Viden med værdi - dit faglige forspring

Vores kontroliver tager livet af visionerne
Foto: Colourbox
Ledelse & organisation Af
Danmark er på mange måder mere sikker, mere rigtigt og mere mangfoldigt end nogensinde før. København topper listen som verdens bedste badeby, er med på top 10 over de bedste byer at leve i, og danskerne er på top tre over de lykkeligste folkefærd i verden. Men hvad med visionerne for fremtiden, har de det lige så godt?

Man kan i hvert fald konkludere, at alt der kan sættes på skema og måles, der går det godt. Men ud fra en kommunikativ og måske lettere socialkonstruktivistisk tilgang så er Danmark, og vi som danskere, blevet fattigere, vil jeg vove at påstå.

Noget af det, der skaber rigdom og vækst i et samfund – og i virksomheder – er visioner. Troen på at turde drømme. Turde turde. At se en fremtid, der er anderledes end i dag, hvad enten vi taler om et samfund eller en virksomhed – uden at kende svarene på hvordan 100 pct. Og ser vi på vores kollektive danske evne til at turde drømme. Turde have visioner, der er ambitiøse på egne og andres vegne – så ser det knapt så godt ud for lille Danmark. Og det ikke kun en skam – det kommer også til at blive et problem for vores virksomheder og samfund på den korte og mellemlange bane i kampen om de bedste investeringer, medarbejdere og livsglæde.

Selvfølgelig er visioner ikke alene en løsning på alverdens problemer og udfordringer. Men at kunne sætte et mål og en retning, som samler og motiverer folk til at handle, følge og gøre ting anderledes end før og give tro og ikke mindst tillid til en bedre fremtid, det er alfa omega for enhver virksomhed og ethvert samfund. Ellers går ting i stå eller i værste fald tilbage.

I den sammenhæng er den moderne anvendelse af tal i kommunikation (fra medier over debatter til annoncer m.v.), hvor vi sætter lighedstegn mellem tal og sandheder – et problem. Intet kunne være mere forkert. Tal i sig selv er fantastiske. Data er godt. Målinger er gode. Men den magt de tillægges i dag, er usundt for vores samfund, vores debatter og vores måde at kommunikere sammen på som mennesker.

Vores iver for at kunne kontrollere vores verden og prøve at "regne" fremtiden ud via formler, modeller og målepunkter og dermed mindske risici og glemme vores begrænsninger som mennesker uden clairvoyante evner, er i gang med at hæmme vores måske allervigtigste evne som mennesker. Nemlig evnen til at forestille sig det abstrakte – det der endnu ikke er sket på tværs af tid og rum. Det at drømme og skabe tillid blandt andre mennesker til den samme drøm – eller vision. Det er denne evne, som hele vores moderne samfund bygger på med fælles forståelse og tillid til penge, firmaer, love m.m. De, og det meste af den moderne verden, er i bund og grund fiktive sociale konstruktioner, som kun eksisterer, så længe vi alle er enige om dem og deres værdi. Fordi vi tror på dem. Har tillid til dem. Stoler på visionen om, at de også er der i morgen. Stopper vi med det, så er de intet.

Derfor er det essentielt, at vi sikrer at vores kommunikation i virksomheder og i samfundet til og med hinanden og tør holde fast i visioner. Tør drømme stort og skabe noget, der er større end den enkelte, som vi kan støtte op om og være fælles om. Have tillid til. For en verden, der bliver mere og mere fragmenteret, hurtigere og hurtigere og sværere og sværere at navigere i ift., hvad der er fælles tillid til og forståelse af – aka fake news-pandemien – så er fællesskab og fælles visioner vigtigere end nogensinde.

Glemmer vi visionerne og drømmene om den bedre fremtid i jagten på det "perfekte kontrollerbare samfund", så har vi i min verden skabt et fattigere samfund, der på sigt vil hæmme vores lykke, vores virksomheders tiltrækningskraft og udvandet vores politiske idealer til et spørgsmål om, hvem der kan måle hvad bedst og mest præcist – uden hensyn til om det er det samfund, vi ønsker at leve i.

Hvad er løsningen så? Der er ikke et simpelt svar eller en enkelt løsning. Men det starter først og fremmest med mod til at turde drømme. Og stå ved, at man ikke altid har svar på alt og at det er OK at være i proces. En accept af at tal ikke er lig med den endegyldige sandhed. At ønske reel forandring for det bedre.

Et engelsk ordsprog siger "the fish rots from the head down" – med andre ord, virksomhedslederne og politikerne i Danmark skal gå forrest. De skal ud af busken og fortælle om deres drømme for Danmark. Hvor skal vi hen og hvorfor? Så skal vi nok sammen finde frem til hvordan.

Men det er bare min drøm.

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder