Viden med værdi - dit faglige forspring

Din synsevne er afgørende for din succes som leder
Foto: Colourbox
Ledelse & organisation Af
Hvordan rådgiver man nogen med en anden baggrund end en selv? Hvordan leder man en, hvis sko man aldrig har gået i? Når du ikke kan referere til egne oplevelser og erfaring, må du finde andre måder at skabe tillid og troværdiged på: Her bliver din synsevne – din indsigt – afgørende.

Er du leder på et fagområde, du ikke selv har erfaring med? Leder du et tværnationalt team? Eller er du ny konsulent og skal sparre med erfarne ledere? I sådanne tilfælde, hvor du ikke har samme erfaringsgrundlag som dem, du leder eller rådgiver, må du skabe rapport på anden vis. Det kan du gøre ved at træne din indsigt.

Sku' ha' gået til Louis Nielsen
Forestil dig, at du har dårligt syn og ofte kommer til at støde ind i folk på gaden eller træde din samtalepartner over tæerne. Det samme sker, hvis du ikke plejer din indsigt – så vil du, i overført betydning, jævnligt opleve at støde sammen med folk eller komme til at træde dem over tæerne.
For at undgå det, må du øve dig i at lede og kommunikere indsigtsfuldt. Jeg bruger det begreb, fordi det handler om at se perspektiver, motiver og muligheder, der ligger uden for ens vante verdensbillede.

At opøve indsigt betyder, at du udvider dit repertoire af forklaringsmodeller, så du ikke per automatik antager, at andre ser verden på samme måde som dig, men er i stand til at få øje på et bredere udsnit af de motiver, præferencer og behov, der styrer menneskers adfærd. Indsigtsfuld ledelse og kommunikation øger din evne til at lede eller rådgive andre – i særdeleshed dem, der har en helt anden baggrund end dig selv. Er din indsigt stærk nok, er det ikke afgørende, om du kan referere til samme erfaringer eller oplevelser som dem.

Derfor bør du sætte tid af til at "tage en synstest": Helt konkret skal du være opmærksom på, hvornår du i løbet af dagen kommer til at antage noget om andre. F.eks. at vedkommende, du rådgiver, kan se de samme perspektiver som dig, eller at din kollega havde dårlige intentioner, da hun overhørte dit forslag. Det kan være du er en af dem, der er hjulpet på vej af en naturlig empati, men det store flertalt af os har svært ved at abstrahere fra vores eget verdensbillede. Og selv empatiske mennesker, om end de er bedre til at relatere til forskellige typer mennesker, trækker først og fremmest på deres eget verdensbillede.

Undgå forførelsens snæversyn
Større indsigt handler ikke nødvendigvis om at forstå menneskers forskelligheder, men om overhovedet at få øje på forskellighederne – og være i stand til at navigere i dem. Det gælder om at kunne slå autopiloten fra og navigere manuelt i det omskiftelige terræn, der er et grundvilkår, når man arbejder med mennesker.

Mange erfarne ledere peger på evnen til at se som essentiel i ledelse. Heriblandt den tidligere underdirektør i Danisco og nu underviser på INSEAD, Mette Stuhr, som for nylig i et interview til Djøfbladet peger på konsekvensen af et snævert udsyn:

"Vi bliver nemt forført af opgaven – af at jagte de der salgstal. Og så ser vi ikke andet. Vi ser ikke det omkring os, det bag os [...]. Du ender med lig i lasten. Du har mistet de fleste af dine folk undervejs. De tager ikke længere ansvar. De gør, hvad de skal, og ikke hvad de kan." (1)

Der skal ikke den store ledelsesekspertise til at erkende, at den tilstand, Mette Stuhr beskriver, er skidt for både virksomhed og medarbejdere – og for lederen selv. Når medarbejdere kun gør, hvad der er absolut nødvendigt, går det ud over både trivsel, produktivitet og udvikling. Målet er derfor at skabe et arbejdsmiljø, hvor den enkelte – til en vis grad – kan indrette sit arbejde efter egne præferencer, så der skabes grobund for motivation og ejerskab. Det er ikke holdbart, hvis det skal bygge på 100 pct. gensidig forståelse – det er en menneskelig (og forretningsmæssig) utopi. Alternativet er at finde en balance, hvor medarbejdere og ledere har tilstrækkelig (selv)indsigt til løbende at navigere efter både egne og andres præferencer.

The Art of Connecting
En måde at opøve indsigt på er ved at skærpe din sensibilitet – her forstået som en fornemmelse for det ikke-åbenlyse. Dét er kernen i den ledelsestilgang, der beskrives af Dr. Valérie Gauthier (Associate Professor på HEC Paris) som Savoir-relier – "the art of connecting". Savoir-relier er en filosofi og metode, som Gauthier udviklede på baggrund af egne erfaringer med at løfte MBA-programmet på HEC Paris fra et ringe omdømme til en plads blandt verdens bedst renommerede ledelsesuddannelser.

Savoir-relier er en form for relationel intelligens, der sætter en person i stand til at skabe tillidsfulde relationer. Vejen dertil går ifølge Gauthier gennem selvindsigt, indsigt i andre, og ikke mindst evnen til at bruge sine sanser – herunder den sjette sans: intuitionen. Ved at styrke denne relationelle intelligens opnår vi "... better communication through positive, sensible, active listening in order to understand our environment and see the people we work with for who they really are, with their own ideas, their own self and sense of purpose ..." (2).

Man må lytte for at se, siger Gauthier. Den omfattende metode til Savoir-relier er beskrevet i hendes bog (3) – den inkluderer bl.a. udformningen af et skriftligt selvportræt og sportslige konkurrencer med kollegerne – men kogt ned handler det om at træne sin indsigt gennem tre velkendte trin: lyt, spørg, reflektér (i varierende rækkefølge).

Bliv på overfladen
Min pointe er, at indsigtsfuld ledelse ikke handler om at kende alverdens kulturer, at have psykologisk indsigt i alle personlighedstræk, eller vide nøjagtig hvad der motiverer hvert enkelt menneske. Som leder eller rådgiver forventes du ikke på overmenneskelig vis at kunne sætte sig ind i enhver tænkelig persontype. Du behøver ikke forstå til bunds, hvorfor nogle medarbejdere ser det som et personligt angreb, når der skal byttes skrivebordspladser, mens andre trives fint i kaos og i tide og utide afbryder arbejdet – både deres eget og andres – for at lufte deres seneste idé.

Derimod skal du være i stand til at se at det forholder sig sådan, at det påvirker arbejdsmiljøet, og at det er dit ansvar som leder at understøtte medarbejdernes forskellige præferencer – uden at hver enkelt skal have særbehandling. Derigennem kan som leder eller rådgiver være med til at sikre det rette fundament for at andre kan udfolde deres potentiale – frem for blot at gøre, som der bliver sagt.


(1) Djøfbladet nr. 7 (2018): https://www.e-pages.dk/djof/115/49
(2) Interview med HEC Paris: http://www.hec.edu/News-Room/News/Interview-with-Valerie-Gauthier-Leading-with-Sense-the-Intuitive-Power-of-Savoir-Relier
(3) Leading with Sense: The Intuitive Power of Savoir-Relier (2014) 

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder