Viden med værdi - dit faglige forspring

Agilitet rimer på stabilitet
Strategi Af ,
Ægte agile virksomheder er både dynamiske og stabile på én gang. Hvordan hænger det sammen? Læs med og få opskriften på, hvordan din virksomhed og organisation bliver mere agil, samtidig med at den bevarer stabiliteten og dermed fodfæstet.

Agilitet. Vi støder på begrebet her, der og alle vegne i øjeblikket, og hvis du ikke allerede har hørt om det, så kommer du helt sikkert til det. Agilitet er en efterspurgt tilstand i danske virksomheder, og det med god grund. For agilitet er pt. et af de bedste svar på, hvordan vi med succes forholder os til og agerer i de massive forandringer, som følger med disruption, digitalisering og alle de andre spændende, men også potentielt truende profetier om fremtidens vilkår for erhvervslivet. Og dermed den hverdag og virkelighed, du og din virksomhed eller organisation står midt i.

Når vi bliver introduceret for nye begreber, er det ikke altid tydeligt, hvad de rent faktisk betyder og indebærer. Det gælder også agilitet. Vi hører ordet, og den indre dialog starter spontant: Er det ligegyldig buzz, gammel vin på nye flasker eller startskuddet til endnu en kompleks og uoverskuelig omvæltning af det velkendte, der jo fungerer så glimrende?

Nye begreber kommer hurtigt til at virke overrumplende og måske ligefrem truende mod alt det, vi kender. Mod stabiliteten. Derfor er det heller ikke underligt, at et begreb som netop agilitet mødes med en del sund skepsis. Ordet smager egentligt skønt af positive begreber som dynamisk, bevægelig og omstillingsparat. Men netop disse smagsnuancer gemmer også på en bittersødme, der skaber en naturlig bekymring for, at alt det, vi har bygget op, nu bliver smidt ud med badevandet. For agilitet er da alt andet end stabilitet? Tværtimod.

Rent faktisk indeholder agilitet også nogle stabile elementer, som effektivt balancerer og skaber tryghed, når vi skal udtænke, samskabe og realisere nye måder at arbejde på.

Det afgørende mix af dynamik og stabilitet
I en ganske læseværdig artikel har konsulenthuset McKinsey beskrevet, hvad det kræver af en organisation eller enhed at være agil. Med en solid databaseret tilgang har de undersøgt og fastslået, at agilitet kræver både dynamiske og stabile praksisser (på engelsk kaldet practices).

Dynamiske praksisser muliggør hurtig respons og tilpasning.

Stabile praksisser sikrer kontinuitet og forudsigelighed og er rygraden i virksomheden.

Dynamiske og stabile praksisser spiller sammen på kryds og tværs overalt i virksomheder og organisationer, og i dette krydsfelt opstår der fire overordnede kategorier, som kan bruges til at beskrive den enkelte enhed i organisationen. Med engelske begreber kategoriserer McKinsey de fire typer som hhv. Agile, "Start-up", Bureaucratic og Trapped, og de er kendetegnet ved følgende med min oversættelse:
  1. Agil: Høj på både dynamiske og stabile praksisser
  2. Start-up: Høj på dynamiske og lav på stabile praksisser
  3. Bureaukratisk: Lav på dynamiske og høj på stabile praksisser
  4. Fastlåst: Lav på både dynamiske og stabile praksisser
Undersøgelsen har analyseret enheder ud fra 9 dynamiske og 9 stabile praksisser for at nå frem til resultaterne. Ifølge McKinseys undersøgelse er kun 22 pct. af de analyserede enheder høj på både dynamiske og stabile praksisser og dermed agile. 28 pct. lander i kategorien Start-up, 27 pct. er bureaukratiske, og bekymrende 23 pct. er fastlåst, hvilket må betragtes som en krise.

Kig nu en ekstra gang på kategorierne. Forestil dig dem i et simpelt matrix og spørg så dig selv:
  • Hvilken type er din virksomhed eller enhed, når du får det præsenteret på denne måde?
  • Hvad betyder det for din virksomhed eller enhed i forhold til jeres fremtidige eksistens og jeres udfordringer og muligheder? I de enkelte enheder og virksomheden som helhed?
  • Hvilke muligheder ville det give jer, hvis I var mere agile?
Kend og erkend dit udgangspunkt
Det, der adskiller de agile fra de andre typer, kommer an på udgangspunktet. For hver af de tre øvrige typer angiver McKinsey på baggrund af deres analyser nogle specifikke veje mod det mere agile. Med udgangspunkt i de anbefalinger fremhæver jeg herunder dem, som jeg finder mest relevante set i lyset af de udfordringer, som jeg ser i danske virksomheder for tiden. Så, hvad er jeres udgangspunkt, og hvordan bliver I mere agile derfra?

Bureaukratiske enheder:

Styrker: Her har I styr på jeres processer. Standardisering og effektivitet er i højsædet. Der er fokus på pålidelighed og minimering af risici. Det skal I naturligvis bevare. Suppler dette med endnu større fokus på at skabe stabilitet omkring jeres feedbackprocesser og investeringer i mennesker og teamudvikling.

Justering: I har behov for at styrke jeres dynamiske praksisser. For mange vil det mest presserende være jeres evne, vilje og mod til at arbejde mere eksperimenterende. Ved at forsøge jer med mere iterative arbejdsmetoder, f.eks. omkring projekter og udvikling, vil I kunne opdyrke en bedre evne til at tilpasse og justere løsninger, så de passer til hurtigt omskiftelige omstændigheder.

Som en del af dette kan jeres evne til at teste nye idéer hurtigt, f.eks. med såkaldte "Minimum Viable Products" være afgørende for jeres succesfulde udvikling og realisering af nye måder at arbejde på, nye produkter og services.

Endelig viser resultaterne også, at der i bureaukratiske virksomheder og enheder er en forringet evne til at udrulle nye teknologier og systemer. Ikke en nem nød at knække, og ikke noget der findes et enkelt svar på – men hvis I vil være mere agile er det alligevel afgørende, at I arbejder på at forbedre denne evne.

Start-up enheder:

Styrker: Som virksomhed eller enhed af denne type, er I sandsynligvis stærke på kreativitet, omstillingsparathed og uhøjtidelighed. Bevar disse styrker ved at udforske, hvornår de har en særlig stor relevans for jeres værdiskabelse hos kunderne. Men vær også selvbevidste omkring, hvornår det spænder ben for jer. Jeres sans for det dynamiske skal også kanaliseres yderligere over i jeres visions- og strategiarbejde, som I måske ikke er strukturerede nok omkring.

Justering: Måske lidt overraskende, så er en af de store problematikker i Start-ups ifølge McKinseys resultater, at medarbejdere ikke føler sig nok involveret i strategiske og organisatoriske beslutninger, som påvirker dem direkte. Dette skyldes, at der nogle gange ikke er nok fokus på at dele viden. Dermed bliver ressourcer allokeret for tilfældigt i stedet for op mod klare målsætninger. Den løbende feedback kan formentlig også blive bedre, hvorfor I med fordel kan arbejde mere målrettet og struktureret med dette.

Fastlåste enheder:

Styrker: Her er der langt mellem styrkerne. Brandslukning, politisk polemik, manglende koordinering, protektionisme og små kongedømmer er dominerende. Det lyder som et mareridt, men er dagligdagen, hvis du arbejder i en virksomhed eller enhed, som er fastlåst. I artiklen fremhæves ingen styrker, så følgende kommentar er for min egen regning: Der er altid noget, der virker! Selv i de mest håbløse situationer. Forsøg at finde frem til sprækkerne, hvor lyset kommer ind. Og så har du et valg. Bliv og kæmp for organisationens overlevelse og find energi i det, eller se at komme væk så hurtigt som muligt.

Justering: Hvis du er en fighter, der bliver og kæmper, skal du ifølge McKinsey have fokus på lederskab. Lederskab er den største mangelvare i denne type af enheder. Og lederskab er ikke noget, man har i kraft af en titel. Det er som bekendt noget man tager, fordi man ikke kan lade være. Så måske er det dig, der nu rykker frem på brættet og tager et endnu større ansvar? Også elementer som løbende fokus på læring og en eksperimenterende tilgang ville trække denne type enheder op.

Stik en finger i jorden og find balancen
Agilitet er en kombination af stabile og dynamiske praksisser, og de mest agile virksomheder og enheder findes i mixet af de to. Udforsk og dyrk jeres styrker, om det så er på den dynamiske eller stabile side. Og find så jeres vej mod mere agilitet ved at tilføje adfærd, processer og teknologier, som understøtter den udvikling I gerne vil fremme. Hvilken vej, der er den rette for jer, finder du kun ud af ved at starte dialoger med dine kolleger, interessenter og kunder. Og så gør I det ved at eksperimentere, gøre noget, lære, justere og så eksperimentere igen.

Hvis I lykkes med den agile omstilling uden at miste fodfæstet, så står i stærkere i kampen om fremtiden. Gå til det med en klar vision og strategi kombineret med vedholdenhed, nysgerrighed, ydmyghed og mod.

Reference: McKinsey & Company. "How to create and agile organization" (2017).

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder