Viden med værdi - dit faglige forspring

Folkemødet 2018 – hvorfor du også burde tage til Bornholm
Foto: Colourbox
Ledelse & organisation Af
Er Folkemødet ikke bare Distortion for Djøf'ere? Var det din første tanke, da du læste overskriften? Jeg håber at kunne udvide din opfattelse af den værdi, som Folkemødet faktisk repræsenterer for erhvervslivet. Og hvem ved? Måske ender du endda med at bestille en færgebillet til Bornholm.

Ja, det er rigtigt, at Folkemødets primære formål med deres egne ord er at styrke demokratiet i Danmark, og umiddelbart kan det måske være svært at se den direkte relevans af denne dialog for dig som erhvervsleder, men jeg vil vove at påstå, at du slet ikke har råd til ikke at deltage i eller i hvert fald følge med i, hvad der rører sig på Folkemødet og dermed i det danske samfund. Folkemødet er nemlig en direkte afspejling af de tendenser, der rører sig i samfundet, og som påvirker os alle som borgere, kunder, medarbejdere og virksomhedsledere.

Det kan betale sig at tage til Bornholm
Mit første argument er dejligt håndgribeligt: Du kan betragte Folkemødet som en (næsten) gratis markedsanalyse, hvor du får direkte indblik i de problemstillinger og udfordringer, som en af Danmarks største arbejdsgivere står overfor. Problemstillinger og udfordringer, du måske kan hjælpe dem med at løse? Det er alt andet lige de færreste virksomheder i Danmark, der har råd til at se bort fra den offentlige sektor som kunde, og på Folkemødet er der en uformel stemning, der åbner op for nogle kreative og udviklende dialoger, som I måske aldrig ville have haft mulighed for at indgå i under andre omstændigheder. I vil sandsynligvis få lejlighed til at tale med nogle personer, som det måske ville kræve flere måneders forarbejde at få i tale hjemme på kontoret. På Bornholm er jakkesættet smidt, og paraderne er nede og erstattet af åbne og uformelle dialoger, og der kan i sidste ende godt betale sig at vide, hvilke behov borgerne og den offentlige sektor har nu og i fremtiden.

Vi er alle i samme båd
Uanset politisk orientering befinder virksomheder og offentlige organisationer sig i det samme Samfund 4.0, hvor borgerne er den stærkeste drivkraft bag efterspørgslen efter udvikling i ikke mindst teknologiske muligheder. Der har måske aldrig før været større sammenfald mellem de tendenser og udfordringer, som du skal tage stilling til som leder i både den private og den offentlige sektor. Der er en forventning blandt borgere, virksomheder og kunder om for eksempel hurtig og gnidningsfri respons og interaktion i forhold til de ydelser og services, man nu engang har behov for. Og der er samtidig også behov for at tage hånd om den usikkerhed, det kan give den enkelte medarbejder at skulle navigere i en organisation, hvor også de teknologiske dagsordener stiller massive krav til nye kompetencer. Alt sammen udfordringer, der går på tværs af det private og det offentlige. Alt sammen udfordringer, der er i fokus på Folkemødet 2018.

Vi kan lære noget af hinanden
Jeg vil i samme forbindelse vove at påstå, at den offentlige sektor og private virksomheder kan lære noget af hinanden. På lige fod med private virksomheder står det offentlige overfor et konstant behov for at omstille produktionsapparatet til at kunne levere i krydsfeltet mellem borgerbehov og de teknologiske muligheder. Og der er en lang liste af eksempler på den rivende udvikling i den offentlige sektor:
  • Udviklingen af hele IT-infrastrukturen på tværs af den offentlige sektor
  • Udviklingen af en ny sundhedsinfrastruktur med supersygehuse og anvendelse af f.eks. telemedicin
  • Nye muligheder i undervisningssektoren ved brugen af nye læringsplatforme
  • Nye teknologier udvikles i universitetsmiljøerne. Teknologier, der også kan finde anvendelse i industrien
  • Anvendelsen af velfærdsteknologi inden for de klassiske velfærdsområder i f.eks. kommunerne
Ovenstående er ikke blot eksempler på ydelser, som private virksomheder kan tilbyde den offentlige sektor. Det er også eksempler på innovative løsninger i fokus i den offentlige sektor, som private virksomheder kan lade sig inspirere af.

Rammerne og mulighederne for innovation, inspiration og dialog er med andre ord fuldt ude til stede på Folkemødet. Og de tre grundlæggende forudsætninger, der kræves for innovation, et åbent mindset, et krydsfelt af forskellige kilder til viden og veldefinerede problemstillinger, er essensen af Folkemødet.

Så ses vi på Bornholm?

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder