Viden med værdi - dit faglige forspring

Er du den perfekte leder?
Foto: Colourbox
Ledelse & organisation Af
Et udtalt karaktertræk hos topledere er, at de overvurderer egne egenskaber. Det viser den iskolde data fra mere end 500 personligheds- og logiktest.

Er du leder? Og tror du selv, at du er den perfekte leder? Så tager du måske fejl. I hvert fald er de karaktertræk, der typisk kendetegner topledere tæt på modstridende med den moderne og fremtidens perfekte leder.

Den 9. november var vi i People Test Systems værter for netværksmødet 'Den Perfekte Leder'. Vi ville, i fællesskab med knap 100 deltagere, undersøge, hvad der kendetegner den perfekte leder. En af speakerne var forfatter og ledelsesrådgiver, Erik Korsvik Østergaard.

Den moderne leder, ser ikke blot medarbejderne som ressourcer til at nå deres mål, men som hele mennesker, der skal indgå i en virksomhedskultur. Lederens vigtigste rolle er at være de ansattes coach og mentor. I denne rolle skal lederen sikre formål og mening, udfordre status quo, delegere opgaver og skabe rammerne om samarbejde og innovation. Lederen skal trives med usikkerhed og være i stand til at udvise følelse og forståelse for medarbejdernes udfordringer. Erik Korsvik Østergaard gav følgende råd til lederen:
  1. Opsøg forskellighed
  2. Vær nysgerrig
  3. Skab transparens
  4. Deleger og giv mandat

Hvert år udarbejder vi en rapport, der skitserer karaktertrækkene hos danske topledere. Rapporten udformes på baggrund af data fra vores erhvervspsykologiske personligheds- og intelligenstest. I den seneste udgave, "Topledere anno 2018", konkluderer vi, at topledere sammenlignet med andre medarbejdere blandt andet er mere styrende, dominerende og karriereorienterede og mindre empatiske, hensynsfulde og tillidsfulde.

Topledernes udtalte karaktertræk harmonerer utrolig dårligt med, hvad Erik Korsvik Østergaard beskriver som tidens vigtigste ledelseskriterier. Det betyder, at enten er Erik Korsvik Østergaard helt galt på den, eller også har størstedelen af topledere en kæmpe personlig udviklingsopgave foran sig, hvis de vil følge med tiden. Jeg tror på det sidste.

Mange ledere og især topledere er blevet opflasket med, at gennemslagskraft, dominans og spidse albuer er det, der skal til, for at nå til tops. Sådan er de selv blevet ledet, og de er kravlet op ad karrierestigen ved at udvise disse karaktertræk.

Men det er kun et spørgsmål om tid, før hardliner ledelsesstilen knækker dine skrøbelige medarbejdere og samtidig bliver betragtet som decideret pinlig eller ubegavet af dine robuste medarbejdere. Hardliner ledelsesstilen er ikke fordrende for samarbejde, udvikling eller innovation, og den passer slet ikke til de kommende generationer af både dybt ambitiøse og emotionelle medarbejdere.

Jeg har selv, med afsæt i personlighedstest rådgivet ledere i mange år. Og jeg fortæller altid ledere, at ligesom de forventer, at deres medarbejderne udvikler sig, kan medarbejderne naturligvis forvente det samme af deres ledere.

Er du leder af den gamle skole? Og har du erkendt, at du har en udviklingsopgave foran dig, så vil det virke utroværdigt, hvis du fra den ene dag til anden inviterer medarbejderne med på yoga og udviser en enorm forståelse for deres udfordringer. Din udvikling skal være i tråd med din personlighed og indre værdier, ellers tror du ikke selv på den, og det gør dine medarbejdere heller ikke.

Udviklingshåndbog til ledere af den gamle skole
I det følgende giver jeg 3 råd til, hvordan ledere af den gamle skole kan udvikle sig som mennesker og ledere.
  1. Find din indre drivkraft. Kender du dig selv godt nok til at kunne svare på, hvorfor du er leder? Og hvordan du bidrager til dine medarbejdernes arbejdsdag som leder? Hvis ikke, så er det svært at lave en troværdig fortælling om din udvikling. Søg professionel hjælp fra kompetente sparringspartnere, der giver dig selvindsigt.
  2. Få en mentor. Find en mentor, der er 20 år yngre end dig selv og hjælper dig med at lede og forstå de kommende generationer.
  3. Tal til din gamle logik. Du skal forstå, at du ikke skal ændre din ledelsesadfærd, for at fremstå mere medmenneskelig - det er bare en sidegevinst af god ledelse. Du ændrer din ledelsesadfærd, fordi det er en god forretning at have medarbejdere, der trives.

I People Test Systems arbejder vi lige nu på den næste toplederrapport, "Topledere anno 2019", der udkommer til januar, og jeg er spændt på at se, om karaktertrækkerne hos topledere bevæger sig i den "rigtige" retning eller om de fleste fortsat er ude af trit med tiden.   

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder