Viden med værdi - dit faglige forspring

Har du husket at sikre din virksomheds produkter mod cyberangreb?
Foto: Colourbox
Ledelse & organisation Af ,
Cybersikkerhed er på dagsordenen i alle direktionslokaler efter de seneste års massive globale hackerangreb. Virksomhedsledere og danske virksomheder er helt forståeligt især ophængt af at tænke defensivt og sikre, at deres virksomhed har en solid digital voldgrav i takt med, at hackerangrebene bliver mere sofistikerede.

Men vi taler alt for lidt om de offensive muligheder i cybersikkerhed. Danske virksomheder står lige nu med et kæmpe globalt potentiale for at lægge sig i førersædet, hvis de formår at integrere og anvende cybersikkerhed som en konkurrencefordel i produkterne. Vi har et åbent vindue til at gå med i front internationalt og skabe både jobs og vækst. Både ved at forankre cybersikkerhed i traditionelle produkter men også ved at gå i front med viden og innovative løsninger.

Aviserne har lige beskrevet, hvordan kinesiske turister i København hamstrer dansk erstatningsmælk og babymad i supermarkederne. De har ganske enkelt tillid til vores fødevaresikkerhed. Tænk en gang, hvis Danmarks brand som leverandør af sikre produkter f.eks. på fødevareområdet også kunne udbredes til andre produkter ved at integrere det rigtige niveau af cybersikkerhed?

Har du den også i en sikker udgave?
Tendensen lige nu er jo, at vi bygger kunstig intelligens ind i flere og flere produkter lige fra legetøj til huse – også kaldet "Internet of Things" – ligesom flere af flere af vores produkter altid er online og tilsluttet Internettet. Ifølge OECD vil antallet af forbundne enheder som telefoner og fjernsyn i et typisk hjem vokse fra 8 i 2012 til 50 i 2022. Den udvikling betyder, at forbrugerne i hele verden meget snart vil komme i tanke om, at de ikke bare vil have de nye smarte IOT-produkter – de vil forresten også have dem med et passende sikkerhedsniveau. Vi vil være sikre på, at vores fjernsyn på væggen ikke bruges til at overvåge hele familien eller som nøglehul til at hacke sig indenfor med henblik på andre former for kriminalitet.

Det kaldes også "cybersecurity by design", når sikkerheden er tænkt ind i produkter fra start. Og øget satsning på det felt er en af tre hovedanbefalinger i en ny rapport om "Fremtidens marked for cybersikkerhed," som Deloitte netop har udgivet sammen med Innovationsfonden og Alexandra Instituttet. Anbefalingerne er identificeret gennem interviews med en lang række eksperter, forskere og entreprenører.

Hvilket niveau er godt nok?
Men hvordan skal Danmark og danske virksomheder konkret gå til værks for at vende noget, der ved første øjekast alene ligner en trussel til også et være en offensiv mulighed for vækst, jobs og en plads i det globale førerfelt som en nation, der er kendt for at levere produkter med høj cybersikkerhed?

For det første skal Danmark – både samfundet og virksomhederne – handle. Og vi skal handle hurtigt. Danmark er godt nok EU's mest digitale land, men vores generelle cybersikkerhed er ifølge FN kun på en global 34. plads. Der er altså et gab mellem den hastige og imponerende danske digitalisering og vores sikkerhed bredt set i samfundet. Men gennem bl.a. vores høje digitalisering og veluddannede arbejdsstyrke, så har vi ikke desto mindre forudsætningerne for at komme i front med "security by design".

Den nye rapport anbefaler, at Danmark udvikler et nyt produktparadigme baseret på såkaldt "security by design", hvor bl.a. nationale standarder, certificeringer og best practise-udvikling understøtter virksomhederne i deres produktudvikling til et passende cybersikkerhedsniveau.

Investering i kompetencer
Derudover skal især samfundet investere mere i kompetencer, forskning, uddannelse og innovation bl.a. inden for identitets- og adgangskontrol, netværkssikkerhed og kryptologi. Der skal etableres flere specialuddannelser og udvikles flere kandidater med topkompetencer. Cybersikkerhed skal også tænkes ind som en del af folkeskolen.

Ude i virksomhederne handler det primært om, at lederne begynder at investere og tiltrække kompetencer og bidrage til at skabe en positiv spiral, så der opstår et tilstrækkeligt stærkt miljø i Danmark, der kan skabe innovation og bringe os i førerfeltet inden for "security by design".

Det gælder er især virksomheder på områder, hvor Danmark i forvejen har en stærk position f.eks. vedvarende energi og medico. Men det gælder naturligvis også produkter rettet direkte mod forbrugerne.

Det åbne spørgsmål er, om Danmark og danske virksomheder skal have maksimalt udbytte af, at verdens forbrugere og samarbejdspartnere lige om lidt vil efterspørge produkter, hvor cybersikkerheden er tænkt ind fra start? Hvis vi forpasser chancen for at investere og vende cybersikkerhed til en konkurrencefordel i de danske produkter, så gør vi både os selv meget sårbare, og vi overlader initiativet til andre.

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder