Viden med værdi - dit faglige forspring

Hvor digitalt moden er jeres virksomhed?
Foto: Colourbox
Strategi Af
Alle taler om digital transformation i disse dage. Digitale teknologier muliggør innovative produkter, nyfortolkede kundeoplevelser og nye forretningsmodeller. Mange brancher er allerede blevet disrupted af digitalt dygtige spillere, og flere kan også godt forvente selv at blive disrupted. Men digitalisering udgør samtidigt en kæmpe mulighed for virksomheder på tværs af brancher og sektorer, hvis de formår at gribe det rigtigt an.

Er jeres organisation moden nok til at forvandle udfordringen til en mulighed?

Hvorfor er det vigtigt at udvikle jeres digitale modenhed?
De muligheder, der opstår i kølvandet på teknologiske forandringer, vil alt andet lige blive grebet af de virksomheder, der er mere digitalt modne. Så for at komme forrest i det digitale væddeløb er virksomheder ikke alene nødt til at have en stærk digital strategi, men også at fokusere på at forbedre deres overordnede digitale modenhed – det vil sige evnen til at reagere hurtigt på konstante forandringer som konsekvens af digitalisering. Virksomheder er derfor nødt til at oprette og understøtte kompetencer til at muliggøre en mere agil, modig og digitalt stærk forretning. Og det indebærer mere end at implementere de seneste smarte teknologier. Det indebærer forandring af den måde, der arbejdes i hele virksomheden.

Når I skal udvikle jeres digitale modenhed, er det en god ide at tage følgende elementer i betragtning:

Organisation – de rette kompetencer og den rette kultur. Digitalisering kræver et andet mindset, der er fokuseret på eksperimentering og er tryg ved at leve med en vis grad af usikkerhed. En tilgang, hvor det gælde om at fejle hurtigt (og billigt). Digitalisering kræver selvfølgelig også folk med de rette kompetencer til at arbejde med nye teknologier. Rekruttering af fageksperter er et godt sted at starte, men de mere modne virksomheder foretager ændringer, der påvirker forretningen med mere dybde, dvs. ændringer i struktur, arbejdsmåder, parametre og KPI'er.

Kundeoplevelse – Digital modenhed betyder også evnen til at forstå jeres kunder bedre, ikke kun bagudrettet, men også gennem data i realtid. Det betyder også evnen til at levere en oplevelse, der er på linje med den, som kunderne modtager hos virksomheder som Amazon og Spotify. Det indebærer mere end blot at lancere en app til mobilen eller en chatbot. Det indebærer oprettelsen af infrastrukturer, processer og samarbejder, der muliggør nytænkning af en personlig, datadrevet kundeoplevelse. Det indebærer også udviklingen af nye produkter og serviceydelser, der er baseret på reel nærhed til kunderne.

Digitale økosystemer – digitalisering betyder hurtige forandringer, og at det kan være svært at følge med. Det gør det svært for virksomhederne at gøre alt selv. Det er derfor afgørende at etablere samarbejde med eksterne partnere såsom applikationsudviklere, teknologispecialister eller leverandører af relaterede serviceydelser. Men et digitalt økosystem er mere end blot et partnerskab i høflig afstand af hinanden. Det er et netværk af indbyrdes afhængige bidragsydere, der går sammen om at skabe gensidig værdi. Det kræver nogle helt nye kompetencer fra de tekniske (åbne IT stacks og API'er) til de operationelle (hvordan understøtter vi bedst muligt vores partnere i økosystemet?) til de kulturelle (er vi overhovedet klar til et åbent samarbejde?).

Er I begyndt at definere jeres strategi for et digitalt økosystem?

Digital innovation – Det er altid nødvendigt at have innovation i en virksomhed. Men i den digitale verden foregår innovation mere åbent og hurtigere. Det er nødvendigt med leaneksperimentering gennem hurtig produktion af prototyper og feedback fra kunderne tidligt i processen. Samskabelse med både kunder og økosystempartnere er nødvendig for at kunne følge med i den digitale innovation. Det vil sige, at de rette kompetencer, incitamenter og mekanismer skal være til stede for at dyrke og fremme innovation inden for og uden for virksomheden. Og dette hænger sammen med pleje af det eksterne økosystem samt at have den rette teknologiinfrastruktur til at muliggøre den form for agil og åben innovation.

Teknologi og automatisering – der er naturligvis et teknologielement i digitalisering. Digitalt modne organisationer har tendens til at have en IT-arkitektur, der er egnet til digitalisering. En arkitektur, der er baseret på hovedprincipperne: enkelthed, standardbaseret, modulært, API-klar og designet til åbenhed og automatisering. Det teknologiske landskab skal med andre ord muliggøre den agilitet, åbenhed og tilpasningsevne, som er nødvendig for den digitale virksomhed.

Hvor begynder man?
Digitalisering er uundgåelig, og den kan være disruptive. Ved at udvikle jeres virksomheds digitale modenhed forvandler I en digital udfordring til en digital mulighed.

Trin 1 bør derfor være at identificere jeres nuværende niveau af digital modenhed, hvilket vil gøre det lettere for jer at etablere et fælles mål og sprog på tværs af organisationen. Det vil også være en hjælp til at identificere styrker og endnu vigtigere svagheder, der kan kræve øjeblikkelig opmærksomhed. Når I har etableret et detaljeret overblik over jeres nuværende situation samt den ønskede position, kan I derefter identificere de mest relevante initiativer at begynde med, og I vil kunne etablere et ambitiøst og samtidig realistisk digitalisering-roadmap. Et roadmap med fokus på at udvikle en digital modenhed, så jeres virksomhed er klar til den digitale udfordring, der venter.

Hvis jeres branche ikke er blevet disrupted endnu, hvor lang tid tror I så, at der går, før det sker? Og kunne det tænkes, at I var modne nok til at være dem, der disrupter?

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder