Viden med værdi - dit faglige forspring

Digitalisering øger efterspørgslen efter ledere med sociale kompetencer
Foto: Colourbox
Ledelse & organisation Af
I en verden hvor de primære strategiske udfordringer er fastholdelse af talenter, automatisering af arbejdsprocesser og hvor hastighed er den mest værdfulde valuta, vil trenden kun tage yderligere fart. Spørgsmålet er, hvor din organisation er henne på rejsen? Og hvor du er i dit lederskab?

I takt med digitaliseringens indtog vokser behovet for ledere, som kan relatere sig til andre mennesker og skabe værdi ved at fremme samarbejdet i organisationen. F.eks. viser en undersøgelse af 270.000 jobopslag DJØF har foretaget, at der er en stigende efterspørgsel efter ledere, som kan vise empati og er menneskekendere. Samtidig peger undersøgelser fra Copenhagen Business School og Deloitte på, at den yngre digitale generation ønsker ledere, der engagerer sig personligt, er nærværende og empatiske. Ellers finder de hurtigt job andetsteds.

Indenfor IT verdenen har denne dobbelte bevægelse været kendt længe, men trenden begynder i stigende grad også at ramme andre brancher. Indenfor murerne i en række af verdens førende teknologivirksomheder som f.eks. Google og SAP er de for længst gået i gang med at træne ledere og medarbejdere i empati og social intelligens. Samtidig ser vi, at større organisationer på stribe begynder at nedlægge de upopulære årlige performance vurderinger af medarbejderne. De er grundlæggende i vejen for en overgang til mere agile ansigt-til-ansigt feedback tilgange og nærvær målrettet udvikling af medarbejderne.

Empati kan trænes – hjerneforskningen kan målrette indsatsen
Det er slut med at betragte mellemmenneskelige færdigheder og empati som noget, man enten har eller ikke har. Hjulpet på vej af hjerneforskningen sætter Google f.eks. målrettet ind på at træne og fremme samarbejde og resultatskabelse gennem empati og effektiv dialogteknik. De kalder det en "super power" for ledere og anvender bl.a. en øvelse kaldet: "I am just like you". Den består i at se ligheder, forstå andres intentioner og kommunikere empatisk. Forskningen har nemlig vist, at jo mere vores kollegaer, ansatte, ledere mv. minder om os selv, jo lettere er det at have en umiddelbar empati for dem. Men da vi skal lede og samarbejde med kollegaer, der måske har en anden kultur, velstandsniveau, politisk tilhørsforhold, religiøs baggrund mv., kan det kræve træning at møde disse med samme smil og toldmodighed.

Lederne angiver, at den målrettede træning af empati fremmer deres evne til at skabe resultater og arbejdsglæde. Behovet for at veje sine ord med omhu falder, når empatien stiger og det bliver lettere at få alles viden og evner i spil. Innovations- og præstationsevnen forberedes, hvilket forklarer hvorfor Google og SAP år efter år bliver ved med at investere i træningsprogrammerne.

Kampen om talenterne
Tidligere generationer har altid haft et skævt øje til den yngre generation, der kom ud på arbejdsmarkedet med delvist andre drivkræfter end dem selv. Mødet med de såkaldt "digitalt indfødte" eller "millennials" er ikke anderledes. De kræver nærvær og anerkendelse på et niveau, mange ledere slet ikke forstår eller ønsker at imødekomme. De er selvstændige, fagligt skarpe, men forventer at lederen engagerer sig i dem personligt og skaber en human og sjov arbejdsplads. Fleksibilitet er et krav ellers vil de hellere være freelancere, hvis de selv kan vælge. Udvikling er noget, der foregår på uger og ikke år – alene af den grund er årlige udviklingssamtaler baseret på en skabelon helt skudt ved siden af.

Det stiller en række andre krav til lederens sociale kompetencer og indlevelsesevne. Agile feedback metoder, hvor der hele tiden åbnes personlige læringsrum, må erstatte halvårlige performance samtaler defineret af afdelingens Balanced Scorecard. Fremtidens ledere må i stigende grad forvente at skulle mestre og prioriteter disse sociale færdigheder, hvis talenterne skal fastholdes. Kunsten bliver her at få de personlige og organisatoriske drømme til at gå i samme retning. Det kræver i de fleste organisationer nytænkning i HR-afdelingen og gør ledergerningen mere udfordrende fremadrettet.   

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder