Viden med værdi - dit faglige forspring

For at udnytte kunstig intelligens, skal vi lære af e-commerce
Foto: Colourbox
Ledelse & organisation Af ,
Organisationer er i stigende grad tvunget til at forholde sig til nye teknologibølgers muligheder og de udfordringer den accelererende vækst fører med sig. Vi ser teknologier skabe trends; f.eks. mobile computing som er med til at vækste onlinehandel, cloud som giver adgang til øget computerkraft og kunstig intelligens, der gør det muligt at trække værdi ud af de enorme datamængder, som indsamles konstant og alle steder.

Organisationer, der ikke evner at tage ny teknologi til sig, vil blive udkonkurrerede. Derfor er det nødvendigt at forholde sig proaktivt til nye teknologiske trends og i den forbindelse er det oplagt at drage nytte af læringer fra tidligere teknologibølger.

Vi skal lære af fortiden
Mange organisationer har set sig udfordret af konkurrenter, der har haft en mere effektiv tilgang til adoptering af nye teknologiske trends – tag f.eks. Blockbuster, der blev udkonkurreret af Netflix' online streaming tjeneste eller Barnes & Noble, der blev udkonkurreret af online-boghandlen Amazon. Begge er eksempler på, at virksomheder har udnyttet teknologiske muligheder – her e-commerce – til at opnå en betydelig vækst pga. en øget tilgængelighed til et globalt marked for privatforbrugere. En vækst, der siden er accelereret og har gjort detailhandel mobilt og fleksibelt. En manglende adoption har derfor haft negative konsekvenser for mange organisationer, og der er meget, som tyder på, at kunstig intelligens vil skabe lige så store radikale ændringer, som e-commerce gjorde.

Organisationer, der har set en negativ effekt ved en manglende adoption af e-commerce, har indledningsvist især oplevet effekt på salgs- og markedsføringsmuligheder. Det har betydet tabt omsætning ved udeblivelse på voksende salgskanaler og nye globale markeder, mangel på fleksibilitet i prissætning og konkurrencedygtighed samt begrænset skalerbarhed. Organisationer, der har været langsomme med adoptering af e-commerce, har derfor risikeret at blive udkonkurreret igennem nye salgskanaler, men også at pålægge sig efterfølgende, unødvendige omkostninger på tværs af organisationen.

Udover de direkte negative konsekvenser ved ikke at lykkedes med at adoptere nye teknologier, er vores erfaring, at der også er en række følgevirkninger. Fra manglende omstillingsparathed og indsigt i nye markedsmuligheder, der kan have betydelig effekt på produktporteføljen, til manglende konkurrencedygtighed på leverancetid, distributionsnetværk og reaktionstid. F.eks. ser vi, at e-commerce har banet vejen for en række nye danske serviceportaler og transportleverandører, der effektivt og hurtigt har udkonkurreret ledende udbydere.

Det er ikke afgørende, at organisationer adopterer samtlige nye teknologier – men det er afgørende, at organisationer forstår potentialer og konsekvenser ved at lade være.

Kunstig intelligens er en ny teknologisk bølge du ikke må gå glip af
På samme måde som e-commerce i begyndelsen satte et markant præg på salg og marketingsmuligheder, ser vi, at organisationer allerede i dag adopterer kunstig intelligens for at styrke konkurrenceevnen på kundevendte platforme. F.eks. kan kunstig intelligens skabe bedre kundeoplevelser ved at give skræddersyede, personlige tilbud og serviceydelser, tilbyde digital kundeservice døgnet rundt eller forudse tendenser i nøgleparametre for kundeadfærd.

For at adoptere kunstig intelligens er det afgørende, at organisationer ikke kun ser på kortsigtede effekter, men overvejer hvordan en manglende adoption kan påvirke forretningens langsigtede omstillingsparathed, råderum og konkurrenceevne. Organisationer bør tilegne sig en kultur, som ikke blot kaster lys over potentialerne ved kunstig intelligens, men som er gearet til at varetage den eksponentielle vækst af nye teknologier og kommende teknologiske bølger. Men hvordan gøres det mest effektivt?

At en organisation udvikler et neuralt netværk eller en proof-of-concept betyder ikke, at den er omstillet til en forretning understøttet af "kunstig-intelligens". For at drage nytte af langsigtede effekter ved kunstig intelligens kræver det, at man etablerer en klar vision for systematisk indsamling af data, laver nye krav til samspil mellem tekniske og ikke-tekniske kompetenceprofiler, etablerer centrale kompetencer til at varetage kunstig intelligens på tværs af organisationen, proaktivt opsøger automatiseringsmuligheder samt løbende kvalitetssikrer data på tværs af forretningen.

På samme måde kan der drages paralleller til erfaringerne med adoption af e-commerce: at en forretning lancerer en webshop betyder ikke, at der drages nytte af mulighederne ved online handel. Som det ses ved f.eks. Amazon, har organisationer, der har været i stand til effektivt af drage nytte af langsigtede effekter været nødt til at designe organisationens grundprincipper, så de udnytter teknologiens muligheder. Fra at opnå afgørende ny indsigt i forbrugeradfærd igennem A/B-testing, til at designe forretningsprocesser, der tillader hurtigere reaktionstid og imødekommer forbrugerbehov blandt online shoppere.

Ligesom organisationer risikerede at gå glip af potentialer ved ikke at adoptere e-commerce, mener vi, at afdelinger på tværs af organisationen bør spørge sig selv:
  • Hvordan vil kunstig intelligens forme vores industri?
  • Hvordan kan teknologien forme vores – og vores konkurrenters – processer?
  • Hvordan vil AI ændre vores måde at interagere med kunder og produkterne, vi tilbyder?
  • Hvilke nye markedsmuligheder vil opstå?
  • Og hvilke effektiviseringspotentiale vil falde i kølvandet på en bred adaption af denne trend?

Kun sådan sikrer I jer, at jeres organisation eller virksomhed ikke bliver udkonkurreret.

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder