Viden med værdi - dit faglige forspring

Er strategien stadig på ferie?
Foto: Colourbox
Strategi Af
I juni "venter vi lige til efter ferien", i juli er der mere eller mindre lukket ned, og i august "skal vi lige lande". Sommerferien i Danmark betyder efterhånden 2-3 måneder med nedsat udviklingsaktivitet i mange virksomheder. Få 5 idéer til hvordan I puster liv i strategirealiseringen, hvis den har tabt pusten – så der også er råd til sommerferie om tre år.

Velkommen tilbage! Har du nydt sommerferien? Hvad med strategien? Stadig på ferie? I Danmark betyder sommerferien efterhånden flere måneder med nedsat udviklingsaktivitet i mange virksomheder. I juni "venter vi lige til efter ferien", og i august "skal vi lige lande". Der prioriteres hårdt, holdet er ikke samlet og driften vinder. Det er forståeligt nok. Men det er også hamrende ærgerligt at tabe momentum på de strategiske initiativer og aktiviteter, som skal fremtidssikre virksomheden. Det er med andre ord nu, du som leder skal puste liv i strategien igen og vise, at både den, du og organisationen er tilbage med fuld styrke. Her er et par konkrete idéer til, hvordan I effektivt og hurtigt får pustet liv i strategirealiseringen, hvis den har tabt pusten:
 1. Saml og mobilisér tropperne
 2. Genbesøg vision og formål
 3. Gør status og fremhæv fremskridt
 4. Fortæl de gode historier om konkrete resultater
 5. Involvér så mange som muligt i at justere planen for resten af året
1. Saml og mobilisér tropperne
Nej, det er ikke nok med en e-mail! Uanset hvilket ledelsesniveau du er på, virker det stærkt at samle holdet. Det kan være helt lokalt eller en bredere kreds. Få kollegerne ind i samme rum, så I mærker hinandens nærvær, ser hinanden i øjnene og giver håndslag på, at nu skal strategien og forandringerne have en skalle, samtidig med alt det andet I skal nå.

Hvordan det konkret skal foregå, afhænger af jeres kultur. Men det er en oplagt platform for dig og dine lederkolleger til at sende nogle budskaber af sted og pudse jeres ledelseskommunikation af. Samtidig kan det fysiske møde være en lidt længere workshop, hvor ledere og medarbejdere sammen får sat nogle ord på forventninger, forhåbninger, frustrationer, optimisme – og hvad, der motiverer jer til at komme godt i gang igen efter ferien.

2. Genbesøg vision og formål
Din ledelseskommunikation må nødvendigvis indeholde klare budskaber om virksomhedens vision og strategi. Hvad er formålet med alt det, I er i gang med? Hvad er formålet med at re-boote strategiarbejdet? Du har nok sagt tingene før, alt afhængigt af hvor I er i processen. Men det kan ikke gentages ofte nok. Visioner og strategier tager tid at forstå og tage ind. Der er gået en sommerferie, og dermed minimum to måneder siden du sidst fortalte om visionen og strategien. Hvordan ser verden ud nu? Er der noget nyt at berette? Med det forandringstempo vi oplever for tiden, er der sandsynligvis nye vinkler og budskaber, der giver anledning til at genbesøge den fælles ledestjerne, som skal drive jer videre de kommende år.

Acceptér og ignorér et par himmelvendte øjne i teamet eller fra salen. Tal til dem, som kan og vil. Tal til dem, som udviser ansvar, mod og lederskab. Talenterne. Giv dem nogle ambitiøse pejlemærker at sigte efter. Resten af flokken skal nås på andre måder.

Vis at du selv er tilbage for fuld styrke efter ferien – og at du har visionen og strategien med dig.

3. Gør status og fremhæv fremskridt
Inden du springer direkte fra de store linjer til handling, så gør status på, hvad der skete før ferien. Spol tilbage og anerkend den store indsats der blev gjort – og de ting I nåede sammen. Og ja, der var sikkert også ting, I ikke nåede. Det kan I bringe op, når I skal planlægge de kommende aktiviteter. Men brug tid i jeres status på at fremhæve jeres fremskridt. Det er veldokumenteret, at det skaber arbejdsglæde og lyst til at gøre mere. Brug spørgsmål som disse:
 • Hvad er vi lykkedes med sammen – og hvad gjorde det muligt?
 • Hvilke konkrete resultater har vi skabt? Hvilke data understøtter det?
 • Hvilke barrierer fik vi taget hånd om og måske ryddet af vejen?
 • Hvilke strategiske indsatser/aktiviteter kan vi sætte flueben ved?

Hvis I har fokus på feedback, kan det også indarbejdes her, i form af positive ting folk har gjort som kollega eller fagperson.

4. Fortæl de gode historier om konkrete resultater
En del af jeres status kan med fordel være at bruge storytelling til at fastholde og motivere organisationen til at fortsætte det gode arbejde med at omsætte strategien til konkret værdi. For én ting er de store visionære tanker. Noget andet er, hvordan de rent faktisk bliver omsat til konkret handling og resultater i organisationen.

Der er en latent risiko for, at det visionære ender i abstrakte floskler, når strategien kommunikeres. Sker det, bliver motivation hurtigt til aversion blandt medarbejderne, enten fordi de ikke kan se sig selv eller deres fagområde i visionen, eller fordi de ganske enkelt ikke kan afkode, hvordan de skal omsætte den til praksis. Her er det vigtigt, at du som leder kender svaret på og kommunikerer, hvornår og hvordan den enkelte medarbejder eller afdeling er med til at realisere strategien og visionen. Jo flere konkrete eksempler du kan give, desto bedre. Knytter du oven i købet eksemplerne til autentiske hverdagshistorier fra organisationen, som medarbejderne kan genkende sig selv og sine kollegaer i, får dine budskaber endnu mere klangbund.

Hvis I har en kommunikationsafdeling, så hold dem tæt på processen. De kan opfange og forædle de gode historier i og omkring strategiarbejdet ud fra de erfaringer og succeser, der er opnået blandt ledere og medarbejdere i de første faser i strategirealiseringen, og sprede dem internt i organisationen:
 • Har en idé eller prototype udviklet før sommerferien f.eks. et så åbenlyst potentiale til at skabe værdi til organisationen eller omverden, at historien om den skal fortælles?
 • Findes der allerede nu eksempler på, at visionen og strategien lever gennem hverdagshandlinger blandt ledere og medarbejdere? (hint: det gør der)
 • Høster organisationen eller omverden allerede frugterne af en indsats, der er en åbenlys og konkret omsætning af strategien til praksis?

Der findes masser af oplagte muligheder for at bruge eksemplets magt til at gøre de visionære og ofte abstrakte strategiske budskaber mere håndgribelige. Find dem og brug dem aktivt i din ledelseskommunikation. Som en sidegevinst får du plusser på troværdighedskontoen, når du som leder demonstrerer, at du har en føling med medarbejdernes hverdag og kan koble deres opgaver direkte til strategien.

Få også andre ledere og medarbejderne til selv at fortælle om deres små (og store) succeser med at omsætte strategien til praksis, så de bliver ambassadører for visionen og strategien. Deres hverdagseksempler og stemmer vil skabe genkendelighed i organisationen og fungere som inspiration og motivation blandt kollegaerne. Gør historierne levende ved at anvende direkte citater, fotos af medarbejderne i arbejdssituationer – eller udnyt potentialet i at arbejde med forskellige videoformater.

5. Involvér bredt i at justere planen for resten af året
Strategiplanen hænger på væggen eller ligger på PC´en som en Powerpoint eller Excel-ark. Når de store linjer er genfortalt og eksemplificeret, og de gode historier om fremskridt er delt, så er det tid til at justere planen i forhold til, hvad der er afsluttet, og hvad der fortsat udestår. Tag så mange som muligt med i dialogen. Ledergruppen er selvskrevet. Men mange medarbejdere er også ivrige efter at blive inddraget, og den praktiske udmøntning af jeres strategi er en perfekt anledning. De overordnede linjer er ikke til forhandling, men planlægningen af de konkrete initiativer og aktiviteter bør ret beset involvere dem, som er tættest på kerneopgaven, nemlig medarbejderne. Arbejd f.eks. med denne type spørgsmål:
 1. Hvad er det vigtigste at nå i mål med de kommende måneder?
 2. Hvilke aktiviteter/initiativer kan vi betragte som færdige og skal derfor fjernes?
 3. Hvilke aktiviteter/initiativer skal reformuleres, eller er ikke længere relevante?
 4. Hvilke aktiviteter/initiativer mangler fokus, og skal have ekstra vægt i den nye version af handleplanen?
 5. Hvilke nye aktiviteter/initiativer skal tilføjes?
 6. Hvilken konkret adfærd vil understøtte realiseringen af vores strategi? (find konkrete idéer til adfærdsdesign i Morten Münsters bestseller Jytte fra marketing er desværre gået for i dag)

Efter dette arbejde står I med en strategisk handleplan, som er frisk, opdateret og relevant. Og relevante handleplaner er ofte mere motiverende end forældede handleplaner.

Sommerferien er slut, og jeres strategirealisering er tilbage på sporet og i god form!

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder