Viden med værdi - dit faglige forspring

Danske virksomheder sidder på en guldgrube, de ikke kapitaliserer på
Foto: Colourbox
Ledelse & organisation Af
Gode idéer er brændstof for virksomheder. Det er gennem nye idéer, at virksomheder udvikler sig, udvider deres produktportefølje og holder afstand til konkurrenterne.

IKEA var en helt almindelig møbelproducent, indtil en ansat havde problemer med at få en sofa, han havde købt til sig selv, ind i sin bil. Han måtte skille den ad for at få den ind i bilen. Det var formentlig ikke første gang, nogen havde haft dén udfordring, men det var den kvikke ansatte og en opmærksom leder, der så potentialet i at tilbyde møbler i samlesæt, som køberen selv kunne køre hjem og samle.

En visionær medarbejder i TDC prøvede i flere omgange at komme igennem med idéen om at tilbyde adgang til musik som en del af ens mobilabonnement. I begyndelsen var der ingen, der syntes, at det var en god idé, men TDC kan i dag takke den vedholdende medarbejder, for at han ikke gav op, så de kunne skabe Play. I øvrigt lang tid før Spotify og Apple Music.

Start hos manden på gulvet
Ovenstående er eksempler på idéer, der har haft en stor betydning for såvel virksomheder som kunder og samfund og som er startet med en god idé fra en medarbejder på gulvet, og med en ledelse der var opmærksom og forstod at se potentialet.

Men efterhånden som virksomheder vokser falder opmærksomheden typisk for medarbejderes gode idéer, og i stedet bliver forbedringer og innovation udviklet af ledelsen. Fælles for ledelsesdrevne forbedringer er, at de ofte er større initiativer, der kræver ekstra ressourcer, og hvor der ofte er en ikke-ubetydelig risiko for ringe return on investment.

Medarbejderdrevne forbedringer er derimod ofte små og mange, og kan gennemføres med begrænsede ressourcer og lille risiko.

En tandpastaproducent havde problemer med, at papæsker blev solgt uden tandpastatuben indeni. Et konsulentprojekt blev sat i gang, problemet blev analyseret og en løsning identificeret, hvor pakkerne kørte gennem en maskine, der målte vægten af pakken og smed de tomme ud i en bakke. Det fungerede godt de første par uger. Herefter konstaterede man dog, at maskinen pludselig ikke registrerede nogle tomme pakker overhovedet. Det viste sig, at Jack, der betjente linjen, var træt af at tømme bakken med de tomme pakker flere gange om dagen, så han havde sat en blæser op foran maskinen, der blæste de tomme pakker ned fra båndet. Problemet var løst af en medarbejder for 100 kr. Måske skulle man have spurgt ham til at starte med.

Alle medarbejdere har idéer til, hvordan de kan gøre tingene bedre, smartere og mere effektivt. Det har de, fordi det er dem, der får produktionen til at fungere. Det er dem, der betjener kunderne, og det er dem, der skal samle op, når noget ikke fungerer, eller kunderne ikke får det, de synes, de har betalt for. Det er derfor også medarbejderne, der har den største indsigt i problemerne, og ofte også de mest håndgribelige og praktiske idéer til at løse dem.

Mange bække små...
Tænk på dine egne medarbejdere. Det er formentlig ikke helt urealistisk at forestille sig, at de løbende har 3-4 idéer hver til, hvordan man kan gøre tingene bedre. Så kan du gange antal medarbejdere med 3 eller 4, og så har du en fornemmelse af, hvor mange idéer, du løbende har til rådighed. Hvis bare halvdelen af idéerne repræsenterer en halv procents forbedring hver, hvor meget vil de så være værd? Måske er der ovenikøbet en "IKEA idé" i blandt.

I dag kan du digitalisere medarbejderdreven innovation og forbedringer.
I dag kan digitale platforme involvere alle medarbejdere i processen med at dele idéer, udvikle idéer og eksekvere på idéer. En digital platform gør det muligt at involvere flere, arbejde på tværs af siloer og sågar involvere kunder. Det gør det muligt at arbejde fokuseret med strategiske indsatser, og det kræver ikke tidsrøvende workshops. Det skaber ikke alene konkret værdi – det kan også styrke medarbejdernes engagement og ansvarsfølelse, når de oplever, at deres idéer bliver brugt, og at de kan være med til at forme sit eget arbejde og gøre en forskel for kunderne og for virksomheden.

Medarbejderes (og kunders) ideer repræsenterer således en guldgrube af forbedringer og innovation, der blot venter på at blive samlet op og omsat til resultater – ofte uden de store budgetter og den store risiko. Hvor lang tid har du råd til at vente?

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder