne 4. (eller 5.) industrielle revolution vil betyde tre ting
  1. At vi alle kommer til at arbejde på ryggen af AI. Det bliver en helt almindelig og integreret del af vores arbejde (og privat). Så det kan vi lige så godt begynde at lære. For eksempel ved at bruge og tale til AI-assistenten på din telefon – "Hej-Siri" på en iphone eller "OK-Google" på en android. Den ligger lige foran dig, så det er bare at gå i gang. Jeg spørger for eksempel altid om køretiden til et sted før jeg tager afsted, for at vide om der er kø eller trafikuheld, som den kan guide mig udenom. Et andet sted at begynde er træning. Hvem skal lære os AI? Selvstudie? Tilbage til vores uddannelsessted på livslang-læring-opdatering? Skolefag? Kurser i vores organisation...?
  2. Bliver alle vores jobs så automatiserede og vi arbejdsløse? Nej – kun hvis vi har samarbejdsproblemer med AI... Som sagt kommer vi til at arbejde på ryggen af AI. Vi bliver bedre, hurtigere og mere oplyste. Lægen får et diagnose- eller behandlingsforslag af AI, som hun så vælger på baggrund af. Men hun erstattes ikke. Juristen får de seneste afgørelser i lignende sager – som han så kan tage med i sin overvejelse. Landmanden får et forslag til gødning, sprøjtning og vanding som han kan arbejde ovenpå. Det vil give betydelig effektivisering og vækst.
  3. Og det betyder at der er uanede muligheder for iværksættere. Bare find en proces og tilfør AI..! Det er uomgængeligt at det skal gøres - vi skal hele vejen rundt de kommende år. Spørgsmålet er blot hvem der kommer først med den bedste løsning for tusindvis af processer. Og man behøver ikke være en super skarp programmør, som skaber sin egen AI. Slet ikke. AI er noget man bare køber hos Amazon og Google... Opgaven er at skrue det sammen med en proces, så kunden bliver glad og mere effektiv. På det felt er der en unik mulighed for iværksættere lige nu.

Hvis du kan bygge bro mellem AI og en proces – ja så er det om at komme i gang. Enten som specialist i din organisation eller som iværksætter. Hvis du er leder – ja så gælder det om at finde dem som kan...

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat