Viden med værdi - dit faglige forspring

Disrupt dig selv – hurtig adaption bliver nøglen til fremtiden
Foto: Colourbox
Ledelse & organisation Af
Forleden holdt jeg foredrag om fremtidens teknologier og digital transformation på en virksomheds kundekonference. På et tidspunkt rækker en herre hånden op og siger: Vi skal gå fra én produktlancering om året til én om måneden – det er det du taler om, ikk?

Jo Præcis. I min og Honorés seneste bog beskriver vi fremtidens arbejdsplads. Og et at de vigtigste forhold bliver hurtigt at kunne adoptere nyt. Fordi der står en kø af nye ting og venter på adaption og implementering... Som Lykke Friis kaldte det på KU – "Reform Stau". Det kommer vi alle til at opleve og det bliver en central ledelsesopgave at håndtere og optimere netop den proces. Ny teknologi, nye forretningsmodeller, nye processer, nye samarbejdspartnere i netværket. Nyt nyt nyt. Tempo, tempo, tempo. Fordi der åbner sig flere og flere de gode muligheder. Des hurtigere vi er til at tage dem ind, des flere fordele kan vi fange.

Det betyder så, at behovet for udvikling af den enkelte bliver større end den mængde kurser man kan få og nå på en arbejdsplads... Hvis man i dag skal lære et nyt produkt/teknologi/værktøj/proces engang om året, så bliver det fint understøttet af kursus, måske sidemandsoplæring, måske træningsforløb og måske en introperiode fra arbejdspladsen. Men forestil dig hvis det i stedet for årligt kom en gang om måneden...

Det betyder to ting:
  1. At træningsbehovet eksploderer, når man skal lære 12 gange så meget nyt
  2. Når forandringerne kommer så tæt, er der slet ikke tid til al den træning og kurser...

Derfor disruptes hele kursus-trænings-HR-industrien af et temposkifte. De bliver simpelthen nødt til at finde nye, mere effektive og langt hurtigere måder at oplære på fordi –

behovet for træning eksploderer, mens tiden til at gøre det minimeres.

Virtual Reality, eLearning, youtube og learn-as-you-go vil vinde frem. Det samme vil den mest brugervenlige teknologi (tænk Apple og mobilepay) fordi den er hurtigst at implementere. Brugervenlighed vil altså give en stor konkurrencefordel i BtB.

En CEO udtaler "Det vigtigste indenfor efteruddannelse og kompetenceløft er at vi alle skal forstå at vi selv har et ansvar". Jeg tror det er en vigtig pointe. Vi skal forestille os et arbejdsmarked hvor mængden af forandringer simpelthen bliver større end hvad en arbejdsgiver alene kan håndtere...

Hvad er det så man selv skal tage ansvar for? Det er sin læringsproces. Ligesom man i dag skal tage ansvar for at være frisk og motiverbar når man møder ind om morgenen, så kommer vi i fremtiden til at udvide dette med begrebet Læringsparat. At kunne modtage hurtigt.

Så det bedste råd, når det gælder "Future of Work" er at optimere adoption-processen. Tænke over hvordan vi modtager nye produkter eller teknologier. Tænke over vores styrker og svagheder der. Tænke over hvordan vi kan accelerere denne læringsproces 90 pct. – for det bliver der brug for. Både som organisation og individuelt.

I bogen skriver Marianne Dahl Steensen, CEO Microsoft Danmark "Jeg er faktisk ikke sikker på at man kan tale om jobsikkerhed i fremtiden".
Nej - garantier bliver der ingen af – og med digitaliseringen bliver flere og flere jobs lagt ud i konkurrence. Men et godt bud på jobsikring er hvis vi bliver hurtige til at adaptere nyt. Det vil være noget af det bedste du som leder eller HR kan gøre for dine medarbejderne. For din organisation. Og som de kan gøre for sig selv...  

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder