Viden med værdi - dit faglige forspring

CEO CSR – Hvad virksomheder kan lære om ledelse af Ældre Sagen og andre sociale humanitære organisationer
Foto: Colourbox
Ledelse & organisation Af
Mens vi i årtier har sigtet mod innovation af produkter, services, teknologi, klimaudfordringer og mange af samfundets og klodens store udfordringer, er der først i de seneste år kommet fokus på the innovation of work. Fra de spæde forsøg med 4 dages arbejdsuge i Danmark over FIRE (Financial Independence Retire Early) til min egen favorit den brasilianske virksomhedsejer Richard Semler, der driver virksomheder næsten uden regler for de ansatte. Men måske behøver vi ikke se længere end til, hvordan ledelse udføres i de store danske sociale humanitære organisationer. I forbindelse med udgivelsen af bogen "Med hjerte og hjerne i ledelse af frivillige organisationer", som er den sidste udgivelse i Centre for Applied Management Studies på CBSs serie om anvendt forskning i Danmark, interviewer jeg Bjarne Hastrup om ledelse i Ældre Sagen, som han har været direktør for siden organisations start i 1986.

"I Ældre Sagen bedriver vi ledelse på en anden måde end i markedsorienterede virksomheder", forklarer Bjarne Hastrup, der kalder sin ledelsesstil for "alternativ". "Trivsel er et vigtigt element i vores personalepolitik. Jeg vil ikke sidde her og præsidere over en organisation, hvor folk ikke har det godt. Og ud fra et forretningsmæssigt synspunkt er det også en god idé, fordi folk bliver mere produktive og kommer med flere ideer, arbejdet bliver mere spændende og mere udviklingsorienteret." 

To ledelsesben
Ældre Sagen hviler på to ledelsesben. Det ene er at være medlemsorienteret og det anden at bygge sine aktiviteter på forskning og dokumentation.

"Med ledelse kan du lægge din forretningsmodel an. Vi tog den beslutning fra starten, at vi ville være medlemsorienteret. Vi vil ikke bare være top-down og så skal medlemmerne acceptere vores ideer. Vi går ud til medlemmerne, vi sætter os bogstaveligt ved siden af medlemmerne og spørger: Hvad har du brug for? Hvad kan vi bidrage med?"

90 pct. af organisationens indtægter kommer således fra medlemmer og resten fra offentlige puljer som for eksempel Lottomidlerne.

"Vi lever af medlemmernes penge og vi vil ikke være i lommen på staten. Vores ydmyghed overfor vores medlemmer fører til vores uafhængighed", forklarer Bjarne Hastrup.

Dokumentation, forskning og analyser danner fundament for Ældre Sagens aktiviteter: "Vi vil ikke lave noget, der ikke er dokumentation og forskning for. Når vi går ud i offentligheden siger vi, her er vores synspunkter og her er dokumentationen".

Balancen mellem professionalisme og frivillighed
Ligger der et modsætningsforhold mellem frivillighed og det at drive en organisation professionelt?

"Nej. Men det ligger i ledelsesudfordringen, at du skal kunne samarbejde med frivillige på lige fod og alligevel få et troværdigt koncept igennem. Du skal kunne sidde med medlemmerne ved kakkelbordet samtidig med at du er professionel. Frivillige lader sig ikke lede på samme måde som lønnede ansatte. Frivillige er engagerede i opgaven, de skal kunne se meningen med den. Forskellen på os og på markedsorienterede organisationer er, at vi gør det; vi lytter til vores medlemmer og til de frivillige, vi inddrager dem, vi sætter dem på lige fod, vi har masser af demokrati i organisationen og vi kommunikerer meget klart, hvad der er deres og vores opgave. En sådan forventningsafstemning er meget forløsende. Og så sørger vi for, at de kommer på kurser, så de har de rette kompetencer til at løse en opgave. De skal have selvstændige muligheder for at udfolde sig. Ideerne til vores aktiviteter opstår som oftest i en kombination mellem medlemmernes ideer og de samfundsudfordringer, vi kan se. Vi sørger for, at der er et miljø derude for de frivillige, som er positivt og giver en positiv værdi i deres liv. Der er mange frivillige, der får en personlig oplevelse ud af at se andre vokse og få det bedre, blive inkluderet og som vi i økonomien slet ikke regner med. I økonomien regner vi med, at vi er nogle forbandede egoister alle sammen og at vi vil rage til os. Men det er ikke ret mange".

"Det er en hel bevidst strategi, at de frivillige skal have det godt. Hvis vi skal vise os overfor omverdenen med 19.600 frivillige er forudsætningen, at de har det godt. Forudsætningen for at frivillige bliver, er at de har det godt derude. Som direktion må vi finde ud af, hvad vi professionelt kan gøre for at fremme organisationen".

Ældre Sagen rekrutterer toptalenter indenfor alle felter, uddanner sine topledere på Stanford Universitet, kalder eksperter ind for til at provokere ledelsen på dens beslutninger, orienterer sig mod imagemålinger og fremtidsstudier og har et konstant fokus på innovation og markedsføring blandt andet på de sociale medier.

En opskrift på succes, der har gjort Ældre Sagen til en af Danmarks største sociale humanitære organisationer med 825.000 medlemmer og 19.600 frivillige, der ulønnet arbejder 2-10 timer om ugen i snit.

"Vi ramte bulls eye, da vi i den første uge efter Ældre Sagens oprettelse fik 50.000 medlemmer, og der har pilen stået og dirret i tre årtier siden", siger Bjarne Hastrup underspillet med et skælmsk blik.

Ældre Sagen løfter selvstændigt eller i samarbejde med andre organisationer og institutioner nogle tunge samfundsudfordringer som ensomhed blandt ældre, digitalisering af ældre og det nyeste tiltag at øge andelen af ældre, der dyrker motion. Over en periode på 6 år gjorde Ældre Sagens frivillige 200.000 ældre i stand til at agere digitalt.

CEO CSR
Kunne en markedsorienteret virksomhed anvende Ældre Sagens ledelsesprincipper uden at miste profit?

Hvis vi ser til udlandet ville virksomheder som Volkswagen og BMW have godt af, at der sad nogen i topledelsen, som tænkte både på samfundet og på virksomheden. Selvfølgelig skal de forfølge deres formål at skabe profit til deres aktionærer, men de skal også have den langsigtede sociale holdning, at vi er nødt til at være en virksomhed i samfundet og en virksomhed i tiden. Med rettidig omhu på et tidligt stadie at tænke for eksempel klimadagsordenen ind det, virksomheden beskæftiger sig med. At have sit formål klart. Du kan ikke løbe fra virksomhedens sociale ansvar. En CEO bør hedde en CEO CSR fremover, for har man ikke det med som virksomhed kan man ende i enorme problemer med kunder, myndigheder, store bøder med mere. Vi ser i dag kæmpe virksomheder, der kommer ud i meningsløse problemstillinger, der kunne have været reddet med spørgsmålet om, hvad er takt og tone i et samfund, der hedder Danmark 2018. At have en langsigtet fornemmelse og forståelse for, hvilke konsekvenser dette kan have. Virksomheder skal tjene penge, men på et ordentligt grundlag. Det ville give et enormt løft i mange dele af Danmark med en holistisk tilgang til ledelse.

Hvorfor tror du, at mange markedsorienterede virksomheder ikke anvender disse ledelsesprincipper?

Man ser mange ledere gå fra markedsbaserede virksomheder og over til os i de frivillige organisationer. Men du ser det ikke den anden vej, vi går ikke over i markedsbaserede virksomheder. Det hænger sammen med, at vi måske mere eller mindre fejlagtigt ikke tror, at de ville acceptere denne form for ledelse. I Ældre Sagen har vi bevist, at det kan betale sig med alternativ ledelse og at man kan få succes med det.

Kilder:
Bjarne Hastrup, Henrik Stubkjær og Inge Vestbo: Med hjerte og hjerne. Ledelse af folkelige organisationer. Handelshøjskolens forlag, udkommet september 2018
Richard Semler: How to run a company with (almost) no rules, TED Talk, 2014
https://www.ted.com/talks/ricardo_semler_how_to_run_a_company_with_almost_no_rules/transcript

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder