Viden med værdi - dit faglige forspring

Virksomheder vil gerne skabe forretning med FN's Verdensmål – men hvordan?
Foto: Colourbox
Ledelse & organisation Af ,
Verdensmålene åbner for et marked på 12 billioner dollars. Danske virksomhedsledere har gode muligheder for at nappe en bid af kagen og bidrage til en bæredygtig udvikling. For Danmark har styrkepositioner inden for f.eks. energi, vand, byudvikling, uddannelse, sundhed og velfærd.

Virksomheder i hele verden prøver at knække koden og skabe ny forretning, som tillige bidrager til indfrielsen af FN's 17 Verdensmål. Det gør de, fordi succes i stigende grad hænger sammen med at bidrage til en bæredygtig udvikling. Helt nye samarbejdsmodeller, økosystemer og partnerskaber, samt et stærkt fokus på innovation, kan være vejen frem.

Dette budskab blev blandt andet fremhævet, da Industriens Fond afholdt sin INSPIRE-dag og indbød topledere fra dansk erhvervsliv til at debattere og identificere nogle af de udfordringer og muligheder, som industrien står overfor. Disse handlede i høj grad om, at virksomhederne kan vinde nye markeder, hvis de investerer i bæredygtighed og kobler deres forretningsstrategier til de globale udfordringer, som FN's Verdensmål eksempelvis italesætter.

FN har med de 17 Verdensmål skabt en målsætning om, at både borgere, virksomheder og myndigheder i stigende omfang skal skabe bæredygtige løsninger og understøtte en bæredygtig fremtid. De såkaldte Sustainable Development Goals (SDG'erne) kan fungere som et reelt startskud til et globalt kapløb for lande og virksomheder, der har evner og potentiale til at levere løsninger, som kan være med til at indfri målene om at sikre god uddannelse og sundhed til alle, håndtering af miljømæssige udfordringer, reduktion af ulighed, fremme af ligestilling, jobskabelse og bæredygtig økonomisk vækst og forbrug.

Ikke mindre end 193 lande har indgået en aftale om de 17 Verdensmål, samt en lang række af tilhørende handlingspunkter. Efterspørgslen efter de bæredygtige løsninger er således formaliseret, konkretiseret og øget i hele verden. Det skaber nogle enestående muligheder for dansk erhvervsliv – muligheder, der dog kræver fokus og målrettede indsatser, for at blive grebet.

Mange danske virksomheder besidder sådanne evner og potentialer. Med kvalitetsprodukter inden for energi, vand, byudvikling, uddannelse, sundhed og velfærd er danske virksomheder leveringsdygtige af løsninger, der bidrager til indfrielsen af de 17 Verdensmål. Det er danske styrkepositioner.

Der er da også stor velvilje og interesse blandt danske virksomheder. Men der er også udbredte vanskeligheder med at gøre de abstrakte målsætninger til konkrete handlinger og efterfølgende integrere dem i virksomhedernes strategi. Særligt hos de små og mellemstore virksomheder, der ikke altid har kapacitet og ressourcer til at gå ombord i opgaven, er udfordringen stor. Så hvordan hjælper vi dem i gang?

En lille bid af et stort marked
Verdensmålene åbner for et marked på mindst 12 billioner amerikanske dollar – et marked, som danske virksomheder kan få en bid af. Dette vil dog kræve et stærkt fokus på at finde den enkelte virksomheds potentiale og behov og operationalisere Verdensmålene i konkrete forretningsmodeller og produkter.

Et oplagt sted at starte er i arbejdet med innovation i virksomheden. Kan vi løfte danske virksomheders engagement i Verdensmålene og hjælpe dem med at udvikle innovative forretningsidéer, der bidrager til opnåelsen af de 17 Verdensmål og derved lave målene om til handlinger og resultater? Mulighederne er mange og ved at anvende Verdensmålene som løftestang for innovation, er der en stor chance for, at ens innovationstiltag matcher de globale markedsbehov.

Industriens Fond er gået sammen med UNDP Danmark og Deloitte om at skabe et nyt initiativ kaldet SDG Accelerator. Projektet skal på baggrund af UNDP's og Deloittes erfaringer konkret hjælpe en række industrivirksomheder til at skabe forretning på baggrund af de 17 Verdensmål og dermed vise vej for andre. I projektet spilles der på flere tangenter. Dels arbejdes der med direktionen og medarbejdernes engagement i dagsordenen, og dels arbejdes der med identifikation af nye forretningsmuligheder og skabelsen af profitable produkter og løsninger, der bidrager til indfrielsen af Verdensmålene.

I første omgang fokuserer projektet på de virksomheder, der deltager i projektet. Men projektet skal også udvikle nogle redskaber og metoder der gør, at flere virksomheder på sigt kan koble sig på og arbejde kommercielt med de 17 Verdensmål.

Verdensmål og forretningsmål går hånd i hånd
Når Verdensmålene bliver en del af forretningsstrategien, er det fordi, at det kan betale sig rent økonomisk samtidig med, at man bidrager positivt til det samfund, vi lever og arbejder i.

Hele samfundet ser derfor i stigende grad på erhvervslivet som primus motor for forandring og en global bæredygtig udvikling. En ny undersøgelse blandt 350 ledere gennemført af Deloitte viser da også, at 92 procent af virksomhedslederne støtter SDG-dagsordenen. Men kun 17 procent mener, at de har de rette programmer på plads for at kunne bidrage til at nå Verdensmålene i 2030.

Det er således ikke lysten, der mangler. Det er gået op for mange, at der ikke er et modsætningsforhold mellem at drive forretning og at bidrage til en bedre verden, og håbet er naturligvis, at SDG Accelerator kan omsætte lysten og de gode intentioner til succesfuld og målrettet handling.

Eksempler på dette kan findes hos virksomheden Grodan. Ud fra Rockwools stenuld, som vi kender fra isolering af vores huse, har Grodan produceret et materiale, man kan dyrke grøntsager i. Grodan genbruger alt vand i systemet, og denne løsning nedbringer mængden af vand, man bruger til at dyrke 1 kg tomater, fra 60 liter til 4 liter, reducerer CO2-udledningen med 10-15 procent og øger høsten med 15-40 procent. Alt dette hjælper, når vi i 2030 skal brødføde 8,6 milliarder mennesker på jordkloden.

Nye samarbejdsmodeller og økosystemer
Ud over produktinnovationer og veldesignede løsninger, skal der også tænkes i helt nye partnerskaber og samarbejdsmodeller. Novozymes er et godt eksempel herpå, da man er gået nye veje i jagten på fremtidens forretningsområder. De har etableret platformen HelloScience, et åbent innovationsinitiativ, som skal etablere samarbejder mellem iværksættere og forskere fra hele verden omkring globale udfordringer. På den måde kan store virksomheder bruge kompetencer og ressourcer til at hjælpe mindre virksomheder i gang med et fælles fokus på profit og bæredygtighed.

Jo flere der kommer med på vognen, desto større er sandsynligheden for, at de 17 Verdensmål bliver indfriet til gavn for alle. Der skal skabes nye økosystemer af virksomheder, ledere, medarbejdere, universiteter, globale aktører og erhvervsorganisationer. Samarbejder på tværs eksisterer ikke i tilstrækkelig grad i dag, og der er således plads til flere nationale og globale alliancer, der fokuserer på forretning og bæredygtighed.

Med SDG Accelerator vil vi vise, at SDG-dagsordenen og de 17 Verdensmål kan bruges til innovation, forretningsudvikling og indtog på nye markeder. Dermed kan den private sektors engagement i bæredygtighedsdagsordenen også accelereres. Vi sætter derfor fokus på små og mellemstore virksomheder, som vi har så mange af i Danmark. De skal med på vognen og vinde nye markedsandele – jo før, desto bedre.

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder