Viden med værdi - dit faglige forspring

Hvordan genskaber vi tilliden til samfundet og vores ledere?
Foto: Colourbox
Ledelse & organisation Af
På dette års World Economic Forum i Davos var det gennemgående tema tillid – eller rettere mangel på tiltro til samfundets institutioner og virksomheder samt beskyttelse af privatlivet på sociale medier. Mangel på tillid er et resultat af flere faktorer, herunder politisk polarisering oven på Trump, Brexit og de gule veste i Frankrig. Men også skandaler i finanssektoren resulterer i øget mistillid, da det er den sektor, som bør være rygraden i samfundsøkonomien.

Men ikke kun politikere og finansielle institutioner påvirkes af tillidskrisen. En stigende mistillid afspejler sig også i virksomheder og enkeltpersoner, da kravene til samfundsansvar, ordentlighed og etisk korrekt opførsel er skarpere end nogensinde. Det er ikke nok at overholde love og regelsæt. Vi skal i stigende grad opføre os ordentligt.

Så hvordan genskaber man tilliden til virksomhederne og til samfundets ledere? På baggrund af mit daglige virke i revisions- og rådgivningsbranchen har jeg et bud på, hvordan vi kommer et skridt i den rigtige retning. Men først vil jeg fremhæve nogle nye fakta omkring topledernes syn på verden anno 2019.

I Deloitte har vi med analysen Success personified in the Fourth Industrial Revolution adspurgt 2000 CEO'er, inklusiv 140 nordiske ledere, om deres syn på fremtiden. Rapporten sætter fokus på ledernes syn på den fjerde industrielle revolution ud fra parametrene strategi, samfundsansvar, teknologi og talent. Jeg vil her dykke ned i ledernes syn på strategi, talent og teknologi.

Ser vi på strategien, har lederne stor tillid til, at de kan lede virksomhederne i dag, men de er udfordrede af de hastige forandringer. De tre største udfordringer er 1) begrænset sigtbarhed og forudsigelighed, 2) for mange teknologiske muligheder samt 3) organisatoriske og geografiske siloer, der begrænser samarbejde og innovation. I Norden skiller lederne sig ud, idet de har markant større tiltro til, at de har solide beslutningsprocesser til at tilpasse strategien (51 pct. mod 29 pct. globalt), ligesom de i højere grad mener, at den strategiske proces er påvirket af en bred gruppe af stakeholders og datadrevet viden.

Kløften mellem kompetencer og krav stiger
I forhold til talenter er toplederne meget bevidste om kløften mellem arbejdsstyrkens kompetencer og fremtidens krav. Hele 55 pct. peger på det som den største udfordring i forhold til, om arbejdsstyrken er klar til den fjerde industrielle revolution. Her adskiller de nordiske ledere sig, idet 61 pct. har tillid til, at uddannelsessystemet kan forberede medarbejderne mod kun 43 pct. af de globale ledere. De nordiske ledere tager også en mere proaktiv tilgang til at ville igangsætte intensiv videreuddannelse af de eksisterende medarbejdere.

Lederne anerkender således dybden i kompetencegabet, og andelen der vil efteruddanne medarbejderne er næsten fordoblet. Her er det positivt, at de nordiske ledere udviser langt mere handlekraft og samtidig også tiltro til, at vores uddannelsessystemer kan løfte en del af opgaven. Men som samfund og ledere skal vi tage ansvar for, at en del af medarbejderstyrken skal omstilles til helt nye jobfunktioner.

På det teknologiske område viser undersøgelsen, at de nordiske ledere i høj grad bruger teknologien til at disrupte markedet, hvor de globale ledere primært har fokus på at anvende teknologi til at beskytte deres virksomheder.

Tro på at vi kan gøre en forskel
Forventninger og krav til nutidens ledere og virksomheder er således høje. Vi skal tage et stort samfundsansvar og opføre os etisk korrekt samtidig med, at vi tænker langsigtet, disrupter det marked vi opererer i samt tiltrækker og investerer i at omstille vores talenter til at håndtere nye arbejdsopgaver. Det kræver stærke ledere, et klart formål og en vilje og tro på, at det man bidrager med giver mening. Og at tilliden kan genskabes.

Vores formål i Deloitte er ikke at sælge revisionsløsninger og konsulentydelser, men at gøre en forskel i det samfund, vi lever og arbejder i. Det gør vi ved at styrke tilliden til virksomheder og finansielle markeder og ved at bringe innovative og bæredygtige løsninger til markedet. Ser vi på revision handler det om meget mere end tal. Tallene fortæller en historie. Om resultater og forhåbninger. Gennemførte projekter og nye planer. Ved at bringe overblik og sikkerhed kan vi være med til at øge graden af tillid.

Det kræver en fælles indsats at fremme tilliden til samfundet og vores ledere. Et godt sted at starte er at holde virksomhedens formål som en ledestjerne for god adfærd og gennem vores handlinger vise, at vi gør noget for samfundet og dermed gør os fortjent til tilliden. 

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder