Viden med værdi - dit faglige forspring

Det vi kigger med, afgrænser det vi kan få øje på
Foto: Colourbox
Ledelse & organisation Af
I sidste uge sendte jeg en brusende bølge ud på det professionelle onlinenetværk LinkedIn, under titlen "Leder, skab mening eller forsvind". Det udløste en storm af forundring og opmærksomhed. Nogle ledere reagerede med skepsis, og andre med jubel og likes. Andre var tavse... Måske følte de sig ramt?

Når jeg bruger ordet "leder", så mener jeg alle os der går forrest som direktør, chef, teamleder, foreningsformand, politisk leder eller som leder af en virksomhed, koncern eller tilsvarende. I min rolle som rådgiver for ledere, oplever jeg en stor vilje til at ville meningsskabelse. Mange siger at det er svært, men det gør ikke noget, så længe du arbejder ærligt med det.

Ledere der vil lykkes med at føre deres medarbejdere, medlemmer og deltagere succesfuldt gennem den næste forandring, bliver nemlig nødt til at tage faciliterende meningsskabende ledelsesværktøjer i brug i fremtiden.

Nu tænker du måske, at der er gået "Ted Talk" i hendes Kristine igen. Måske... Men sagen er den, at jeg kan SE en massiv forskel på de ledere der inviterer andre med sig, og på dem der dikterer og skælder ud.

Det er lederens facilitering af forandringsprocessen, der er nøglen til at skabe mening og motivation blandt de medarbejdere, der skal bære forandringen igennem – og som skal kunne fungere og præstere i den ny virkelighed efter forandringen. Og når jeg skriver "facilitering af forandringsprocessen", så mener jeg alle de ting du gør, siger, mener, udtaler, skaber, bygger, skriver og skælder ud over. Alt det til sammen, fortæller noget om hvordan du tackler en forandring.

Dine medarbejdere, medlemmer og kollegaer ser alt. Det er lige som dine børn. Du kan ikke skjule noget, selv om du prøver. De opdager hvor smuthullerne er, hvor du viser svaghedstegn. Alt hvad du gør er kommunikation. Også det du ikke gør som leder. Dine bevægelser, dine ord. Den måde du lytter på. Dit blik. Det hele er redskaber som den faciliterende leder skal være opmærksom på.

At skabe mening er blevet et slags buzzword. Det giver ikke særlig god mening, at gøre mening til et buzzword, for mening opstår når noget virker for dig. Et buzzword er et ord som vi har sagt for mange gange, og derefter er blevet meget trætte af. Det er desværre ved at ske for ordet "mening". Og det var jo ikke meningen. Meningsskabelse er derimod et rigtig godt ledelsesredskab.

Den amerikanske organisationspsykolog Karl Weick har udtalt at "Det vi kigger med, afgrænser det vi kan få øje på". Weick taler om ledelse af meningsskabelse. Hvis dine briller er lidt slørerede, så ser du mindre end hvis har pudset dem, eller hvis du vælger at tage en kikkert for øjet i stedet for en lup.

Som leder kan du stille både brille og kikkert til rådighed for dine medarbejdere eller foreningsmedlemmer, og motivere dem til at foretage et valg der giver mening for dem – og for virksomheden. Alt efter hvilke synsfelt vi vælger, så vil vi få øje på noget, men ikke på noget andet.

I en kommune kan der for eksempel stilles skarpt på at tiltrække flere tilflyttere end fraflyttere. Det er god ledelse, at skabe optimisme blandt borgerne og medarbejdere, ved at fortælle områdets succeshistorier. Det kan oven i købet give mening for flere af os der bor i området, at vi fortæller historien videre til nogen vi kender andre steder i landet, i håb om at de også kunne tænke sig at flytte til vores sted. Som medarbejder i en kommune kan det give mening at arbejde med tilflytning, når man selv kan mærke at man er glad for at bo eller arbejde det respektive sted.

I en virksomhed kan der for eksempel stilles skarpt på produktivitet. Det kan man både gøre ved at indføre flere skemaer, lean, stående kvik-morgenmøder, konkurrencer om at nå et højere mål og meget andet. Man kan også vende brillerne om, og kigge på hvad produktivitet egentlig vil sige. Giver det mening at producerer mere end vi gør? Kan det tænkes at vi skal producere anderledes i stedet for? Giver det mening for virksomheden, ledelsen og for medarbejderne at producere på denne måde?

Weick siger desuden, at ledere ofte glemmer, at det er det, de gør, og ikke hvad de planlægger, der forklarer deres succes. Netop derfor kan ledere have gavn af at kende til redskaberne i faciliterende ledelse. Når du faciliterer dine medarbejdere, så gør du det nemlig lettere for dem at udføre deres opgaver. Faciliteringen gør det lettere for dem at komme ind til kernen bag udfordringen. Komme bag det som vi ofte gør og gør uden nærmere eftertanke.

Vi kender nok alle en leder, som er rigtig god til at snakke, prale og måske komme til at love lidt for meget. Men vedkommende når aldrig til at handle. Det bliver bare ved snakken. Når Weick henviser til, at succes er det vi gør, og ikke det vi planlægger, så kunne det tyde på at det kan give mening at gøre noget, i stedet for blot at drømme om at gøre. Medarbejdere er vilde med ledere som GØR i stedet for at tale om at gøre det.

Skab oplevelser! En af de bedste måder hvorpå vi som ledere kan GØRE i stedet for blot at planlægge. Det er at skabe fælles oplevelser der knytter organisationen eller foreningen sammen. En fælles mening og kultur skabes af fælles oplevelser; aktiviteter, fælles opgaver osv. Hvis folk skal dele mening, skal de tale sammen om deres fælles oplevelse. Som leder kan du facilitere og investere i fælles handlinger og oplevelser, samt en fælles italesættelse bagefter. Det vil knytte mennesker sammen og skabe mening, og måske kan det også blive ganske sjovt.

At skabe oplevelser behøver ikke at være en tur i Tivoli (det er også sjovt). Med oplevelser mener jeg de stunder vi er sammen som mennesker, hvor vi får lejlighed til at tale sammen og komme lidt under overfladen, både på hinanden og på vores faglige fælles projekt eller opgave.

Som leder kan du være med til at faciliterer meningsfulde oplevelser, både på makro- og på mikroniveau. Lige fra den inspirerende faglige personaledag og den store projektgennemgang, til den korte meningsfulde samtale på byggepladsen eller ved kaffemaskinen.

Jeg ønsker dig en god og meningsfuld arbejdslyst!

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder