Viden med værdi - dit faglige forspring

Kommuniker som Master Yoda – 3 lektioner i at bevæge andre
Foto: Colourbox
Ledelse & organisation Af ,
Vores organisationer forurenes hver dag af dårlig ledelseskommunikation, som koster energi – og på længere sigt organisationens liv. Heldigvis er Master Yoda fra Star Wars en sand mester i både at bekæmpe kommunikationsforurening og mangedoble gode ideers effekt. Så lyt til Yodas lektioner. De er ikke revolutionerende nye, men kan være revolutionerende for ledere, der tager dem alvorligt. Det har vi gjort!

"Try not. Do, or do not. There is no try." – Yoda

Lektion 1: Det handler ikke om dig
Alt for mange ledere kommunikerer om sig selv: "Jeg har været til møde med ... ", om organisationen: "Xeccon skal være markedsledende ... ", eller måske endda om et konkret tema: "Vores nye it-system kan ... ".

Naturligvis er det kommunikation. Men det er ikke ledelseskommunikation. I ledelseskommunikation er formålet at aktivere og samstemme menneskelig energi – ikke blot at transmittere information, som i eksemplerne ovenfor.

For en leder er målet at skabe fælles kurs, koordinering og commitment. Og her er Master Yoda fra Star Wars et stærkt forbillede. Yoda er leder af galaksens mest magtfulde organisation. Alligevel handler det aldrig om ham, men om de lærlinge, der skal blive helte i deres egne fortællinger. Yoda er lederen, som ikke bruger sin position til at tvinge sin egen dagsorden igennem, men i stedet iscenesætter sig selv som hjælperen; med skarpt blik for potentialet i hver eneste rekrut. For universet har brug for netop deres kræfter, og Yodas kommunikation medvirker til at de giver sig selv som historiens helte.

"Men er medarbejderne ikke ansat til at forfølge organisationens mål og mine instruktioner som leder?" Spørgsmålet er naturligvis ikke urimeligt i en galakse som vores, og vores budskab er da heller ikke, at du som leder, ikke må bestemme noget eller forfølge en dagsorden. Men din kommunikation bliver mere effektfuld, hvis modtagerne (og ikke dig eller organisationen) er de aktive helte i jeres fælles historie.

"If you end your training now --
if you choose the quick and easy path as Vader did --
you will become an agent of evil." – Yoda

Lektion 2: Gør modtagerne aktive
En anden udbredt fejl i ledelseskommunikation er, at ledere kommer til at passivisere modtagerne. Hele formålet med ledelseskommunikation er at få nogen til at gøre noget. Så aktivér så meget som muligt. Mennesker lytter bedre og går mere handlekraftige ud af rummet, hvis de er aktivt engagerede. Drivkraft kommer fra følelser, så fortæl stærke følelsesmættede historier. Aktivér fysisk ved at lave brud, hvor folk er i bevægelse. Og aktivér mentalt med de nødvendige informationer, men skab også involvering gennem debat, dialog og spørgsmål til eftertanke. Spontanitet og overraskelser holder også de fleste på dupperne og styrker hukommelsen.

"Only what you bring in, will you find" – Yoda

Også her illustrerer Master Yoda glimrende pointen. For i mange af Star Wars-filmenes ikoniske træningsscener sidder han fysisk på ryggen af Luke Skywalker og giver instruktioner. Desuden sender han Luke på mentale og fysiske rejser, der aktiverer alle hans følelser (ganske vist med det ærinde at få dem til at forsvinde. Men det er en helt anden historie ...).

"Men kan jeg så overhovedet få sagt noget, midt i al den aktivitet?" Svaret er nej. Næsten i hvert fald. For dine informationer om ide og handling kan og skal kunne leveres langt kortere, end du gør det i dag. Du vil få sagt mindre, men modtagerne vil både huske og handle mere. Bemærk at Yoda altid taler kortfattet. Og selv hans kringlede syntaks har sin helt egen mening.

"At an end your rule is. And not short enough it was."– Yoda

Yoda har typisk objektet først, så subjektet og til sidst verbet. Altså først situationen og det, der skal ske. Modtageren i midten af sætningen. Og afslutning med handlingsordet. Her kan ledere med fordel lade sig inspirere. Nok ikke helt ned i de enkelte sætninger! Men indled med den situation, der kalder på handling.

Lektion 3: Vov et lille nej hvis du vil have et stort JA!
Den tredje typiske faldgrube, vi vil advare dig imod, er at ignorere modsigelser og tvivl. Modsigelser og tvivl er en del af intelligente menneskers måde at forholde sig til nye ideer på. Som leder kan man naturligvis frygte, at ens idé vil blive kritiseret sønder og sammen. Men giv plads til tvivl og kritik alligevel.

"Many of the truths that we cling to, depend on our point of view" – Yoda

Tænk eventuelt, at vejen til folks hjerter går gennem kritik af din ide. Og at det er godt, du er til stede, når kritikken kommer. Kritik behøver ikke at være et forsøg på at stoppe dig og dine ideer, men bare en måde at prøve at forstå dig på. Kritik skal du kunne holde til som leder, og kritik eller indsigelser giver dig også mulighed for at vise, at du lytter, tænker og tager modtagerne alvorligt. Opmærksomhed og tænksomhed præger Master Yodas ansigtsudtryk i alle filmene.

Heldigvis kan man også vove et nej på flere måder. Du kan selv, på baggrund af din indsigt, formulere de væsentligste indvendinger og svare på dem. Du kan åbne for spørgsmål og dialog, eller du kan involvere modtagerne i et specifikt spørgsmål, de har stor indflydelse på at løse. På den måde retter du opmærksomheden derhen, hvor idéen kan formes. Og væk fra de dele, der reelt ikke kan formes. Husk, at Master Yoda i løbet af syv film kun kæmper to gange! Og aldrig er i ophedet diskussion, og det til trods for at han kontinuerligt udfordres.

"To be Jedi is to face the truth and choose: Give off light or darkness.
Be a candle, -or the night" – Yoda

Det gælder også os andre. Se artiklens bokse for yderligere enkle greb til at gøre modtagerne til helte, aktivere dem og vove et lille nej. Alle artiklens pointer er samlet i arbejdsværktøjet "Ledelseskommunikation", der kan bruges som forberedelse, enten alene eller i en ledergruppe.

Fortæl eventyret om ...
Opbyg din kommunikation som en fortælling, hvor modtagerne spiller hovedrollerne, og kontrasterne mellem mulighederne bliver tydeligere. Du kan altid luge eventyrelementerne ud igen og gøre sproget til dit eget, men skabelonen her hjælper dig med at forvandle din kommunikation til en fortælling:
 1. "Der var engang ..." – Definér situationen med det samme: Hvor er vi? Sted? Tid? Tegn et billede af, hvem og hvad, vi skal bekymre os om.
 2. "Og hver dag ..." – Beskriv "de gode gamle dage", før de problemer, vi skal løse nu, indtraf.
 3. "Indtil den dag hvor ..." – Introducér udfordringen/hindringen/fjenden/konfrontationen/problemet, der skal løses.
 4. "På grund af det ..." – Dramatisér, hvordan tingene blev besværlige. Hvordan det gik fra skidt til værre, til krise eller breaking point. Gentag 3 og 4 efter behov.
 5. "Indtil nu, hvor vi har muligheden for ..." – Beskriv vejen ud af moradset, som du ser den og gør det klart, at modtageren har en helt afgørende rolle her.
 6. "Hvis det lykkes ..." – Fortæl om, hvordan livet er forbedret (som en konsekvens af heltenes handlinger).
 7. "Så kort sagt ... " – Den historie fortæller, at der er brug for det, vi gør. Og at vi gør det på det rette tidspunkt, med de rette mennesker.
Checkliste til aktivering
Se hvor mange former for aktivering, du kan få med i din næste ledelseskommunikation
 • Aktivér følelsesmæssigt. Virkelig drivkraft kommer fra følelser. Fortæl f.eks. historier med følelsesmæssig intensitet, som har værdi eller vækker sentimentale følelser eller brug dig selv og fortæl om (relevante) emotionelle øjeblikke, hvor du stod ved en skillevej. Du kan også fortælle en vittighed.
 • Aktivér fysisk ved at lave brud, hvor folk bevæger sig som en del af formidlingen. F.eks. kan du bede om at to og to om at tale et emne i to minutter eller bede folk om at skifte plads. Brug gerne relevante ice-breakers, der relaterer sig til dit emne.
 • Aktivér mentalt. Giv f.eks. modtagerne et problem eller spørgsmål at tænke over, mens de lytter til baggrundsinformation. Inddrag kilder: Fremlæg en graf, en analyse eller en læs et tekstuddrag eller præsentér forskellige perspektiver på at løse problemet.
Tænk som dine modtagere
 • Hvordan er de? Hvordan ser en typisk dag ud for dem?
 • Hvorfor er de her? Hvad vil de gerne have ud af situationen? Hvad har de på spil?
 • Hvad holder dem vågne om natten? Hvad er de bange for? Vis, at du forstår og kan hjælpe.
 • Hvordan kan du løse deres problemer?
 • Hvad vil du gerne have, at de gør? Sørg for at handlingen er tydelig.
 • Hvordan reagerer de mon? Hvad kan forhindre dem i at tage imod budskabet og opfordring til handling? Fjern alle de forhindringer, du kan.
 • Hvordan vil de helst kommunikeres til? Skal der også kommunikeres skriftligt før eller efter? Hvilken atmosfære mødes I bedst i? Giv dem det, de gerne vil have.
(tilpasset fra Nancy Duarte, amerikansk kommunikationsekspert)


Alle artiklens pointer er samlet i arbejdsværktøjet herunder, og kan bruges som forberedelse, enten alene eller i en ledergruppe.

 


Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder