Viden med værdi - dit faglige forspring

Et win-win scenarie: Internationale talenter og skandinavisk arbejdskultur
Foto: Colourbox
Ledelse & organisation Af
To hjerner tænker bedre end én. Det er et ordsprog, som enhver, der arbejder med projekter til daglig, ved, er sandt. Med mine snart 10 år i en internationalt fokuseret start-up har jeg erfaret, at den danske arbejdskultur knytter sig særligt til dette ordsprog. Er der eksempelvis tilknyttet flere medarbejdere til et projekt, er det også i høj grad nemmere at sikre kvaliteten af slutproduktet. Den danske arbejdskulturs flade struktur betyder, at det er nemt at føre en åben dialog mellem leder og medarbejder, hvilket er med til at sikre, at alle bliver hørt. Men kan denne struktur blive for dansk? Kan vi styrke kundskaberne i den danske arbejdskultur med globale input?

Hvis du udvikler et produkt, der er målrettet flere forskellige internationale modtagere, så mener jeg, at det er rimeligt at sige, det team, der udvikler produktet, bør afspejle det samme. Er det ikke tilfældet, begrænses produktets potentiale, fordi der er risiko for, at vi tænker for ens. Derfor prioriterer vi hos Better Collective i høj grad rekruttering af internationale medarbejdere til vores team. Desuden er Better Collective en virksomhed, der er afhængig af vidensmedarbejdere og specialister til at udvikle produkter, og for at få de dygtigste med på holdet, er det helt afgørende, at vi kigger ud over landets grænser.

Hvorfor internationale medarbejdere i en dansk virksomhed?
Better Collective er en virksomhed, der lever op til at være mangfoldig. Det kan blandt andet ses på sammensætningen af medarbejderne i vores hovedkontor i København. Hvis du besøger kontoret, vil du møde mere end 30 forskellige nationaliteter, og 55 pct. af kontorets ansatte er fra andre lande end Danmark. Men hvorfor overhovedet rekruttere internationalt? Vores erfaring er, at der opstår en række positive resultater, når så mange internationale medarbejdere udfolder sine talenter i den danske arbejdskultur.

En af fordelene ved den danske arbejdsstruktur er, hvordan den påvirker vores tilgang til ledelse. Den flade arbejdsstruktur, som vi benytter os af, indbyder både danske som såvel udenlandske medarbejdere til at være mere åbne over for deres nærmeste overordnede. Samtidig har vi bemærket, at inklusionen af kulturer, hvor man ikke er bange for at konfrontere andre, har hjulpet vores medarbejdere med at blive mere selvsikre, når de giver udtryk for tanker og holdninger.
Den struktur har medført, at vi minimerer risici ved at implementere ideer, som måske ikke er blevet sagt, fordi den enkelte medarbejder tøvede med at dele sin ide.

Takket være den flade arbejdsstruktur får vores ansatte også hurtigt ansvar og bliver selvstændige i deres måde at håndtere opgaver på. Det giver internationale medarbejdere mulighed for at trives og udvikles på en helt anden måde, end hvad andre internationale kulturer har kunnet tilbyde dem tidligere. Samtidig betyder graden af ejerskab over egne produkter, og dermed friheden til at udføre et stykke arbejde med sin egen arbejdsstil og ambition, at det er muligt at have en kreativ tilgang og generere flere idéer. Resultatet er medarbejdere, der i høj grad er stolte af det arbejde, de udfører.

Sådan booster internationale medarbejdere dansk arbejdskultur
Det kan lyde en anelse ulogisk, men inklusionen af internationale medarbejdere øger rent faktisk de danske aspekter af vores arbejdskultur. Et af disse aspekter er den sociale kultur, der er associeret med det at arbejde i en dansk virksomhed. En af mine hypoteser er, at når internationale medarbejdere tager til Danmark for at arbejde, er det nemmest for dem at skabe et socialt netværk gennem deres kollegaer. Derfor bliver arbejdspladsen også et sted, der er rart at være, i takt med at den bliver mere social. Den sociale atmosfære på vores kontor gør det også nemmere at indgå i et samarbejde, fordi grænsen mellem det at være ven og kollega er mere udvisket end hos andre virksomheder.

Et ret interessant eksempel på, hvordan en virksomheds sociale kultur kan se ud i praksis, er Better Collectives personaleforening. En personaleforening er en dansk indlejret, kulturel institution og er derfor ikke noget, man umiddelbart oplever i andre internationale arbejdskulturer. I år er bestyrelsen i personaleforeningen udelukkende ikke-dansk. Selvom de ikke kender de danske traditioner, har vi oplevet, at de i høj grad omfavner sociale events som juleklip, Sankt Hans og andre traditionelle danske højtider, og organiserer arrangementer, som alle vores medarbejdere med glæde deltager i. På den måde booster de internationale medarbejdere rent faktisk danskheden i vores arbejdskultur.

Sådan tiltrækker du internationale medarbejdere
Hvis du stadig læser med, så håber jeg, at du nu har fået mere blod på tanden for at rekruttere internationale medarbejdere – men for at kunne tiltrække en global medarbejderstab mest effektivt, er der en række områder, som din virksomhed bør overveje først:

1. Tal samme sprog
Hvis du ønsker at rekruttere internationale medarbejdere, er det vigtigt, at din virksomheds sprog er internationalt – det mest relevante sprog vil være engelsk. Dette er fundamentalt nødvendigt, hvis man vil være en virksomhed med en international virksomhedskultur – al intern kommunikation skal altså være på engelsk.

2. Et godt onboarding-program
Topledelsen bør have onboarding af nye medarbejdere som sin topprioritet. Som en hurtig voksende virksomhed har Better Collective lagt megen energi og ressourcer i at skabe en stærk onboarding-proces. Det indebærer basale aktiviteter som at alle nye medarbejdere uanset stilling, starter første arbejdsdag med at spise morgenmad med det team, medarbejderen skal arbejde sammen med i fremtiden, før medarbejderen får en egentlig guidet tur af kontoret og får tildelt arbejdsopgaver.

Vi prioriterer samtidig højt, at nye medarbejdere får en grundlæggende forståelse for vores virksomhed og alle dens medarbejdere. Det gør vi bl.a. ved at give medarbejderen et skræddersyet program for den første måned med besøg og interviews i andre afdelinger.

Men den allerstørste styrke i vores onboarding program er involveringen af topledelsen. Hver måned præsenterer topledelsen og afdelingsledelsen deres fokus og historie om Better Collective for nye medarbejdere. Selv vores CEO og COO, medstifterne af Better Collective, finder tid til at fortælle historien til alle nyansatte. Det er en af måderne, hvorpå vi virkelig kan håndhæve vores flade struktur og sikre, at vores effektive arbejdskultur forbliver intakt, selvom vores virksomhed vokser.

3. Vær forberedt på logistikken
At rekruttere internationale talenter til Danmark betyder, at du er nødt til at være klar på en masse logistiske spørgsmål om det at flytte til et nyt land. Jeg vil anbefale, at en person i jeres HR-afdeling stifter bekendtskab med, hvor nye kolleger kan få hjælp til at få et CPR-nummer, en bankkonto, en lejlighed osv. Derudover hjælper det også at være en virksomhed med en såkaldt Fast Track-ordning (en ordning, der hjælper i forbindelse med ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse til udenlandsk arbejdskraft, red.), når det kommer til at få internationale arbejdstagere til Danmark.

Er din virksomhed ny, når det kommer til at rekruttere internationale talenter, vil jeg anbefale jer at samarbejde med AIESEC Denmark, en organisation, der hjælper din virksomhed med at finde internationale talenter, der leder efter et job i udlandet.

4. Brug dine medarbejdere med international erfaring
Når du rekrutterer internationale medarbejdere, er det vigtigt, at alle niveauer i organisationen er med på at påtage sig det internationale perspektiv i arbejdet. Det er er vigtigt at have et sundt mix af kulturer og åbensindede individer – også i ledende positioner.

De fleste organisationer har danske ansatte, som enten har været udstationeret eller har erfaring fra andre internationale virksomheder som specialist eller leder. Det er vigtigt at bringe de personer i spil, når nye internationale medarbejdere lander i din virksomhed. Denne type leder har nemlig ofte evnen til at tilpasse sin kommunikation og lederegenskaber til at skabe det bedste arbejdsmiljø for deres internationale 'holdkammerater'.

5. Tilpasningsdygtig og åben ledelse
Det er altafgørende, at din virksomhed er åben over for de internationale medarbejdere. I kan ikke forvente at rekruttere internationale medarbejdere og "pådutte" dansk arbejdskultur gennem et envejs-system vil være effektivt. Som virksomhedskultur er I nødt til at være åbne over for den feedback og det input, I får fra en mangfoldig kultur. Den danske arbejdskultur er stærk – og dens grundelementer ødelægges ikke af at arbejde med forskellige kulturer. Faktisk vil dig og din virksomhed finde ud af, at hvis man er åben over for andre arbejdskulturer, vil de bedste aspekter fra den danske arbejdskultur kun forstærkes.

Disse punkter er blot nogle få, grundlæggende komponenter i en virksomhedskultur, som du skal give opmærksomhed, hvis du ønsker at tiltrække og fastholde internationale talenter i virksomheden. Det tager tid at integrere den internationale arbejdskultur med de danske arbejdsstrukturer - men I vil opleve, at atmosfæren i jeres virksomhed på den lange bane vil blive påvirket til det bedre, og det samme vil kvaliteten af jeres arbejde.

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder