Viden med værdi - dit faglige forspring

Performer dine medarbejdere ikke, så skal DU til at udvikle dig
Foto: Colourbox
Ledelse & organisation Af
Er du leder? og synes du ikke, at dine medarbejdere performer godt nok? at de ikke i tilstrækkelig grad er engagerede i virksomhedens succes? så viser tal fra det amerikanske analyseinstitut Gallup, at medarbejderens manglende engagement hovedsageligt skyldes, at dine lederevner ikke slår til.

Derfor skal du enten udvikle dine lederegenskaber eller finde en, der har et større talent for at lede dine medarbejdere, end du selv har.

Gallup præsenterer tallene i artiklen "Want to be more productive? Hire Better Managers", hvoraf det fremgår, at hele 70 pct. af en medarbejdernes engagement og motivation er påvirket af medarbejdernes leder. Det genaktualiserer en efterhånden velkendt traver:

"Medarbejdere forlader ikke virksomheder – de forlader ledere"

Gallups tal bygger på en analyse af det amerikanske arbejdsmarked, men undersøgelser herhjemme har peget i selvsamme retning. Epinion lavede i 2015 en undersøgelse blandt 1.269 medlemmerne af fagforeningen HK/Privat, der bragte lederen ind på førstepladsen over årsager til, at medarbejdere selv siger op.

Når medarbejderne mister engagementet på grund af dårlig ledelse, er virksomhederne ikke bare i fare for at miste en god medarbejder, der kender virksomhedens systemer og passer godt til jobbet – men ikke til lederen. Medarbejdernes manglende engagement smitter naturligvis også af på medarbejderens indsats, inden han eller hun siger op:
  • Arbejdsopgaver negligeres
  • Medarbejderen er ikke villig til at gå det ekstra skridt, når behovet opstår
  • Kundekontakten bliver dårligere, og det lave engagement skinner igennem
  • Virksomheden går glip af nytænkning i virksomhedens interesse
  • Virksomhedens omsætning tager skade på grund af ovenstående omstændigheder

Dårlig ledelse rammer ikke alene medarbejderne. Det rammer i allerhøjeste grad virksomhedens bundlinje. Og selvfølgelig går det også den anden vej rundt. God ledelse skaber engagerede medarbejdere og gode resultater på bundlinjen.

Lederrollens vigtighed er derfor blevet større end nogensinde før i en tid, hvor det at være leder aldrig har været sværere. Tiden, hvor ledelse bestod af at kontrollere processer og mennesker, er forbi. Det var muligt, da ledelse var enkelt og lederposterne var besat af de mennesker, der havde mest erfaring i at løse de udfordringer en virksomhed står over for. I dag er morgendagens udfordringer ukendte, og de kan ændre sig på et splitsekund. Derfor er de ledere, der vinder i dag, dem der tør ansætte mennesker, som er klogere end dem selv og dernæst formår at skabe et engagement og de rigtige rammer for, at medarbejderne kan forløse deres potentiale.

Tre lederegenskaber, der kendetegner nutidens sublime leder
Jeg indledte med at skrive, at du enten skulle udvikle dine lederegenskaber eller finde én, der var et større ledelsestalent end dig selv. Derfor vil jeg afslutningsvis skitsere 3 lederegenskaber, der af mig opfattes som tidens væsentligste.

Jeg vil lade det være op til dig selv at vurdere om den rigtige beslutning er, at udvikle dine egne lederegenskaber eller at revurdere, om lederrollen er den position i virksomheden, hvor dine kompetencer bruges bedst.

De 3 lederegenskaber kan nemlig både bruges som pejlemærker for din udvikling og til at vurdere potentielle ledelsestalenter.

1: Empati
Med data fra mere end 40.000 årlige personlighedstest i ryggen, kan jeg uden at blinke sige, at der ikke findes én formel for, hvordan man motiverer en medarbejder. Vi er alle forskellige, og det er noget forskelligt, der driver os. Derfor er din empati og din evne til at forstå andres menneskers drivkraft og lytte til deres gode idéer afgørende for dit lederskab.

2: Visionær og kommunikerende
Som George Akerlof og Rachel Kranton beskriver i bogen Identity Economics vil medarbejdere, der identificerer sig selv med deres arbejdsplads, arbejde hårdere end dem, som ikke identificerer sig med deres arbejdsplads. Formår du derfor at skabe en levende fortælling om virksomheden, der kan tilføre de ansatte mening i deres arbejdsliv, er du kommet langt. Formår du samtidig at formulere dig tydeligt, så medarbejderne ikke er i tvivl om hvilken retning, de skal gå, så nærmer du dig målstregen.

3: Taktisk og strategisk teamforståelse
Som leder skal du have øje for, hvem der er særligt kompetente til at løse de specifikke opgaver. Du skal vurdere hvilke opgaver, der kan være med til at udvikle en medarbejder fra at være god til at blive en nøglemedarbejder. Du skal have et blik for, hvordan du bedst sammensætter mikset af medarbejdere, der kan arbejde sammen, men kan noget forskelligt.

Har du disse 3 lederegenskaber, vil det undre mig meget, hvis du alene i kraft af dit lederskab og din måde at omgås medarbejderne, ikke er en absolut nøgle i virksomhedens omsætning.

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder