Viden med værdi - dit faglige forspring

Advarsel: Brugen af dette redskab nedsætter virksomhedens vækst
Foto: Colourbox
Strategi Af
Jeg beklager den clickbait agtige overskrift – men jeg synes det her emne er vigtigt, og lidt ligesom når eksempelvis IKEA advarer mod produkter eller værktøjer med fejl, eller når der er billeder af potentielle skadevirkninger på tobakspakningerne, så synes jeg at målet – i det her tilfælde, anyway – opvejer midlet.

Baggrunden for min advarsel er, at selvom langt de fleste virksomheder og organisationer ønsker profitabel vækst, så viser eksempelvis analyser af 400 mellemstore Danske virksomheder over en 5-årig periode imidlertid at under 20 pct. af virksomhederne leverer på denne helt centrale strategiske målsætning.

Der er mange forskellige specifikke og generelle forklaringer på dette faktum, men jeg frygter at en af de væsentligste er blevet overset, og at vi derfor begår den samme fejl igen og igen.

Sagen er at mange af os har udviklet vækststrategier med anvendelsen af et værktøj, der viser sig at have betydelige uheldige og negative bieffekter. Et værktøj og en model, der reducerer valget af mulige vækststrategier til – i bedste fald – fire virkningsløse alternativer, og i værste fald reelt nedbringer virksomhedens vækst gennem defokusering og igangsættelse af ligegyldige vækst-indsatser.

Redskabet? Det er naturligvis Ansoff's Vækstmatrice jeg taler om. Mange kender den sikkert, og flere har måske endda hørt den omtalt som en teori, hvad der vist er at stramme den lidt.

Redskabet er en 2x2 matrice, som angiver fire forskellige vækststrategier. Og selvom det vist rent formidlingsmæssigt ikke er helt efter bogen, at vise et redskab, og så bede læseren om IKKE at bruge det, så kan det alligevel ses nedenfor.

 


I anvendelsen af redskabet skal virksomheden, der søger vækst, vurdere hvilke af de fire vækststrategier – eksempelvis diversifikation – der har det største potentiale for at levere væksten som virksomheden søger. Altså om virksomheden eksempelvis skal søge nye markeder til sine eksisterende produkter eller måske udvikle nye produkter og ydelser til sine eksisterende kunder – i form af en produktudviklingsstrategi. Enkelt, praktisk og til at forstå.

Problemet er imidlertid, at redskabet entydigt skaber fokus på henholdsvis produkter/ydelser og kunder / markeder som om det var de eneste relevante håndtag, der kan skrues på for virksomheder, der ønsker vækst. Som den gamle sandhed om, at hvis man har en hammer, så tolker man alle problemer som søm, der bare skal have en på hovedet. Men redskabets grundantagelse om at det handler om produkter og kunder alene, når der skal designes en vækstsstrategi er forkert – endda i den grad forkert.

Nyere analyser af virksomheder, der skaber hurtigt og profitabel vækst; virksomheder, der skaber egne markeder; og virksomheder, der konstant vokser mere end deres konkurrenter, viser at der er en lang række andre og langt mere potente vækst håndtag end eksempelvis produktudvikling. Nogle af disse er interne og handler om indre motivation, energi, inspiration, formål og ikke mindst ledelse mens andre er mere eksternt rettede og handler om eksempelvis om partnerskaber, præcis udnyttelse af forskellige vækst-multiplikatorer, anvendelse af teknologi, omvendte forretningsmodeller og meget andet godt. Det vil føre for vidt at komme ind på det denne gang, men jeg lover, at mit næste indlæg i Børsen Ledelse vil handle om (nogle af) disse effektfulde vækststrategier – der virker. Men for nu vil jeg opfordre til at Ansoff's vækstmatrice pilles ud af alle lærebøger, at der påsættes en stor fed advarsel om at man som virksomhed kan komme grundigt til skade med redskabet, og at vi alle sammen lover hinanden ikke at bruge det mere.


Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder