Viden med værdi - dit faglige forspring

Leder, tænk stort og Danmark vil få flere globale virksomheder
Foto: Colourbox
Ledelse & organisation Af
Ledelserne i de mellemstore virksomheder er nødt til at mobilisere mere mod og ambition, hvis vi fremover skal se flere virksomheder forvandle sig til globale spillere. Men de skal også have mere politisk opbakning.

Der er omkring 800.000 virksomheder i Danmark. I disse år etableres cirka 80.000 nye virksomheder hvert år – det er 220 om dagen. En analyse fra Small Great Nation-samarbejdet mellem Deloitte og tænketanken Kraka viser desuden, at vi er et af de lande, der optager flest patenter, samt at rammevilkårene for innovation er gode i Danmark. Vi er altså både ret entreprenante og opfindsomme i dette lille land.

Men vores analyse viser også, at selv om vi får startet mange virksomheder, så bliver kun ganske få til store globale virksomheder. Her halter vi efter en række andre dygtige nationer. Der er undtagelser såsom medicinalindustrien, hvor Danmark klarer sig i særklasse. Men generelt er vi ikke dygtige nok til at udnytte de muligheder, der gemmer sig i vores entreprenante og innovative befolkning. Der er for få af vores små og mellemstore virksomheder, som bryder gennem loftet og bliver rigtig store og globale og høster den optimale vækst og arbejdspladser hjem til Danmark.

Mit ærinde her er at spille nogle tanker på banen til andre ledere, som jeg tror kan medvirke til, at flere danske virksomheder kan bryde gennem lydmuren og blive globale spillere.

Troen og modet skal komme oppefra
For det første vil jeg med udgangspunkt i mine over 30 års erfaring med at hjælpe danske virksomheder med strategi, revision og rådgivning slå én ting fast: De små og mellemstore virksomheder, der udgør hovedparten af Danmarks erhvervsliv, mangler ikke potentiale men derimod ambitioner, mod og tro på, at det kan blive stort.

Jeg tror årsagen er, at vi er vokset op med stærke offentlige institutioner, der sætter rammerne i et trygt og stabilt samfund, hvor vi skal have alle med. Det er i sig selv super positivt – både for samfundet og økonomien, og på netop det område er Danmark forbillede for mange andre nationer. Det har desværre den bagside, at jorden aldrig rigtig brænder under os. Det ligger i vores DNA, og det betyder i mine øjne, at vi mangler incitamenterne til virkelig at være ambitiøse og tænke stort nok og til for alvor at stå på egne ben.

Og her mener jeg, at vi som ledere har en stor opgave med at præge tankegangen hos vores medarbejdere og især de unge medarbejdere hele vejen ned gennem virksomheden. Vi må kigge udad og lære af og inspireres af både svenskerne og amerikanerne og måske kineserne. Hvordan tænker de anderledes? Hvad kan vi lære? Og vi som ledere må kigge indad og tænke større, så troen og modet starter oppefra i virksomhederne.

Det seje træk bag en global strategi
For det andet vil jeg pege på, at mange mellemstore danske virksomheder er rigtige gode til at formulere målsætninger og lægge planer, men ikke nær så gode til at formulere strategier og de handlinger, der giver strategien vinger. Måske ser man på kapacitetsomkostningerne den ene dag og skruer måske lidt op for salgsindsatsen den næste. Ofte mangler det langsigtede, strategiske perspektiv, der handler om at finde ud af, hvilke muligheder virksomheden har i forhold til at globalisere, samt hvordan disse muligheder skal omsættes til konkrete, taktiske handlinger. Det kræver et langt sejt træk, med ledelse, bestyrelse og medarbejdere ombord. Men lykkes det, er potentialet enormt. Den slags strategiprocesser er ofte tidskrævende og kræver stor ledelsesmæssig energi. Det kræver også mod og en portion risikovillighed at forandre en virksomhed til det bedre og større. Ledelserne i de mellemstore virksomheder er nødt til at mobilisere det mod, hvis vi fremover skal se flere danske virksomheder forvandle sig til globale spillere.

Politikerne skal også skubbe vognen i gang
For det tredje vil jeg pege på, at vi som samfund og især fra politisk hold nødt til at reagere og aflive myten om, at vi har et af verdens bedste skole- og uddannelsessystemer. Vi uddanner for mange inden for samfundsvidenskab og humaniora, mens vi uddanner for få inden for sundhedsvidenskab, IT og tekniske fag. Det kræver politisk handling at fremme højere optag på de mere IT-tekniske uddannelser end humaniora. De seneste målinger viser heldigvis, at politikerne er ved at bringe os på rette vej.

Politikerne skal også komme med en hjælpende hånd både nationalt og i EU-regi, fordi livet generelt er for besværligt for de mindre og mellemstore virksomheder, der ikke har juridiske og andre forvaltningsmæssige eksperter ansat. Mange af disse virksomheder er i dag nødt til at hyre eksterne konsulenter for at navigere i myndighedsjunglen. Det er i alles interesse at give mindre og mellemstore virksomheder mere albuerum til at skærpe fokus på kunderne og øge konkurrencekraften og dermed gøre sig gældende internationalt.

Lad os ved fælles indsats fremme den strategiske dagsorden og finde modet til at tænke stort og ambitiøst i ledelseslokalerne. Og lad os i fællesskab fortsætte presset for at få den nødvendige hjælpende hånd fra politisk side, så vi kan få flyttet Danmark fra at være en nation af små og mellemstore virksomheder til en nation, hvor endnu flere virksomheder udnytter vækstmulighederne og gør en forskel på den globale scene. 

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder