Viden med værdi - dit faglige forspring

Hvordan får vi vores purpose ud i virksomheden?
Foto: Colourbox
Ledelse & organisation Af
For nogen virksomheder er deres definerede purpose hele grundlaget for deres eksistens – deres WHY.

Et eksempel er Volvo, som arbejder ihærdigt på at skabe den sikreste og mest spændende bil oplevelse for den moderne familie. Volvo har i den forbindelse forpligtet sig til, at i 2020 vil ingen blive dræbt eller alvorligt skadet i en ny Volvo bil eller SUV.

For andre virksomheder er et purpose bare en fluffy sætning i en virksomhedspræsentation, som ikke bliver efterlevet i hverdagen, og som både kunder og medarbejdere kan gennemskue som forceret og mindre autentisk.

Purpose mobiliserer medarbejdere
Jeg tror på at en virksomheder, som jager profit, med et purpose, er mere succesfuld en virksomhed, der blot jager profit. Hvilket kun understøttes af EY Beacon Institute og Harvard Business School, som dokumenterer at 82 pct. af purpose drevne virksomheder, i deres undersøgelse, vækster deres top-linje. I samme studie viste, at 48 pct., af de virksomheder der ikke var purpose drevne, et fald eller stagnering af top-linjen.

Et purpose kan også mobilisere dine medarbejdere på en måde, som jagten på profit alene ikke kan. Et purpose gør det nemmere for medarbejderne at tage beslutninger. Et purpose kan bidrage til, at medarbejderne føler en større mening med deres arbejde, hvilket kan påvirke livskvalitet og arbejdsglæde.

Men for at en virksomhed kommer op blandt de 82 pct. der bidrager positivt til verden og samtidig oplever vækst på top-linjen, kræver det at deres purpose kommer ud og leve blandt medarbejderne.

I denne artikel vil jeg fokusere på hvordan I indledningsvis får jeres purpose ud og leve. Jeg har i en tidligere artikel beskrevet hvordan en virksomhed kan finde sit WHY – sit purpose (klik her). Jeg er inspireret af Simon Sineks strukturerede og samarbejdende metode til at finde en virksomheds WHY og den efterfølgende udrulning. Nedenstående reflekterer nogen af hans tanker og ideer kombineret med mine egne erfaringer.

Start udrulning blandt mellemledere
Et purpose eller WHY er typisk fundet i en arbejdsgruppe, der består af de øverste ledere i en afdeling/virksomhed eller en udvidet gruppe der inkluderer udvalgte repræsentanter fra virksomheden. Og når det er fundet og artikuleret, skal det ud og leve blandt medarbejderne.

Og i den forbindelse er involvering af medarbejdere, og engagerende kommunikation to vigtige forudsætninger for en succesfuld udrulning.

Derudover er de umiddelbare ledelseslag under den øverste ledelse – afhængig af størrelsen på virksomheden – motoren for ethvert initiativ. Hvis den gruppe ikke bliver engageret, reduceres effekten dramatisk. Og hvis den gruppe ikke bliver engageret og aktiveret, kommer dit purpose eller strategiske initiativ aldrig rigtigt ud at leve i organisationen.

Start derfor med at invitere din top 20 eller top 50 gruppe af medarbejdere. Inviter også de forandringsvillige og de nysgerrige. Disse personer bliver ambassadører og vil i højere grad bidrage til en entusiastisk udrulning af jeres purpose. Du skal have fornemmelsen af at størstedelen af gruppen er positivt indstillet omkring denne nye milepæl.

Målet med denne session er at få deltagerne til at tage ejerskab af jeres purpose. Derudover skal de få en fornemmelse af, hvordan jeres purpose kan bidrage til at gentænke systemer og processer i organisationen, og en fornemmelse af hvordan jeres purpose kan bidrage til at identificere nye mulige produkter og services.

Når du inviterer til mødet, bør du afsætte ca. 3 timer til nedenstående 4 trin.

Trin 1: Sæt konteksten
Introducer hvad et purpose/WHY er, og demonstrer værdien af et purpose for virksomheden og medarbejderne. Eksemplificer gerne fra andre virksomheder, for eksempel Volvo, som lever et purpose, der tydeligt manifesterer sig i deres handlinger, produkter eller services.

Trin 2: Del oplevelsen
Selve oplevelsen omkring at finde virksomhedens WHY er oftest en meget positiv og stærk oplevelse, som bringer gruppen tættere sammen og som krystalliserer hvordan virksomheden bidrager til omverdenen. Bed et par af lederne, som har deltaget i processen med at finde jeres purpose eller WHY, om at dele deres oplevelse.

De kan for eksempel tage udgangspunkt i et eller flere af nedenstående spørgsmål:
  • Fortæl os hvad der skete under jeres purpose session
  • Hvilke historier hørte du, som gjorde indtryk på dig?
  • Hvad var nogle af højdepunkterne i jeres purpose session
  • Hvordan har du det med at arbejde her efter jeres purpose session?
  • Hvad inspirerede dig mest?
Trin 3: Skab fælles ejerskab af jeres purpose
Et WHY eller purpose kan konstrueres ved at identificere det bidrag, som organisationen har givet til andres liv. Dernæst identificeres hvilken indvirkning det har haft på folks liv, og hvad det har fået folk til at GØRE eller BLIVE. Og en sætning formuleres ud fra de tanker.
Del dette tankesæt med folk og henvis eventuelt til konkrete historier eller ord fra jeres purpose session. Derefter løftes sløret for jeres konkrete WHY eller purpose med den større gruppe.

Efter en kort samtale om gruppens indledende indtryk sendes folk ud i grupper, og bliver bedt om at fortælle deres egne historier, om hvornår de har været stoltest af at være en del af organisationen. Når historierne deles efterfølgende, vil mange af historierne typisk have en forbindelse til det purpose, som blev præsenteret tidligere og folk vil ofte mærke en begejstring, som vil bekræfte det formulerede purpose.

Trin 4: Find nye muligheder
Efterfølgende beder I grupperne om at identificere nye muligheder inde i virksomheden - for eksempel omkring nye systemer og processer, som bør ændres eller introduceres.
Og til sidst bedes grupperne om at identificere, med udgangspunkt i det formulerede purpose, nye produkter og services.

De samme principper kan tilpasses og benyttes i forbindelse med større medarbejder kick-offs hvor man ønsker at lancere og udrulle et purpose eller WHY.

Ovennævnte er som beskrevet den indledende introduktion, som skal få folk til at tage ejerskab af jeres purpose, og give dem en fornemmelse af, hvordan jeres purpose kan bidrage til at gentænke systemer og processer i organisationen, og en fornemmelse af hvordan jeres purpose kan bidrage til at identificere nye mulige produkter og services.

En ting er at holde et møde og lancere en ide. Noget andet er at få ideen ud at leve i dagligdagen. I den forbindelse bør jeres purpose – jeres WHY – være tydeligt manifesteret i jeres prioriteter og jeres strategiske roadmap og videre ned i til de konkrete initiativer som I sætter i gang.

Og som altid skal I, som ledere og mellemledere, leve jeres purpose i hverdagen og i handlinger. Hvis ikke mor og far lever det de prædiker, bliver det udvandet og mister sin værdi.

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder