Viden med værdi - dit faglige forspring

Ledelsesfilosofi fra rummet
Foto: Colourbox
Ledelse & organisation Af
Søger du det ultimative helikoptersyn på strategien eller din livsanskuelse, kan det være en idé at skifte rotorbladende ud med en tur på SpaceX til rummet for at få det helt store perspektiv. Det kan lyde filosofisk, men i disse disruption-tider, kaldes der på at tænke helt ud af boksen – i kosmiske dimensioner – og her kan det forunderlige Verdensalt give exceptionel inspiration.

Hvad har rummet med din virksomhed eller dig at gøre? Jo. Rummet er kreationens krybbe. Alle, der er i forretning, de kreerer. Hver dag. Det evige spørgsmål er blot i hvad retning – og hvordan man kan navigere med nutidens usikre forudsætninger, og her kan det give inspiration at skule til stormesteren: Rummet.

At gøre sig tanker omkring forudsætningerne for rummets eksistens, og de fra vores meget forskellige fysiske koncepter, der findes derude og forstyrrer vores verdensbillede og virkelighedsopfattelse er ikke blot god hjernegymnastik, men ikke mindst også vigtig i forhold til at lære at tænke ikke blot ud af boksen – men helt ud af lokalet – og det er nødvendigt at kunne, hvis vi skal være banebrydende, tænke nyt – og have en chance for berettigelse om 50 år.

Her er 3 koncepter fra rummet, der måske kan rykke ved dine strategiske tanker:

1. Nothing is as it seems!
Når vi i de sjældne øjeblikke står og lader os opsluge af nattens mørke tæppe og ser op på de funklende stjerner, så er vores opfattelse, at vi ser – op. Det er kun ved at zoome ud og igennem vores kendskab til fysikken, at vi kan se, at vi i virkeligheden står på en endeløs afgrund og stirrer ned i den, og at vi kun kan takke tyngdekraften for, at vi ikke ryger i den.

I rummet drejer det sig om en endeløs zoomen ud og ind. Intet er nødvendigvis, hvad det ser ud. Der skal forskellige perspektiver til for at se, hvad der i virkeligheden er. Der skal afprøves forskellige teorier for at se, om noget kan være noget andet end det, man ser. Man skal til tider se på det, som mangler, for at regne ud, hvad der kan være.

Hvad kan vi lære af det? Jo, de som man måske opfatter som noget af det mest nørdede, astrofysikere, de arbejder til dagligt med rammer for fysiske koncepter som nærmest er ubegribelige, de arbejder med tanker og forslag på løsninger, som er ekstremt banebrydende og kreative. Her tager man ikke en situation eller en tilstand for givet, før den er belyst ud fra flere teorier og afprøvet i forskellige scenarier, og der er lagt et fysisk regelsæt omkring den.

Men det gør vi i almindelig business. Vi kommer aldrig nok ud af boksen til at se, at vi ikke kigger op, men ned. Vi går ikke på løsningsopdagelse, for det ser vi som spild af tid og ressourcer, og de giveaways som ellers kunne komme på sådan en rejse, ser vi ikke som guldkorn til noget andet men som fejlslagne projekter. Vi løser problemer ud fra applied science, vi leder efter red og blue oceans, som alle bliver lidt lillae, fordi vi ikke kommer nok ud af vores comfort zone, og når vi skal tjene mere, sælger vi til kunder, vi allerede har og vi sælger produkter, vi allerede har og tilpasser til standardmodeller, vi har – og vi tør ikke tænke kreativt nok.

Vi dræber vores innovation ved ikke at tænke meget - vildere – ud af boksen. Turde mere, prøve mere og gøre flere forsøg, om ikke andet så i strategirummet, med opstillede forestillede scenarier, hvor vi kan forestille alle verdens ting og situationer, og hvordan virksomheden eller udfordringen ville vekselvirke med det. Der skal meget mere sci-fi i business, hvis vi vil være disruptere.

2. Virkelighed er subjektiv
Rummet danner rammer for et virvar af virkeligheder - ikke fordi dens egen virkelighed nødvendigvis består af flere men mere fordi os, der er i det, skaber vores egne subjektive virkeligheder.

Eksemplet med stjernerne og afgrunden afspejler meget godt, hvordan det fungerer – vores hjerne er for doven til at zoome ud og minde os om, hvordan det hænger sammen reelt.
Vi danner vores egen virkelighed, som er bygget ud fra eksempelvis de ting, vi har til fælles med "vores slags", såsom sanser, fysik/krop, historie, og de ting, vi fælles oplever. Det skaber en fælles grundforståelse af, hvad vi synes er virkeligheden. Vi fintuner hver især vores virkelighed alt efter, hvad vi gennemgår i vores opvækst og opdager og erfarer i vores liv. Den meget lille forskel gør f.eks., at vi ofte er i konflikt eller ikke kan forstå, hvorfor den anden leder ikke er enig i retningen, fordi vi har jo den fælles grundforståelse af virkeligheden – men så glemmer vi så bare lige, at den individuelle tuning gør, at andre har fået en anden "færdig" virkelighed.

Hvis vi en dag mødte andre rumvæsener, så ville vi sandsynligvis have enorme problemer med at overensstemme rammerne for vores fælles virkelighed. Alle deres forudsætninger for at skabe deres virkelighed vil være anderledes, og vi ville nok skændes om, hvilken, der var mest legitim.

Så galt er det ikke på jorden, men vi skændes alligevel på grund af de små forskelle, vi har, vi har konflikter og kurrer på tråden med alt fra kioskmanden til familien og til kollegaen.

I erhvervslivet hører jeg ofte erhvervsfolk, der taler om ledelsesudfordringer. Hvordan de kan få nogen til at forstå/gøre eller indse. Hvorfor der ikke er konsensus, og hvordan man opnår den.

Det universelle perspektiv her er at acceptere, at andre personer har andre realitetsbriller på, og at kampen med at få x til at "forstå" ved at blive ved med at gokke vedkommende i nøden måske bedre vindes ved bare at acceptere forskelligheden og gøre den til udgangspunktet for at finde en løsning. Eller bare at sige, hvor skabet skal stå men anerkende, at den anden har legitim begrundelse for at have en anden mening. Vi behøver ikke have den samme opfattelse. Kampen for konsensus er ikke altid nødvendig, alle behøver ikke føle det samme. Vi kan blive meget bedre til at være enige om at være uenige.

3. Virksomheden i rum-perspektiv
Der foregår meget i en virksomhed. Nede i virksomhedens maskinrum kan issues synes meget store. Forhindringer synes mange. Det kan synes meget svært at få udenlandsk arbejdskraft eller sende noget til Kina. Ja, der kan også foregå andre ting. Ens selvanseelse kan for eksempel også være meget stor. Ens opfattelse af at være ene spiller på markedet, at være den bedste, markedsledende, uden for konkurrences rækkevidde.

Ser man sig selv fra rummet kan man hurtigt forsøge at forestille sig, hvordan virksomheden ville se ud. Meget lille. Næsten til at overse. Det er hele Danmark også, det er til gengæld hverken Kina eller Rusland eller USA, og man kan så starte med at indtage følelsen af ydmyghed. Man er aldrig uden for konkurrenters rækkevidde.

Til gengæld ser hele verden også lidt lille ud, hvis vi zoomer længere ud. Vi lever i en globaliseret verden – med internet og kommunikationsmuligheder på tværs af grænser. Alligevel er der ekstremt stort fokus på, hvor svært det er. "Udrulning" til udland er et stort topic for mange, men desværre for for få. Set fra vores virksomheds øjne er verden enorm, men det er jo vores subjektive realitet, som spiller ind. Fremtidens succesfulde firmaer vil se verden som lille og ikke stor. Og være ydmyge og påpasselige i forhold til konkurrence, velvidende at den kan komme hvorsomhelst fra. 

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder