Viden med værdi - dit faglige forspring

Robotterne er kommet for at blive... og det bør fejres!
Foto: Colourbox
Strategi Af
Digitaliseringen har været i gang i mange år. Bilindustrien indførte robotter for lang tid siden, og der forsvandt mange arbejdspladser. Teknologien bliver i stigende grad selvlærende, og det er nemt at tegne et skræmmende fremtidsbillede, hvor den menneskelige faktor er taget helt ud af ligningen.

Vi hører dagligt mange historier af denne karakter. Men er de digitale muligheder og robotter virkelig kun til gavn for aktionærerne?

Det klare svar er NEJ, men hvis skræmmebilledet skal slettes, kræver det, at vi som ledere bliver bedre til at formidle den gode historie til hele organisationen, så medarbejderne også er villige til at tage med på forandringsrejsen.

Har I fejret robotterne?
Administrative robotter vinder i disse år større og større indpas i den offentlige og private sektor, og automatiseringen af administrative processer fører til en forbedret kundeoplevelse og øget effektivisering. Manuelle processer for vurdering af kundehenvendelser kan håndteres af chat bots og andre teknologier. I en svensk kommune har vi for eksempel arbejdet med automatisering af bor-gerhenvendelser omkring social støtte. Dette var tidligere manuelle og tidskrævende processer, der krævede syv medarbejderes tid. Nu bruger robotten to timer om dagen.

Betyder det så, at de syv medarbejdere skal fyres? Nej, langt fra. I stedet for at bruge tiden på repetitive opgaver, der ikke nødvendigvis udnyttede medarbejdernes kompetencer optimalt, har med-arbejderne nu påtaget sig en langt bredere opgave, der kræver kvalificerede og kvalitative skøn, hvor det handler om at hjælpe borgerne i arbejde og væk fra social støtte. Medarbejderne har i dag langt større personlig kontakt med borgerne og mere variererede arbejdsopgaver med større med-arbejdertilfredshed til følge, og borgerne er glade for at få hurtigt svar og øget fokus på, at de kommer i arbejde.

Ovenstående historie er blot ét eksempel på, hvordan digitalisering og procesautomatisering kan være til glæde og gavn for alle, men det kræver som sagt, at vi som ledere evner at formidle budskabet om øget kvalitet i arbejdsdagen fremfor budskabet om effektivisering, som mange medarbejdere vil opfatte som et slet skjult budskab om nedskæringer. Muligheden for at få automatiseret de tidskrævende og repetitive processer skal fejres og iscenesættes som en gevinst for både arbejdsplads og medarbejdere. Og ja, digitalisering vil i mange tilfælde kræve videreudvikling af medarbejdernes kompetencer, men medarbejderne vil oftest også være motiverede for dette, når budskabet er det rette.

Data bør deles
Digitalisering kan ikke alene give mere tilfredse medarbejdere og kunder. Ved struktureret brug af digitalisering har vi mulighed for at få flere data og dermed yderligere viden. Det er denne viden, som vi skal bruge til at skabe værdi overfor for kunder og medarbejdere. Dette synes banalt og har foregået altid. Det væsentlige i dag er, at data og viden ikke længere er monopolistisk, men drives og styres via økosystemer og er langt mere transparent. Økosystemer, hvor kunder og leverandører via data kan komme meget tættere på hinanden. Mellemled springes over, og der er skabt rum for hurtigere fælles udvikling.

Vestas har for eksempel besluttet at stille deres data til rådighed for deres kunder. Betyder det så, at de har gjort sig selv overflødige? Svaret er selvfølgelig nej. De har blot gjort det muligt at blive langt mere værdiskabende for deres kunder og øge salget i serviceforretningen. Teknologien er der allerede, og vi kunne alle gøre det samme, men vi bliver holdt tilbage af vores traditionelle mindset og holdninger til, hvordan kunde- og leverandørforhold bør være. Denne tilbageholdenhed kan skyldes, at vi ikke kender nok til mulighederne og er utrygge ved forandringerne.

Sæt mennesket i fokus
Mit råd til dagens leder er derfor at fokusere på de menneskelige muligheder, som digitalisering giver os, også i kommunikationen til resten af organisationen. Kommuniker det positive budskab om værdiskabende arbejde fremfor budskabet om effektivisering. Kommuniker budskabet om åbenhed og transparens, når I åbner op for nye økosystemer og søger viden og muligheder der.


Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder