Viden med værdi - dit faglige forspring

Drop kampen mod uret
Foto: Colourbox
Ledelse & organisation Af
"Hay mas tiempo que vida", siger de i Nicaragua. Der er mere tid end liv. I Danmark er vi så fokuseret på tiden, at vi glemmer livet undervejs. Vi glemmer at tage hensyn til, hvordan vi får energi til livet og tror fejlagtigt, at vi ved at sove mindre end tidligere generationer, holde arbejdsfrokost og svare mails kl. 5.45 og 23.15 præsterer bedre. Et skift i fokus fra tids- til energioptimering vil være et intelligent valg.

Det synes at være tidens naturgivne udfordring, at der altid mangler tid. Kampen mod uret starter, når du hører alarmen om morgenen og sætter i gang med dagens første aktiviteter. I en verden der bliver mere kompleks og accelereret i tempo, kommer du hurtigt bagud. Som modsvar vælger nogen f.eks. at læse deres mails som det første, når de vågner om morgenen. Det giver nemlig en god fornemmelse at være lidt foran og hurtigt "placere bolden på de andres banehalvdel". Som konsekvens bidrager vi selv til at skrue tempoet i vejret.

Teknologien hjælper til med at øge tempoet ved at stille nye muligheder til rådighed. For de fleste er det en herlig følelse at være effektiv og få noget fra hånden, men alligevel er det som om, der ikke er nok timer i døgnet. Vi sover derfor kortere tid end tidligere generationer og mange holder arbejdsfrokost for at kunne finde en ledig tid i mødekalenderen. Tiden er en begrænset ressource.

Tiden er en begrænset ressource – energi kan fornys
Din krop har imidlertid en anden opfattelse af tid. Den er baseret på en biologisk tilgang, hvor der udledes energi og oplagres ny energi. Kroppen og hjernen har behov for perioder med hvile og søvn, perioder med fysisk aktivitet og sågar korte perioder med mild stress for at holde sig ung og skarp. Det betyder, at du bliver træt i løbet af dagen, men det betyder også, at du kan forny energien i løbet af dagen. Derfor bliver energien mere interessant at fokusere på frem for tiden, som er en begrænset ressource, der aldrig kan fornys.

Når vi fokuserer på tiden, risikerer vi at komme i konflikt med vores egen biologiske energi og så opstår problemerne. Skønt mange karrieremennesker f.eks. er overbeviste om, at det er helt fint at sove 5-6 timer i døgnet, viser al forskning, at det ikke slår til. Med fokus på tiden føles det måske godt at svare mails kl. 5.45 og være på forkant og lige få lavet præsentationen til teammødet, når der er helt ro i huset kl. 22.30-23.50. Men med fokus på energien er det en rigtig dårlig idé. Din hjerne og krop vil være meget skarpere i længden, hvis du fx sover fra kl. 23.00 – 6.30 hver eneste dag. Du ved det sikkert godt, men gør måske alligevel noget andet. Skiftet i fokus handler derfor om gode enkle standarder for arbejdslivet – og måske om at få chefen med på idéen.

Den nye standard
Overordnet består den nye standard i at se på arbejdsdagen som bestående af en række sprint i stedet for som ét langt maratonløb. Dit hoved og din krop har behov for restitution i løbet af dagen for at kunne holde sig frisk og klar til de opgaver, du virkelige prioriterer at lave godt. Med fokus på tiden ender du med at arbejde som et maratonløb – med fokus på energien bliver din nye standard en række arbejdssprint understøttet af nogle gode standarder.

En leder i et medicinalfirma fik f.eks. følgende nye standard at følge i en måned:
  • Sov min. 7 timer hver nat
  • Gå en tur alene i 10 min. om formiddagen
  • Følg en guided meditation 10 min. hver eftermiddag
  • Spis regelmæssigt tre store måltider om dagen
  • Drik max 2 genstande om dagen – også i weekenden
  • Uddeleger eller aflys energidrænende møder og opgaver
Efter en svær opstartsuge var standarderne i drift. Og efter endnu tre uger kunne der ses indikatorer på effekten i form af halvering af antal dage med hovedpine. Spontan medarbejder feedback omkring større nærvær på møder og i 1-1 situationer og en generel forbedring af den selvoplevede arbejdsglæde. Selvom der umiddelbart forsvinder noget tid, når vi sover mere og tager 2 gange 10 minutter ud i løbet af dagen til restitution, så mere end opvejer vores forbedrede præstationsevne tabet.

Og hvis du skal arbejde til du er 72 år, er det måske en god strategi på lang sigt at fokusere mere på energien end tiden. Tid er der nok af, som de siger i Nicaragua. 

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder