Viden med værdi - dit faglige forspring

Garanteret succesfuld ledelse?
Foto: Colourbox
Ledelse & organisation Af
Vil du være succesfuld som leder? Så følg disse fem vigtige råd:
  1. Vær fysisk til stede
  2. Lyt til din medarbejder
  3. Vis empati
  4. Vær tydelig i kommunikationen
  5. Giv plads og medansvar til din medarbejder
Med nogle få justeringer kan du endda bruge de samme gode råd til at blive succesfuld som
forælder eller som ven, nabo eller elsker. Man kan tilføje, at hvis ovenstående fem gode råd virker
meget fremmede for dig, så har du formentlig nogle ret grundlæggende problemer med sociale
relationer i det hele taget. Og så er det nok ikke et lederkursus, du har behov for.

Der findes jo i dag et enormt opbud af kurser, som lover at gøre dig til en bedre og mere succesfuld
leder. Ambitionen om at gøre det godt som leder er selvfølgelig prisværdig, og der er formentlig
mange af disse kurser, som har et rigtig godt og anvendeligt indhold, og som kan give inspiration og
være berigende i forhold til at begå sig i lederrollen. Men i den anden ende af skalaen har vi også en
række mindre heldige, letkøbte modeller, der risikerer at fremstå så banale, at de bliver misvisende.

Lad os tage den simple overskrift "lyt til din medarbejder". Det er da rigtig fint, hvis du gerne vil
gøre dette -- men hvad siger det egentlig om dig, at du skal huske dig selv på det? At lytte til sin
medarbejder -- eller til medmennesker i det hele taget -- bør ikke være "et godt råd". Snarere bør
det være en selvfølgelighed, som man til stadighed kan forsøge at praktisere bedre. At lytte med
oprigtig og omsorgsfuld nysgerrighed er snarere en kompleks egenskab, som er helt grundlæggende
menneskelig, men som kan være utrolig svær at efterleve til fulde. Det er en proces, man altid kan
blive bedre til, og ikke et "godt råd", man lige skal huske at skrive sig bag øret.

I min hverdag som klinisk psykolog taler jeg ofte med folk, som har problemer med en dårlig leder.
Jeg tror bestemt ikke, det skyldes, at der er blevet investeret for lidt i lederkurser -- nogle gange er
det endda som om det modsatte er tilfældet. Eksempelvis når medarbejderen tydeligt kan se,
hvordan lederen netop har været på kursus og baserer sine samtaler på indøvede "god leder"-
spørgsmål. Man har ikke rigtig indtryk af, at der bliver lyttet, men nærmere at der er en eller anden
forudbestemt formular, der rammesætter en mærkværdig inautentisk ordveksling.

At lytte oprigtigt kan aldrig sættes på formel. Det handler om en indstilling, hvor man er i stand til
at sætte et andet menneskes virkelighed før sin egen. Og om at kunne parkere alle tanker om
budgetter og bundlinje og tilsidesætte sine forestillinger om, hvad der er rimeligt og urimeligt. At
lytte autentisk indebærer en bevidsthed om, at det andet menneske giver rigtig god mening ud fra
dennes livshistorie, baggrund og erfaringer.

Hvad angår relationen til medarbejderne mener jeg, at lederrollen trækker meget på grundlæggende
kompetencer, som gælder i alle mulige relationer som for eksempel familie, parforhold og
venskaber. Ledelse kræver visioner, drivkraft og ansvar -- og det kræver virkelig sit at leve op til
disse ting. Men hvad angår medarbejderrelationer, så er det vigtigt at huske, at evnen til at lytte
oprigtigt, kommunikere klart og udvise empati er almindelige og forventelige egenskaber. Dette er
dog meget krævende, når det skal fungere på professionelt niveau, hvor der ikke er undskyldning
for forglemmelser eller for at træde ved siden af. Derfor indebærer lederrollen også et ansvar for
kommunikationen. Men det er ikke noget, vi kun skal afkræve lederen -- vi bør også forvente det af
både medarbejdere og andre medmennesker i øvrigt.

Lederen skal naturligvis gå i front og kan gøre meget for at facilitere samarbejde, men det er dog
ikke til at komme udenom, at medarbejderen har en stor del af ansvaret for at samarbejdet lykkes.
Hvis et samarbejde kører dårligt, vil man ofte sige, at det skyldes dårlig ledelse. Der er en ulighed i
ansvaret, som ikke altid er helt rimeligt. Medarbejderens evne til samarbejde vil altid være
afgørende for, hvor godt samarbejdet kan fungere. Det bliver jo ikke kun godt af, at den ene part er
engageret og har taget en masse lederkurser -- og alligevel støder jeg sjældent på kursustitler som:
"Styrk dine relationelle kompetencer – og bliv en succesfuld medarbejder".

Jeg tror vi skal være varsomme med at ophøje lederens kommunikationsevner til en helt særlig
kategori for menneskelig adfærd, der adskiller sig fra andre mennesketypers gøren og laden. Lad os
ikke gøre lederrollen mere mystisk, end den er.

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder