Viden med værdi - dit faglige forspring

Tillidsbrud: de unge stoler ikke på os
Foto: Colourbox
Ledelse & organisation Af ,
Den unge generations tillid til virksomhederne har taget et markant dyk nedad til det laveste niveau i fire år efter flere år med fremgang. Millennials sender dermed et klart opråb til virksomhederne om at tage et større ansvar i samfundet.

Millennial-generationen har talt. De har ikke tillid til virksomhedernes motivation og etiske kodeks og opfordrer erhvervsledere til at gøre en positiv forskel i verden. Faktum er desværre, at under halvdelen mener, at virksomhederne i dag opfører sig etisk korrekt og er med til at forbedre forholdene i samfundet. 75 procent mener, at virksomhederne fokuserer på deres egen agenda fremfor på det bredere samfund, og 63 procent mener ikke, at virksomhederne har andre ambitioner end at tjene penge.

Ifølge millennial-generationen bør virksomheders vigtigste prioriteter være at skabe arbejdspladser, fordre innovation, forbedre ansattes liv og karriere samt at påvirke samfundet og miljøet positivt. Men oplevelsen af prioriteterne på deres nuværende arbejdspladser er på øget indtjening, effektivisering og produktion af varer eller services – alle tre er områder, som ifølge de unge bør prioriteres lavest.

Deloitte har for 7. gang afdækket over 10.000 globale millennials' (født 1983-1994) holdninger til arbejdsmarked, job og samfund. Resultaterne er opsigtsvækkende. For efter en årrække med positiv fremgang er tilliden til erhvervsledere faldet. For politikerne ser det endnu værre ud – 71 procent stoler ikke på, at politikere kan løse samfundets problemer.

Når tilliden er droppet så markant det forgangne år efter flere år med fremgang, er det udtryk for en international tillidskrise mellem den unge del af arbejdsstyrken og virksomhederne og ikke mindst politikerne. Vi ser en desillusioneret millennial-generation, som har høje forventninger til virksomhedernes engagement i at løse verdens problemer. Forventninger som de ikke ser indfriet.

Hvordan genvinder vi tilliden?
Vi bør se dette som et opråb og en mulighed for at komme tættere på fremtidens arbejdsstyrke og lukke gabet mellem de unges forventninger til virksomhederne og det, de i dag oplever. Her ligger et enormt potentiale for virksomhederne i at tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere og for at skabe motivation og trivsel samtidig med, at man styrker relationerne til sine kunder.

Der er da også håb forude, da mange millennials har tiltro til, at erhvervsledere bidrager positivt, og de tror på, at virksomheder kan have en positiv effekt på samfundet. Ifølge undersøgelsen mener 75 procent, at multinationale virksomheder har potentialet til at løse nogle af verdens største samfundsmæssige, økonomiske, miljømæssige og sociale udfordringer. De indikerer dermed, at virksomhederne har en forpligtelse til at tage et større samfundsansvar. Et ansvar der rækker ud over profit for egen forretning.

Det er dog min klare overbevisning, at profit stadig bør være fundamentet for en virksomheds eksistens, og at profit er godt – for profit giver os mulighed for at bringe nye løsninger til markedet og investere i fremtiden. Men profit bør 'blot' være et middel til at nå et større samfundsmæssigt mål.

Sæt fokus på formål
Selvom vi skal have arbejdshandskerne på, er jeg i min rolle som leder fortrøstningsfuld for fremtiden – og ikke mindst fremtidens unge generation. I Deloitte har vi længe arbejdet med et højere formål end profit – vi kalder det Impact that Matters. Sidste år lancerede vi vores ambition om at gøre en positiv forskel for 50 millioner menneskers fremtid gennem WorldClass – et initiativ, der støtter op om FN's verdensmål og fokuserer på uddannelse, opgradering af kompetencer, vækst og ikke mindst lige muligheder for alle. Den 4. industrielle revolution indbefatter, at jobs forsvinder, og vi ser det som vores forpligtelse som global organisation at hjælpe med den omstilling og omskoling, der skal til for, at vi får alle med på rejsen.

I praksis er der flere måder at tage et større socialt ansvar på. Vi tror på, at analyse og indsigt om fremtidens arbejdsplads, Industry 4.0 og et lands potentialer, kan være med til at skabe fundamentet for en faktabaseret diskussion om vores fælles fremtid. Vi tror også på, at investeringer i bæredygtige og samfundsrettede løsninger hjælper virksomheder og offentlige organisationer til at fokusere deres strategi og innovation på verdensmålene. Og vi tror på, at globale initiativer kan være med til at fremme udviklingen. Her har millennial-generationen gode forudsætninger for at hjælpe med at drive den forandring, da de er født med et globalt mindset.

Slip talenterne løs
Netop i dag løber UNLEASH af stablen for andet år i træk. UNLEASH er et globalt initiativ, hvor 1000 talenter er samlet i en uge med det formål at komme med løsninger på FN's verdensmål. 50 konsulenter fra Deloitte og 15 talenter tilbringer fire dage sammen med andre talenter fra hele verden. Sidste år foregik det på Danmarks højskoler med det resultat, at 199 løsningsforslag på verdensmålene blev skabt på blot en uge. I år afholdes UNLEASH i Singapore, og Deloitte står i spidsen for innovationslaboratorier, hvor talenterne bliver guidet igennem en innovationsproces og ender med at præsentere deres løsning foran potentielle investorer. De bedste løsninger hyldes ved en prisoverrækkelse, hvor de samtidig får investeringer eller konsulentbistand til at realisere deres løsningsforslag.

For Deloitte er WorldClass og UNLEASH en investering i vores egne talenter såvel som i vores fælles fremtid. For vores talenter er det en mulighed for at slippe kreativiteten løs og gøre en forskel. Fra et virksomhedsperspektiv favner UNLEASH innovation, samskabelse og talentudvikling – og initiativet åbner op for helt nye samarbejdsformer med andre virksomheder, NGO'er, fonde og organisationer, som har samme målsætning om at gøre en forskel i samfundet.

Vi har ikke svarene på alt. Men jeg tror, at vi er på rette vej. Dette baserer jeg på, at vi netop er kåret som Danmarks 3. bedste arbejdsplads blandt business-studerende og i øvrigt får rigtig god feedback fra vores medarbejdere omkring vores fokus på et højere formål og samfundsansvar. Vi er desuden blevet bedre til at omfavne diversitet og har styrket samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne. Hvis vi fortsætter den rejse, tror jeg, at vi også i fremtiden kan tiltrække og ikke mindst fastholde de dygtigste talenter i verden. 

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder