Viden med værdi - dit faglige forspring

Topledere er optimistiske men ikke klar til den 4. industrielle revolution
Foto: Colourbox
Ledelse & organisation Af ,
Topledere har stor tiltro til en positiv fremtid på samfundsniveau. Men de har lav tillid til, at de er i stand til at omstille deres forretning og arbejdsstyrke hurtigt nok. Blikket er fortsat mest rettet på den nuværende forretning frem for på fremtiden.

Vi står på dørtærsklen til den 4. industrielle revolution. Fusionen mellem den fysiske og digitale verden. En verden hvor helt nye forretningsmodeller, nye jobs og nye måder at betjene kunder på udvikler sig med stor hastighed. Nye teknologier såsom automatisering, kunstig intelligens og Internet of Things vil forandre både forretningsmodeller, samfund og den måde vi lever på. Og data bliver et vigtigt fundament for at træffe beslutninger og forudsige fremtiden.

Det store spørgsmål er, om lederne klar til at høste udbyttet og agere på udviklingen til fordel for vores virksomheder, medarbejdere og samfund?

Vi har lige spurgt 1600 af verdens topledere. Og hele 86 procent er optimistiske omkring, at den 4. industrielle revolution vil skabe mere social og økonomisk stabilitet. De tror altså på, at vi alle får fordele af det. Men når de skal kigge på deres egen virksomhed, er det et andet billede, der tegner sig. Kun 14 procent har tillid til, at deres virksomhed kan høste udbyttet af Industry 4.0, og kun 33 procent har høj tillid til, at de kan styre deres organisation gennem forandringerne. Det viser Deloittes Global Readiness Report, som for nylig blev offentliggjort på World Economic Forum i Davos.

Udover at lederne har stor optimisme, når det gælder samfundets udvikling på makroniveau, så tror størstedelen på, at virksomhederne får langt større indflydelse på fremtiden end hidtil i forhold til at påvirke regeringer og andre interessenter. I Norden tror næsten halvdelen af toplederne desuden på, at NGO'er får en vigtig rolle – modsat en fjerdedel globalt.

Men der er en klar utryghed at spore hos lederne, når det kommer til mikroniveauet i samfundet, hvor det handler om hver enkelt virksomheds evne til at påvirke udviklingen og styre virksomheden hurtigt nok i den rigtige retning. Og denne utryghed har endnu ikke fået lederne til at omstille forretningsstrategien, for størstedelen fokuserer ifølge undersøgelsen fortsat på optimering af den eksisterende forretning frem for at satse på innovation og nye muligheder.

Teknologi og talent er vejen til fremtidig succes
Og det er måske lidt paradoksalt, for toplederne mener, at investering i teknologi, der er fokuseret på at understøtte nye forretningsmodeller, bliver en af de helt centrale faktorer for fremtidig succes. Det er heller ikke teknologiforskrækkelse, der bremser lederne. De nordiske ledere er faktisk særligt optimistiske, idet hele 71 procent – modsat 47 procent globalt set – mener, at deres organisation i høj grad er i stand til at anvende avanceret teknologi til at optimere processer og høste effektivitetsgevinster. Frygten koncentrerer sig om nye leverancemodeller og flydende grænser mellem industrier og brancher, som under 25 procent mener de er klar til at håndtere.

Hvis man vender blikket mod ledernes initiativer for at gøre arbejdsstyrken klar til Industry 4.0., så mener hele 86 procent, at de gør, hvad de kan, for at gøre deres arbejdsstyrke klar. Men trods det har kun 17 procent talentagendaen højt på dagsordenen. Nordiske ledere er i øvrigt særligt enige om, at der er behov for at gentænke uddannelsessystemet, men de er optimister og tror på, at størstedelen af arbejdsstyrken kan blive videreuddannet til at mestre de nye kompetencer.

Vi skal retænke uddannelsessystemet
Deloittes og Kraka udkom for nylig med en analyse fra det fælles initiativ Small Great Nation, der handler om hvad skal Danmark leve af i fremtiden. En af konklusionerne er, at efterspørgslen efter danske produkter og ydelser vil stige i fremtiden, men at vi bliver stærkt udfordret på udbudssiden, dvs. med arbejdskraft og opgradering af de rette kompetencer. Og da vi for nylig spurgte 100 danske ledere om, hvordan de ser Danmarks fremtid, var der også her en stærk bekymring for uddannelsesområdet, og om vi få de rigtige kompetencer og kvalifikationer hurtigt nok til at hamle op med den internationale konkurrence.

Meget tyder altså på, at én af de vigtigste opgaver bliver at opkvalificere den eksisterende arbejdsstyrke til den 4. industrielle revolution. Samtidig skal vi geare uddannelsessystemet og give vores børn og unge de kompetencer, der skal til for at være en del af fremtidens arbejdsstyrke. IT og kodning på skoleskemaet er blot et eksempel her. Stærkere samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv i nye samarbejdsmodeller og økosystemer er et andet eksempel på, hvor vi bør sætte ind.

Der er uden tvivl optimisme at spore blandt verdens topledere. Og særligt i Norden tror vi på, at vi vil få større indflydelse på samfundet og i det hele taget at være forandringsagenter for mobilitet, fair markedsplads, uddannelse og livslang læring. Men vi kan ikke hvilke på laurbærrene og er nødt til at få arbejdshandskerne frem og handle, hvis vi vil være klar til Industry 4.0. og sikre Danmarks fremtidige velstand og konkurrencedygtighed.

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder